Зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів

З 10.09.2021 року почало діяти оновлене Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене  наказом Мінтранспорту та зв’язку України №340 від 07.06.2010 р. Зміни затверджено наказом №337 Міністерства інфраструктури від 24.06.2021 р. Наказом №337  запроваджено ряд змін. Так,
Детальніше

Новий Технічний регламент засобів індивідуального захисту

30.09.2021 року набрав чинність Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою Кабміна України від 21.08.2021 року. Цим документом забезпечено адаптацію національного законодавства до європейського, що дає змогу усунути технічні бар’єри у торгівлі та спрощує доступ вітчизняних засобів індивідуального захисту на світовий та
Детальніше

Організація робіт підвищеної небезпеки, які виконуються за нарядом-допуском

Під час виконання робіт з небезпечними та шкідливими виробничими чинники, або робіт, пов’язаних з підвищеним виробничим ризиком, нормативно-правовими актами з охорони праці передбачено вжиття організаційно-технічних заходів щодо безпеки праці. Оформлення спеціального документа у вигляді наряду-допуску є основою таких заходів. Робота підвищеної небезпеки,
Детальніше

Розподіл газонебезпечних місць залежно від характеру та ступеня забрудненості повітря шкідливими речовинами

Газонебезпечні місця залежно від характеру та ступеня забрудненості повітря шкідливими речовинами розподіляються на чотири групи. До I групи належать місця, де короткочасне перебування працівників без газозахисної апаратури може призвести до тяжкого або смертельного отруєння, а також задухи. Роботи, що виконуються в цих
Детальніше

Охорона та гігієна праці на виробництві

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація і підвищення точності збору даних з використанням
Детальніше

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві

Внаслідок виробничої діяльності у повітряному середовищі приміщень можуть надходити різноманітні шкідливі речовини, що використовують в технологічних процесах. Основним шляхом надходження промислових шкідливих речовин в організм людини є дихальні шляхи. Завдяки величезній всмоктувальній поверхні легенів утворюються сприятливі умови для потрапляння шкідливих речовин у
Детальніше

Проведення експертизи потерпілим від нещасного випадку на виробництві

Уповноважений ВРУ з прав людини розповідає, що встановлення інвалідності в Україні здійснюється виключно медико-соціальними експертними комісіями (далі – МСЕК). Медико-соціальна експертиза проводиться хворим, що досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, особам з інвалідністю. Мета проведення МСЕК – виявлення ступеня
Детальніше

Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

Вiдповiдно до ст. 10 Закону України «Про об’єкти пiдвищеної небезпеки» та на виконання вимог Порядку декларування об’єктiв пiдвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ вiд 11 липня 2002 року №956 «Про iдентифiкацiю та декларування безпеки об’єктiв пiдвищеної небезпеки» (далi – Порядок) суб’єкт господарювання, у
Детальніше

Впровадження нових підходів запобігання травматизму згідно положень Конвенції МОП про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

Положення Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та практичний досвід європейських країн вказує на існування трьох головних завдань, реалізація яких забезпечує ефективне функціонування принципів безпеки та здоров’я працівників, а саме: – забезпечення застосування правових
Детальніше

Увага! Масштабні перевірки Держпраці з 1 липня 2021 року

З сьогоднішнього дня в Україні розпочинаються масштабні перевірки підприємств з питань виявлення незадекларованих працівників, яке здійснюватиме Держпраці сумісно з Державною податковою службою України. Нагадаємо, що такі заходи було узгоджено під час формування Національного плану спільних дій щодо заниження рівня незадекларованої праці на
Детальніше