Інструкція з охорони праці – важливий нормативно-правовий документ підприємств, установ та організацій незалежно від видів їх діяльності чи форм власності. Такі інструкції регламентують безпечне виконання робіт та дотримання працівниками вимог законів та НПА з охорони праці на усіх місцях праці: на території виробництва, у приміщеннях та в інших місцях, де за дорученням працедавця або уповноваженого ним органу робітниками здійснюються трудові та службові обов’язки.

Інструкції з ОП розробляються на підставі нормативних актів з охорони праці та документації конкретного підприємства – з урахуванням вимог безпеки та умов виробництва, а також експлуатаційної документації устаткування, що використовується у виробництві.

Відповідаємо на основні питання, пов’язані з розробкою та впровадженням інструкцій з ОП на підприємстві.

На яких підприємствах обов’язково повинні бути розроблені інструкції з охорони праці?

Згідно п.2 розділу I «Загальні положення» Положення про розробку інструкцій з охорони праці у редакції, затвердженої наказом №526 Мінсоцполітики України від 30.03.17 р. (далі – Положення №526) вимоги щодо створення інструкції з ОП поширюються на усіх юридичних та фізосіб, які використовують найману працю.

Хто повинен розробляти інструкції з охорони праці?

Згідно п.4 розділу IV «Розроблення, затвердження та введення в дію інструкцій» Положення №526 інструкції з ОП повинні розробляться безпосередньо керівниками, відповідальними за своєчасне виконання робіт – начальниками виробництв, дільниць, цехів, відділів та ін.

Хто контролює дотримання робітниками інструкцій з охорони праці на підприємстві?

Згідно п.8 та 9 розділу I «Загальні положення» Положення №526 контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій здійснюється роботодавцем. Громадський контроль за додержанням робітниками вимог інструкцій з ОП виконують уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, профспілки та їх об’єднання в особі виборних органів та представників.

Яку інформацію обов’язково повинна містити інструкція з охорони праці?

Відповідно до п.4 розділу ІІ «Зміст і побудова інструкцій» Положення №526 інструкція з ОП складається з наступних розділів:

 • Загальні положення
 • Вимоги безпеки перед початком роботи
 • Вимоги безпеки після закінчення роботи
 • Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 • Інші розділи (за необхідністю).

Перед початком складання інструкції керівником повинно бути визначено наступні дані:

 • Вимоги до статі та віку працівника;
 • Вимоги до освіти та кваліфікації працівника;
 • Ппідпорядкованість працівника ;
 • Перелік робіт, які повинен виконувати робітник;
 • На якому обладнанні працює робітник та який інструмент використовує;
 • Чи є шкідливі та небезпечні чинники, які можуть впливати на стан здоров’я працівника;
 • Які засоби колективного чи індивідуального захисту потрібно використовувати працівнику на робочому місці;
 • Які нещасні випадки чи професійні захворювання можуть статися під час виконання працівником робіт за цим видом праці.

Текст інструкції повинен бути максимально простим, стислим та зрозумілим для робітника. Крім того, інструкція не повинна містити посилання на інші НПА, які були використані при її розробці.

Коли та яким чином вводяться в дію інструкції з охорони праці?

Згідно п.7 розділу IV «Розроблення, затвердження та введення в дію інструкцій» Положення №526 інструкції з ОП вводяться в дію до впровадження нових технологічних процесів, устаткування або до початку роботи нових виробництв. Інструкції набирають чинності з дня їх затвердження (якщо інше не передбачено наказом працедавця).

Інструкції реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації інструкції з ОП на підприємстві та тиражуються у вигляді брошур, односторонніх аркушів або плакатів.

Потребуєте допомоги із складанням інструкцій з охорони праці?

Пропонуємо розробку інструкцій та інших документів з охорони праці та пожежної безпеки саме для Вашого підприємства відповідно до чинного законодавства України «під ключ».

Консультації БЕЗКОШТОВНО!

Телефонуйте: (067) 617-30-03, (099) 617-30-03