(067) 617-30-03 (099) 617-30-03

dgv2011@ukr.net

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. ДНАОП 0.00-1.02-99

Завантажити документ

 

МІНІСТЕРСТВО  ПРАЦІ  ТА  СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ  ПО НАГЛЯДУ  ЗА  ОХОРОНОЮ  ПРАЦІ  УКРАЇНИ

       ===============================================================

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 0.00-1.02-99

ПРАВИЛА БУДОВИ  І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

  Київ – 1999

 

Передмова

 

1 РОЗРОБЛЕНО    Робочою групою Технічного комітету ТК 104 “Ліфти”

 

2 ВНЕСЕНО            Управлінням по нагляду в металургійній

промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держнаглядохоронпраці України

 

3 ВВЕДЕНО            Замість ДНАОП 0.00-1.02-92, затв.17.06.92р.

 

4 РОЗРОБНИКИ : Литовченко О.І. (керівник розробки), Шахмаров Д.Ш.,

Шаповал В.А., Артемчук І.Т., Величко В.С.,

Гончаренко І.А., Квашис Є.О., Теуш Ф.В.,  Ущенко К.П.,

Соколов А.Ф., Кас”янов В.Д., Федоровський М.Г.

 

Редакційна комісія: Іванченко В.І., Андреєв С.А., Пошкурлат П.І.,

Толмачов В.В., Мельничук Л.О., Копачевський В.М.,

Пономаренко М.П., Іванов А.О.

 

Передрукування заборонено

©    Держнаглядохоронпраці

 

 

З М І С Т

 

1. Галузь поширення  ………………………………………………………. 1
2. Нормативні посилання  ……………………………………………….. 1
3. Визначення  ………………………………………………………………… 2
4. Загальні вимоги  ………………………………………………………….. 3
5. Вантажопідйомність, транспортування вантажів і пасажирів 5
6. Будівельна частина і розміщення обладнання електричних ліфтів  …………………………………………………………………………  

7

6.1. Загальні вимоги  ……………………………………………………. 7
6.2. Шахта  ………………………………………………………………….. 7
6.3. Машинне і блочне приміщення  ……………………………… 14
7. Механічне обладнання електричних ліфтів  ………………….. 18
7.1. Д.вері шахти  …………………………………………………………. 18
7.2. Люк тротуарного ліфта  …………………………………………. 23
7.3. Напрямні  ……………………………………………………………… 23
7.4. Лебідка і блоки  …………………………………………………….. 24
7.5. Кабіна  …………………………………………………………………. 27
7.6. Противага  ……………………………………………………………. 31
7.7. Уловлювачі  ………………………………………………………….. 31
7.8. Обмежувач швидкості  …………………………………………… 33
7.9. Буфери і упори  ……………………………………………………… 34
7.10. Канати і ланцюги  ………………………………………………… 35
8. Електрична частина ліфтів  …………………………………………… 37
8.1. Загальні вимоги  …………………………………………………….. 37
8.2. Електропривод  ……………………………………………………… 39
8.3. Системи керування  ……………………………………… 40
8.4. Вимикачі  ………………………………………………………………. 46
8.5. Електропроводка  …………………………………………………… 51
8.6. Освітлення  ……………………………………………………………. 51
9. Гідравлічні ліфти  …………………………………………………………. 52
9.1. Будівельна частина і розміщення обладнання ліфтів  … 52
9.2. Механічне обладнання  ………………………………………….. 53
9.3. Гідропривод  ………………………………………………………….. 54
9.4. Електрична частина  ……………………………………………….. 56
10. Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію і реконструкцію ліфтів ….  

58

10.1. Загальні положення  ……………………………………………… 58
10.2. Видача дозволу на виготовлення і реконструкцію

ліфтів ……………………………………………………………………

 

58

10.3. Видача дозволу на монтаж ліфтів  ………………………….. 58
10.4. Видача дозволу на технічне обслуговування, ремонт та

модернізацію  ……………………………………………………….

 

59

11. Випробування ліфтів на стадії виробництва  ………………….. 60
12. Реєстрація, перереєстрація, приймання і  введення ліфтів в експлуатацію  ……………………………………………………………….  

61

12.1. Реєстрація та перереєстрація ліфтів ……………………….. 61
12.2. Порядок приймання і введення в експлуатацію ліфтів 61
13. Технічний огляд ліфтів  ……………………………………………….. 64
13.1. Загальні вимоги  ………………………………………………….. 64
13.2. Повний технічний огляд  ………………………………………. 64
13.3. Періодичний технічний огляд  ………………………………. 67
13.4. Частковий технічний огляд  ………………………………….. 68
14. Експлуатація ліфтів ……………………………………………………… 68
15. Диспетчеризація ліфтів  ……………………………………………….. 73
16. Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безпе-

рервної дії  ……………………………………………………………………

 

73

16.1. Загальні вимоги  …………………………………………………… 73
16.2. Будівельна частина і розміщення обладнання  ………… 74
16.3. Напрямні  …………………………………………………………….. 78
16.4. Кабіна  …………………………………………………………………. 78
16.5. Лебідка, зірочки, ланцюги  …………………………………….. 80
16.6. Електрична частина  ……………………………………………… 80
16.7. Видача дозволу на виготовлення, монтаж, експлуата-

цію і ремонт  ………………………………………………………..

 

83

16.8. Реєстрація, перереєстрація, приймання і дозвіл на вве-

дення в експлуатацію  ……………………………………………

 

83

16.9. Технічний огляд  ………………………………………………….. 84
16.10. Експлуатація  ……………………………………………………… 85
17. Будівельні підйомники  ………………………………………………… 85
18. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків  ………. 88
19. Відповідальність за порушення Правил  ………………………… 88
20. Заключні положення  ……………………………………………………. 89
Додаток 1. Паспорт ліфта  …………………………………………….. 90
Додаток 2. Норми бракування сталевих канатів  ……………… 102
Додаток 3. Акт готовності будівельної частини ліфта  …….. 106

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ Держнаглядохоронпраці

 03.11.99  № 20

                                                                           

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

 

 1. Галузь застосування

 

1.1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі – Правила) поширюються на: електричні та гідравлічні ліфти (далі – ліфт) вантажопідйомністю 40 кг та більше; електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; будівельні підйомники.

1.2. Правила не поширюються на ліфти, які установлені: в шахтах гірничої промисловості, на суднах та інших плавучих спорудах, на літаках та інших апаратах, які літають.

1.3. Правила установлюють норми та вимоги до проектування, конструкції, виготовлення, монтажу, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації, модернізації, реконструкції та заміни ліфтів і підйомників, які спрямовані на забезпечення їх безпечної експлуатації.

 

 1. Нормативні посилання

 

        У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

– ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення;

– ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;

– ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

– ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;

– ДНАОП 0.00-1.21-98  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

– ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях;

– ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.95 №189, зареєстрований в Мінюсті за №482/1012 27.12.95;

– ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів;

 

– ГОСТ 15.001-88 СРППП. Продукция производственно-технического назначения;

– ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;

– ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ;

– ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;

– ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації;

– ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги;

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, М.1985;

        – Правила технической эксплуатации  электроустановок потребителей, 4-е издание, М.1986.

 

   3. Визначення  термінів

 

           3.1. Визначення основних термінів, які застосовані у цих Правилах, наведені в ДСТУ 2860, ДСТУ 3278 та ДСТУ 3552.

3.2.Визначення термінів, які не увійшли до  зазначених вище документів:

   власник ліфта – підприємство (організація, особа), на балансі якого перебуває ліфт;

     – гідропривод – привод, до складу якого входять насос, двигун насоса та клапани керування;

   гідросистема – сукупність гідропристроїв, які входять до  складу ліфта і взаємодіють з його гідроприводом;

   підйомник багатокабінний пасажирський електричний – стаціонарна багатокабінна вантажопідіймальна машина безперервної дії з електроприводом, що  призначена для підіймання і спускання людей, вхід і вихід яких із кабіни здійснюється під час її руху;

ліфт панорамний – ліфт, який має кабіну з прозорою огорожою , призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору;

підйомник будівельний – транспортний засіб перервної дії, який установлюється на час будівництва будь-якої споруди і призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні, яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на другий.

реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною буді-вельної частини ліфта, паспортних характеристик (вантажопідйомність, швидкість, висота підіймання), зміною кінематичної схеми ліфта;

спеціалізована організація (підприємство) – організація, яка отримала в

установленому порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання відповідних робіт.

експертно-технічний центр (далі – ЕТЦ) – державне підприємство Держнаглядохоронпраці, що здійснює свої функції згідно з чинним законодавством.

        

 1. Загальні вимоги

 

4.1. Ліфти повинні бути спроектовані, виготовлені, змонтовані і введені в експлуатацію, модернізовані, реконструйовані у відповідності з вимогами цих Правил, “Правил устройства  электроустановок” (далі – ПУЭ) та інших чинних нормативних документів.

4.2. Експлуатація ліфтів повинна відповідати вимогам цих Правил,

ДНАОП 0.00-1.21 і “Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.3. Виготовлення, монтаж, модернізація, ремонт, реконструкція і експлуатація ліфтів повинні проводитись за технічною документацією спеціалізованої  організації (підприємства) (далі – спеціалізована організація).

Кожний виготовлений ліфт підприємством-виробником повинен бути забезпечений паспортом згідно з додатком 1 цих Правил і документацією згідно з

ГОСТ 22011.

Монтаж ліфта здійснюється згідно з ГСТУ 36.1-001 та інструкцією з монтажу підприємства-виробника, модернізація – згідно з  ГСТУ 36.1- 002.

4.4. Ліфти повинні відповідати умовам їх експлуатації (кліматичні фактори, агресивність або вибухонебезпечність середовища, режим роботи, вітрові навантаження, сейсмічність району установлення і т. ін.).

4.5. За безпечність конструкції, якість виготовлення, монтажу, налагоджування, ремонту, модернізації, реконструкції, а також відповідність ліфтів цим Правилам відповідає організація (підприємство), яка виконує ці роботи.

4.6. Відступи від конструкторської документації, необхідність в яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, слід узгоджувати з підприємством-виробником ліфта або організацією-розробником конструкторської документації.

Спеціалізовані  організації, які отримали дозвіл в установленому порядку на монтаж, модернізацію, реконструкцію  ліфтів, можуть вносити зміни до установчих креслень без проведення указаних узгоджень за умови виконання вимог пун- кту 4.1 цих Правил.

Зміни повинні бути завірені підписом фахівця.

Виготовлення дублікатів-паспортів на ліфти дозволяється виконувати підприємствам-виробникам ліфтів або спеціалізованим  організаціям.

Дублікат паспорта завіряється підписом керівника і печаткою організації, яка його виготовила.

4.7. Підприємство-виробник заносить кожний виготовлений ліфт до книги обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також  веде книгу обліку рекламацій, які надійшли, з зазначенням  назви підприємства або організації, з яких надійшла рекламація, заводського номера ліфта і дати його виготовлення, короткого змісту рекламації.

4.8. У разі виявлення в процесі монтажу і експлуатації ліфтів недоліків їх конструкції і виготовлення підприємство-виробник ліфтів повинне вжити заходів з їх усунення  та  повідомити всі організації, які закупили ці ліфти, спеціалізовані монтажні організації  і спеціалізовані організації, які здійснюють їх експлуатацію і ремонт, про необхідність і методи усунення недоліків, надіслати відповідну технічну документацію, складальні одиниці і деталі, які належить замінити. Крім того, інформаційний лист, узгоджений з органом Держнаглядохоронпраці, який видав дозвіл на виготовлення, повинен бути поданий до Держнаглядохоронпраці.

4.9. Ліфти і комплектуючі до них (лебідка, кабіна, пристрої безпеки та низьковольтний комплектний пристрій (далі – НКП)), придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати  вимогам цих Правил. Постачальник ліфтів повинен отримати дозвіл на можливість застосування цих ліфтів в Україні, виданий в установленому порядку.

4.10.Технічна документація на ліфти іноземного виробництва, яка поставляється замовнику разом з ліфтами, повинна бути виконана українською  мовою.

4.11. Середнє прискорення (уповільнення) руху кабіни в експлуатаційних режимах роботи повинне бути не більше :

– 2,0 м/с2 – у всіх ліфтів, крім ліфтів для лікувально-профілактичних закладів (далі – лікарняні ліфти);

– 1,0 м/с2 – у лікарняного ліфта.

Максимальна величина уповільнення руху кабіни всіх ліфтів у разі  зупинки кнопкою «Стоп» або від спрацювання іншого вимикача безпеки повинна бути не більше 9,81 м/с2.

4.12. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від номінальної  повинне бути в межах  ± 15%.

4.13. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфтів в експлуатаційних режимах роботи повинна бути в межах:

– ± 15 мм – у вантажних, які завантажуються наземним транспортом і у лікарняних ліфтах;

– ± 35 мм – у всіх інших.

4.14. Роз’ємні з’єднання, які підлягають динамічним навантаженням, слід забезпечувати від мимовільних роз’єднань.

4.15. Передання моменту скручування в з’єднаннях повинне здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, болтів і т. ін.).

4.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути виключена можливість підіймання противаги за  нерухомої кабіни.

4.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути доступні для огляду та технічного обслуговування.

 

4.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення електропостачання ліфта або у разі  його несправності.

4.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

4.20. Заземлення (занулення) повинне відповідати вимогам ПУЭ.

4.21. Після закінчення призначеного терміну служби ліфта, як вітчизняного, так і імпортного виробництва, проводиться його експертне обстеження згідно з ДНАОП 0.00-8.16.

 

 1. Вантажопідйомність, транспортування вантажів та пасажирів

 

5.1. Не дозволяється транспортувати в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта.

5.2. У ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни повинна встановлюватися  залежно від його вантажопідйомності за таблицею 1.

 

Таблиця 1

 

Вантажо-підйомність ліфта, кг Корисна площа підлоги кабіни, м2 Вантажо-підйомність ліфта, кг Корисна площа підлоги кабіни, м2 Вантажо-підйомність ліфта, кг Корисна площа під- логи кабіни, м2
100 0,40 800 2,00 1440 3,28
180 0,50 900 2,20 1500 3,40
240 0,75 1000 2,40 1600 3,56
320 0,96 1050 2,50 1700 3,72
400 1,17 1100 2,60 1800 3,88
500 1,42 1200 2,80 1900 4,04
560 1,53 1250 2,90 2000 4,20
630 1,66 1300 3,00
720 1,84 1360 3,12

 

У ліфта вантажопідйомністю більше 2000 кг на кожні додаткові 100 кг корисну площу підлоги повинна збільшуватися на 0,16 м2.

Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною інтерполяцією.

5.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не слід враховувати площу, яка перекривається  однією з відчинених стулок обертально-розкривних дверей, і зменшувати її за рахунок встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.

5.4. Для визначення місткості кабіни ліфта масу однієї людини слід приймати на рівні 80 кг.

Місткість кабіни визначається діленням величини вантажопідйомності ліфта на 80, з округленням одержаного результату до ближчого більшого цілого числа.

5.5. У ліфта самостійного користування дозволяється перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його вантажопідйомності, зазначеної в пункті 5.2, за умови виконання таких вимог:

а) виключена можливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажу-вальної) площадки від кнопок керування у разі перебування в кабіні вантажу, маса якого перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта;

б) у кабіні  установлено сигнальний пристрій для фіксування її  перевантаження;

в) опускання кабіни ліфта не відбувається, крім гідравлічного ліфта, у разі перебування в ній вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50 % перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше його подвоєної вантажопідйомності . Дозволяється опускання кабіни не більше як на

200 мм у разі застосування спеціального пристрою, який автоматично зупиняє кабіну;

г) у гідравлічного ліфта дозволяється опускання кабіни ліфта не більше як на

30 мм протягом 60 хвилин під час перебування в кабіні вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50 % перевищує вантажопідйомність ліфта;

д) повинна бути забезпечена міцність елементів ліфта під час перебування у нерухомій кабіні рівномірно розташованого на підлозі вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше подвоєної вантажопідйомності, крім гідравлічного ліфта;

є) елементи ліфта повинні бути розраховані на навантаження, які виникають під час посадки кабіни на уловлювачі з швидкістю, якої досягає кабіна після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, зазначеною в пункті 7.8.1, а також під час посадки кабіни на буфери (упори) зі швидкістю,  більшою за  номінальну на 15%.

5.6. Розрахунок елементів ліфта в разі  посадки кабіни на уловлювачі  слід проводити за умови перебування в кабіні рівномірно розподіленого на площі підлоги вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни,

маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

5.7. Вантажопідйомність вантажного малого ліфта повинна бути не більше 250 кг.

5.8. У розрахунках елементів ліфта, в кабіні якого передбачається транспортування вантажу, розміщеного на наземному транспорті, повинні бути враховані динамічні навантаження, які виникають під час завантаження кабіни.

5.9. У лікарняному і вантажному ліфтах дозволяється транспортування пасажирів тільки у супроводі ліфтера.

Якщо лікарняний і вантажний ліфти відповідають вимогам цих Правил, які застосовуються  до пасажирського ліфта самостійного користування, то в них дозволяється транспортування пасажирів без ліфтера.

5.10. У вантажному ліфті одночасне транспортування пасажирів і вантажів не дозволяється. Особи, які супроводжують вантаж, та ліфтер не вважаються пасажирами.

5.11. У пасажирському ліфті дозволяється транспортування ручного багажу та речей домашнього вжитку.

Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідає вимогам цих Правил, які застосовуються до лікарняного ліфта, то дозволяється використовувати його як лікарняний ліфт.

5.12. У ліфтах з зовнішнім керуванням транспортування людей не дозволяється.

5.13. У разі транспортування в ліфті вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, хімічноактивних і радіоактивних вантажів власником ліфта повинно бути вжито заходів, які забезпечують безпеку персоналу, що супроводжує вантаж, та збереження обладнання ліфта. Одночасне транспортування вказаних вантажів та пасажирів забороняється.

У разі транспортування в ліфті пожежонебезпечних вантажів (легко займистих та горючих рідин) повинне бути забезпечене виконання вимог Правил пожежної безпеки.

 

 1. Будівельна частина та розміщення обладнання

        електричних ліфтів

         

   6.1. Загальні вимоги.

6.1.1. Будівельна частина, яка призначена для розміщення обладнання ліфта, повинна бути розрахована на навантаження, які виникають під час експлуатації та випробувань ліфта, а також на навантаження, які виникають під час обриву  всіх тягових канатів або ланцюгів, та відповідати вимогам будівельних норм.

6.1.2. Необхідність улаштування опалення та примусової вентиляції приміщень, які призначені для розміщення обладнання ліфта, повинна встановлюватись під час проектування будинків (споруд) у відповідності з вимогами, які установлені нормативними документами до цих приміщень та які установлені виробником  ліфта до умов його експлуатації.

 6.2. Шахта.

6.2.1.Шахта ліфта повинна бути обгороджена з усіх сторін на всю її висоту і мати перекриття та підлогу.

Дозволяється часткова огорожа шахти, крім житлових  та громадських будівель, у разі виконання таких вимог:

а) висота огорожі з боку суміжних до шахти площадок та сходів, на яких можуть перебувати люди, влаштовується на висоту  не менше 2500 мм. У разі  розташування цих площадок і сходів на відстані більше 1000 мм від рухомих елементів ліфта (кабіна, противага, канати) огорожі шахти з боку вказаних площадок та сходів можна не влаштовувати.

Дозволяється  також не огороджувати шахту з боків, крім житлових будинків, де відсутні площадки та сходи.

б) огорожа з боку входу в кабіну влаштовується  висотою не менше 2500 мм  і на всю її ширину.

6.2.2. У разі обгородження шахти металевими листами, склом, металевою дротяною сіткою або іншими матеріалами повинні виконуватись умови:

а) товщина сталевого листа – не менше 1 мм;

б) металевий (не сталевий) лист  забезпечує міцність і жорсткість не меншу  ніж у огорожі, виготовленої зі сталевого листа товщиною 1 мм;

в) скло –  товщиною не менше 8 мм;

г) армоване скло – товщиною не менше 6 мм;

д) пустотілі скляні блоки – товщина стінки не менше 4 мм;

є) металева дротяна сітка  виконана з дроту діаметром не менше 1,2 мм, закріплена до каркасу шахти з внутрішньої сторони і натягнута. Дріт, який кріпить сітку до горизонтальної обв’язки (поясів) та розкосів шахти, дозволяється розміщувати з їх зовнішнього боку;

ж) перфорований сталевий лист – товщиною не менше 1,5 мм;

з) вічко сітки з дроту та отворів перфорованого листа – не більше 20 х 20 мм.

У ліфтів, розташованих у приставних та підвісних шахтах, огорожу шахти з зовнішнього боку будинку слід виконувати із скла товщиною не менше 4мм на висоті:

– у приставної  – більше 2500 мм від рівня площадки, що прилягає до шахти;

– у підвісної – від огорожі приямка.

6.2.3. Шахта, що  обгороджена сіткою або склом, крім ліфтів панорамного виконання, з боку прилеглих до неї площадок або сходів, на яких можуть перебувати люди, повинна мати огорожу, виконану зі сталевого листа товщиною не менше 1 мм або з іншого матеріалу, який забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж у огорожі, виконаної із сталевого листа.

Висота цієї огорожі від рівня площадки або сходів повинна бути не менше 1000 мм, а в разі  використання горизонтально-розсувних дверей – висота з боку посадочної (завантажувальної) площадки – не менше висоти дверного прорізу.

На сходах і площадках, крім посадочної (завантажувальної), на якій установлені горизонтально-розсувні двері, дозволяється замість вказаної огорожі встановлювати грати (перильну огорожу) додатково до огорожі з сітки або скла, висотою не менше 900 мм.

6.2.4. Під час  прикладення навантаження 300 Н зовні шахти до металевого листа її огорожі у будь-якому місці перпендикулярно площині листа прогин не повинен бути більше 20 мм, залишкова деформація не допустима. Навантаження повинне бути рівномірно розподілене на площі 5 см2 круглої або квадратної форми. Під час  прикладення до будь-якої точки сітки огорожі шахти перпендикулярно площині сітки навантаження  100 Н прогин не повинен бути більше 50 мм.

6.2.5. У разі  розміщення противаги  поза шахтою, де розміщена кабіна, простір, в якому вона переміщується, повинен мати огорожу, яка відповідає вимогам, що пред’являється до огорожі шахти.

6.2.6. В огорожі шахти, крім обов’язкових вхідних (вантажних) прорізів дозволяється виконувати прорізи й отвори для:

а) аварійних дверей і люків для стеження за станом обладнання ліфта;

б) вентиляції;

в) установлення і обслуговування обладнання ліфта;

г) пропуску канатів і трубопроводів гідравлічного ліфта.

6.2.7. Проріз для обслуговування обладнання повинен зачинятися дверми, які замикаються. Відмикання дверцят повинне проводитись ззовні шахти спеціальним ключем, а з середини шахти – дозволяється відмикати без ключа. Двері не повинні відчинятись всередину шахти, а зачинення повинне контролюватись вимикачем. Розмір прорізу повинен бути не менше 500 мм за шириною і не менше 600 мм за висотою. Двері повинні бути суцільними і за міцністю відповідати вимогам, що пред’являється до дверей шахти.

В огорожі (стіні), яка відділяє шахту від машинного приміщення, дозволяється не обгороджувати проріз, який призначений для розміщення і обслуговування напрямних блоків. Ширина цього прорізу повинна бути не менше 500 мм.

6.2.8. Проріз для вентиляції повинен бути огороджений металевими гратами або металевою сіткою з розмірами вічок не більше 20 х 20 мм.

6.2.9. Зазор між кромкою отвору для пропуску канатів і канатом повинен бути  не менше 15 мм і не більше 70 мм.

6.2.10. Внутрішня поверхня стіни шахти з боку входу в кабіну на всю ширину вхідного прорізу плюс 25 мм на кожен бік повинна бути без виступів і виїмок.

На цій поверхні дозволяється наявність виступів і виїмок не більше 100 мм. Виступи і виїмки більше 50 мм зверху і знизу повинні мати скоси під кутом не менше 600 до горизонталі.

Скоси повинні бути зроблені на всю ширину виступу або виїмки і примикати до стіни шахти, розташованої збоку входу в кабіну. Скіс може бути  не доведеним  до стіни шахти на 50 мм і менше за умови забезпечення горизонтальної площадки від краю скосу до вказаної стіни.

У ліфта, в якому  відчинення зсередини дверей кабіни між посадочними (завантажувальними) площадками неможливе, скоси зверху виступів дозволяється не робити.

Вимоги цього пункту не поширюються на виступи і виїмки, утворені дверима шахти.

6.2.11. Виступ більше  50 мм, утворений порогом дверей шахти, повинен мати скіс знизу, а виступ, розмішений над дверним прорізом – скіс зверху, кут нахилу скосів до горизонталі повинен бути не менше 600.

Скоси повинні бути зроблені на всю ширину прорізу плюс 25 мм на кожен бік і примикати до стіни шахти, розташованої збоку від входу в кабіну. Дозволяється не доводити скіс до стіни шахти  відповідно до вимог зазначених у пункті 6.2.10.

У ліфті, в якому відчинення зсередини дверей кабіни між посадочними (за-

вантажувальними) площадками неможливе, скіс у виступах, розташованих над дверима прорізу, дозволяється не робити.

6.2.12. У ліфті, в якому дозволяється рух кабіни з відчиненими дверима кабіни і шахти (пункт 7.1.19), під порогом дверей шахти паралельно до внутрішньої її поверхні  з боку входу в кабіну і на рівні з кромкою порогу повинен бути встановлений щит, зроблений не менше  ширини дверного прорізу  плюс 25 мм на кожен бік, а  висотою не менше 300 мм – у пасажирському ліфті і не менше 200 мм – у вантажному ліфті.

Якщо відстань між щитом і стіною шахти, розташованою збоку входу в кабіну, більше  50 мм,  то знизу щита за всією його шириною повинен бути влаштований скіс під кутом не менше 600 до горизонталі, який повинен примикати до стіни шахти.

Доводити скіс до стіни шахти слід у відповідності з вимогами пункту 6.2.10.

6.2.13. Замість скосів, які передбачені пунктами 6.2.11 і 6.2.12, дозволяється встановлювати плоский щит між кромкою порогу дверей шахти і над верхнім прорізом і дверима.

Щит повинен бути зроблений не менше  ширини дверного прорізу плюс 25 мм на кожну сторону.

6.2.14. У разі  розміщення декількох ліфтів в одній загальній шахті, вони  повинні бути відокремленими один від одного перегородками на всю висоту шахти з матеріалу, який дозволяється для обгородження шахти.

У разі використання для перегородки сітки з дроту, діаметр  його повинен бути не менше 1,2 мм, а  розмір  вічка сітки повинен бути не більше 60 х 60 мм.

Якщо відстані між кабінами сусідніх ліфтів або між кабіною одного ліфта і противагою другого 500 мм і більше та вони обладнані зверху кабіни перилами у відповідності з пунктом 7.5.7, то дозволяється ці перегородки виконувати  висотою не менше 2000 мм від підлоги шахти (приямку).

6.2.15. За необхідності зменшення розмірів шахти встановленням у середині шахти перегородки, вона повинна відповідати вимогам до перегородок, зазначених у пункті 6.2.14.

6.2.16. Висота шахти ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути такою, щоб після зупинки кабіни (противаги) на упорі або  стиснутому буфері забезпечувалась  можливість вільного ходу кабіни (противаги) вверх на відстань не менше:

– (0,1 + 0,065 V²) м – у вантажного малого ліфта зі швидкістю до 0,5 м/с включно;

– (0,2 + 0,035 V²) м – у всіх інших ліфтів,

де V – номінальна швидкість ліфта в м/с.

У разі застосування  гідравлічного буфера з меншим ходом плунжера в

формулу замість номінальної швидкості ліфта слід поставити швидкість, визна-

чену за формулою:

V1 = V2 / 1,15 ,

де V2 – швидкість, за якої визначений зменшений хід плунжера.

У ліфта, в якого вага тягових канатів така, що не відбувається прослизання канатів на канатотяговому шківі під час посадки  кабіни (противаги) на буфер (упор), висота шахти  після зупинення порожньої кабіни (противаги) в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача повинна бути забезпечена можливість вільного ходу кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 200 мм.

6.2.17. У ліфта з противагою, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, висота шахти повинна бути такою, щоб:

а) після зупинки порожньої кабіни (противаги) в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача забезпечувався вільний хід кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 200 мм ;

б) під час перебування кабіни (противаги – за наявності буферів або упорів для взаємодії з противагою) на упорі або стиснутому буфері забезпечувався вільний хід кабіни (противаги)  вверх на відстань не менше 100 мм.

6.2.18. Висота шахти ліфта без противаги повинна бути такою, щоб після зупинки порожньої кабіни в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача забезпечувалась можливість вільного ходу кабіни вверх на відстань не менше 200 мм, крім тротуарного ліфта. У тротуарного ліфта ця відстань – не менше 150 мм.

6.2.19. Відстань від місця розміщення обслуговуючого персоналу на даху  кабіни ліфта до елементів перекриття над шахтою або обладнанням, яке установлене під перекриттям, повинна бути не менше 750 мм у ліфтів:

а)  з противагою – після зупинки противаги на упорі або стиснутому буфері;

б)  з противагою без буферів  і у ліфта без противаги – після зупинення кабіни в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача.

Вимоги цього пункту не поширюються на вантажні малі ліфти.

6.2.20. У тротуарного ліфта після зупинки кабіни від спрацювання кінцевого вимикача, розміщеного в верхній частині шахти між елементами кабіни, які найбільше виступають і конструкціями, розміщеними над шахтою (люком), повинна залишатись відстань не менше 200 мм.

6.2.21. У нижній частині шахти повинен бути обладнаний приямок. Його глибина, крім вантажного малого ліфта, повинна бути такою, щоб під час  перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері, відстань від підлоги приямка до нижніх частин кабіни, які виступають, крім перелічених у пункті 6.2.22, була не менше 750 мм, у вантажного малого – не менше 50 мм.

6.2.22. Під час перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері відстань від підлоги приямка до башмаків, щитів під порогом кабіни, елементів вертикально-розсувних дверей кабіни, а також деталей уловлювачів і каркасу кабіни, розміщених в межах 200 мм від напрямних, повинна бути не менше 50 мм.

Вимоги цього пункту поширюються на всі  елементи кабіни тротуарного ліфта, які виступають, за умови, що під центром кабіни залишається вільний простір висотою не менше 750 мм і розмірами основи не менше 600 х 800 мм.

6.2.23. Приямок глибиною до 2000 мм включно повинен мати скоби чи східці для входу  і виходу з нього. Вони  не повинні перешкоджати посадці кабіни на упори або  буфери.

6.2.24. Приямок глибиною більше 2000 мм повинен мати двері  розміром не менше 600 х 1800 мм (ширина х висота). Двері повинні відчинятися назовні, замикатись на замок і мати вимикач, який контролює їх зачинення. Розміщення дверей повинне виключати можливість виходу людей з кабіни через ці двері.

6.2.25. Приямок повинен бути захищений від попадання в нього грунтових і стічних вод.

6.2.26. Розміщення шахти ліфта над проходами і приміщеннями, в яких можуть перебувати люди, дозволяється у разі виконання однієї з наступних вимог:

а) кабіна і противага обладнані уловлювачами;

б) кабіна обладнана уловлювачами, а противага пропущена крізь розміщені під шахтою проходи й приміщення з огородженою зоною її руху в цих приміщеннях у відповідності з вимогами, які встановлені до огорожі шахти;

в) кабіна обладнана уловлювачами, а перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою ліфта, здатне витримати удар противаги, яка падає з найбільш можливої висоти, у разі обриву всіх тягових канатів;

г) перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою ліфта, здатне витримати удар кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта і противаги, які падають у разі обриву всіх тягових канатів у будь-якому місці за висотою шахти.

д) у вантажного малого ліфта, у якого уловлювачі кабіни приводяться в дію від обриву або слабини всіх тягових канатів без використання обмежувача швидкості, перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою, повинне витримувати удар кабіни з вантажем, маса якого може дорівнювати  вантажопідйомності ліфта, що рухається з найбільшою швидкістю у випадку порушення кінематичного зв’язку в лебідці ліфта, а також удар противаги, яка падає з найбільшої висоти у разі обриву всіх тягових канатів.

Здатність перекриття витримувати удар повинна бути підтверджена розрахунком, виконаним спеціалізованою організацією.

6.2.27. Розміщення упорів і буферів у приямку повинне бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, було не більше 200 мм.

У ліфта, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити противаги, коли вона перебуває в нижньому робочому положенні, може бути більше 200 мм. Ця відстань  визначається конструкцією ліфта і  зазначається в монтажному (уста-новчому) кресленні.

6.2.28. Відстань між кабіною, противагою і елементами шахти, а також обладнанням, яке установлене в шахті, повинна відповідати значенням таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

 Назва відстані Значення, мм
не менше не більше
Між порогом дверей шахти і порогом кабіни 15  50
Між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з

боку входу в кабіну, крім  випадків, зазначених у пункті 6.2.29 і:

-порогом кабіни

-стулками обертально-розкривних дверей кабіни

– найбільш близько розташованими стулками

розсувних дверей кабіни

– обрамленням вхідного прорізу кабіни, яка не

має дверей

 

 

 

 

 

 

 

 

150

150

 

150

 

150

Між найближче розташованими стулками дверей шахти і кабіни  

 

120

Між елементами кабіни, які виступають і дверима шахти, крім розміщених на них елементів, які взаємодіють  

 

15

 

 

Між відводками дверей шахти і порогом дверей шахти, а також між роликами замків дверей шахти і порогом дверей кабіни  

 

8

 

 

Від  елементів кабіни (противаги) до елементів внутрішньої поверхні огорожі шахти, які виступають, з боку, до якого не звернений вхідний проріз кабіни, крім шахти з сітчастою огорожею,

в шахті з сітчастою огорожею (до сітки)

 

 

 

25

50

 

 

 

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти:

– з боку противаги

– з інших сторін

 

 

 

 

650

350

Між елементами кабіни і противаги, які виступають 50
Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до поверхні противаги  

 

350

Між виступаючими елементами кабіни (противаги) і деталями кріплення напрямних (стикові планки, прижими, болти і т.ін.)  

 

10

 

 

Між елементами кабіни (противаги), які виступають і конструкціями, які призначені для установлення на напрямних (кронштейни, балки):

– у ліфта вантажного малого

– у всіх інших ліфтів

 

 

 

15

20

 

 

 

 

6.2.29. Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного прорізу кабіни, або її порогом, які зазначені в таблиці 2, можуть бути збільшені у випадках:

а) якщо неможливе відчинення зсередини дверей кабіни поза зоною посадочної (завантажувальної) площадки;

б) у разі встановлення паралельно до вказаної поверхні огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якої дорівнює ширині прорізу дверей кабіни плюс 25 мм на кожну сторону, зробленої з матеріалу, який дозволяється для обгородження шахти. Відстань між порогом кабіни, стулками або обрамленням прорізу кабіни і додатковою огорожею повинна відповідати зазначеній в таблиці 2.

Також, можуть бути збільшені розміри відстаней від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти за умови наявності зверху кабіни перил у відповідності до вимог пункту 7.5.7.

6.2.30. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється встановлення напрямних блоків, обмежувача швидкості, елементів підвіски канатів і т. ін., за умови забезпечення можливості їх обслуговування і виконання вимог пунктів 6.2.16-6.2.19.

6.2.31. У шахті ліфта не дозволяється встановлювати обладнання і прокладати комунікації, які не відносяться до ліфта, крім систем, призначених для опалення і вентиляції шахти. Пуско-регулювальні пристрої цих систем не повинні розміщуватись у середині шахти.

Прокладання  в шахтах трубопроводів каналізації та водоводів, паропроводів і газопроводів забороняється.

6.2.32. У разі  відстані між суміжними посадочними (завантажувальними) площадками ліфта більше 15 м і неможливості переходу людей з кабіни одного ліфта в кабіну сусіднього ліфта в шахті повинні бути установлені аварійні двері.

Відстань від посадочної (завантажувальної) площадки до аварійних дверей і між аварійними дверима повинна бути не більше 6 м для лікарняних і пасажирських ліфтів, установлених в житлових і громадських будинках, і не більше 15 м – для інших ліфтів.

Дозволяється не влаштовувати аварійні двері, якщо  відсутні примкнуті  до шахти площадки (в зоні, де вимагається встановлення аварійних дверей), з яких можна евакуйовувати людей.

У ліфтах, в яких не дозволяється транспортування людей, установлення аварійних дверей не вимагається.

      6.3. Машинне і блочне приміщення.

6.3.1. Лебідка, НКП, трансформатори, перетворювачі, ввідний пристрій і т.ін. повинні установлюватися в спеціальному приміщенні (машинному).

У  ліфтах, які не мають машинного приміщення, указане обладнання може бути розташоване в шахті, приямку або на поверхових (завантажувальних) площадках за умови можливості його обслуговування і неможливості доступу до нього випадкових осіб.

У разі розміщення в машинному приміщенні обладнання двох і більше ліф-

тів на лебідках, НКП, ввідних пристроях і т. ін. повинні бути нанесені позначення про належність їх до певного ліфта.

Ввідний пристрій повинен бути розміщений  безпосередньо близько від входу в машинне приміщення, за його наявності,  і установлений окремо від НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути розміщена на висоті 1200-1600 мм від рівня підлоги. Взаємне розміщення НКП і ввідного пристрою повинне виключати можливість перекриття відчиненими дверми НКП зони обслуговування ввідного пристрою.

6.3.2. Машинне приміщення може складатися з двох і більше приміщень, між якими повинен бути забезпечений переговорний зв`язок.

6.3.3. Приміщення для розташування лебідки або напрямних блоків вантажного малого ліфта дозволяється розташовувати під стелею верхнього поверху, на якому перебуває ліфт, за умови доступу до лебідки або блоків крізь прорізи, які забезпечують можливість їх обслуговування. Прорізи повинні зачинятись суцільними дверми, які замикаються, і відмикання яких повинне проводитись зовні спеціальним ключем.

У разі такого розміщення лебідки ввідний пристрій, НКП і трансформатори повинні бути розміщені  безпосередньо  близько від шахти в металевій шафі (ша-фах), яка повинна  замикатися.

6.3.4. Машинне і блочне приміщення повинні мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також верхнє перекриття і підлогу.

6.3.5. Двері машинного і блочного приміщень повинні бути суцільними, оббитими металевим листом, відчинятись назовні і замикатись замками.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж:

– 600х1800 (ширина х висота) мм – у машинному приміщенні;

– 600х1400 (ширина х висота) мм – у блочному приміщенні.

6.3.6. Вхід до машинного приміщення через люк не дозволяється.

6.3.7. У разі доступу в блочне приміщення через люк його розміри повинні бути не менше 800х800 мм.

Кришка люка повинна бути суцільною, оббитою металевим листом, відчинятися вверх або зсуватись у бік  і замикатись замком.

Для доступу до блочного приміщення, яке розташоване під машинним приміщенням, установлення замка на кришці не вимагається.

У зачиненому положенні кришка люка повинна витримувати навантаження не менше 2000 Н на площі 400х400 мм у будь якому місці. Зусилля відчинення кришки – не більше 150 Н.

6.3.8. У ліфті, крім вантажного малого, у підлозі машинного приміщення, розміщеного над шахтою, повинен бути обладнаний люк для проведення ремонтних робіт. Люк повинен бути розташований над верхньою посадочною (завантажувальною) площадкою ліфта.

Кришка люка повинна бути суцільною, відчинятись тільки вверх, замикатись і відчинятись тільки з машинного приміщення. Міцність кришки люка повинна відповідати вимогам пункту 6.3.7.

6.3.9. Підлога машинного приміщення повинна мати  покриття, яке не створює куряву.

Стіни і стеля машинного приміщення повинні бути пофарбовані світлою фарбою.

Машинне приміщення повинне бути захищеним від попадання в нього атмосферних опадів, мати освітлення, природну або примусову вентиляцію.

6.3.10. Машинне приміщення повинне мати висоту від рівня чистої підлоги до найнижчих частин перекриття не менше 2200 мм, блочне – не менше 1500мм.

Відстань від рівня чистої підлоги машинного приміщення до низу балок, які використовуються для підвішування вантажопідйомних засобів, призначених для проведення ремонтних робіт, повинна бути не менше 2000 мм.

У вантажного малого ліфта у разі розміщення лебідки або напрямних блоків у приміщенні, розміщеному під стелею верхнього поверху, який обслуговується ліфтом, висота приміщення повинна бути не менше 800 мм.

6.3.11. У разі розташування підлоги машинного або блочного приміщень на різних рівнях, вони повинні мати висоту, регламентовану пунктом 6.3.10  від найбільш високого рівня.

Якщо різниця в рівнях більше 350 мм для переходу з одного рівня на другий, то повинні бути влаштовані стаціонарні сходи (східці) під кутом до горизонталі не менше 60º або пандус з кутом нахилу до горизонталі не більше 20º.

У разі різниці в рівнях більше 500 мм сходи (східці), пандус, а також верхня площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 900 мм.

6.3.12. У разі встановлення обладнання ліфта на балках, висота яких більше

350 мм та які перегороджують проходи в машинному приміщенні, через ці балки повинні бути влаштовані переходи. Відстань від переходу до даху машинного приміщення або низу балок, які використовуються для підвіски вантажопідйомного засобу, повинна бути не менше 1500 мм.

Необхідність влаштування сходів і поручнів визначається різницею рівнів підлоги і переходів у відповідності з вимогами пункту 6.3.11.

6.3.13. Зазор між кромкою отвору для проходження канатів і канатом повинен бути не менше 15 мм і не більше 70 мм. Навколо отворів повинні бути влаштовані бортики висотою не менше 50 мм.

6.3.14. У машинному приміщенні ліфта, крім вантажного малого, повинні бути забезпечені проходи для обслуговування лебідки шириною не менше

500 мм:

а) з трьох сторін – у разі горизонтального розташування електродвигуна лебідки. Прохід слід забезпечувати зі сторони задньої кришки електродвигуна, зливного отвору редуктора, місця кріплення тягового органу, а також розгальмівного пристрою гальма лебідки;

б) з двох сторін – у разі вертикального розташування електродвигуна лебідки.

6.3.15. Ширина проходів з боку обслуговування НКП повинна бути не менше 750 мм.

З тих боків НКП, де вимагається доступ тільки для кріплення апаратів, ширина проходу може бути зменшена:

а) у разі ширини вказаної сторони НКП не більше 1000 мм і в разі можли-

вості доступу до неї з двох бокових сторін – до 200 мм;

б) у разі ширини більше 1000 мм або в разі можливості доступу до неї тільки з одного боку  – до 500 мм.

З тих боків НКП, які не вимагають обслуговування, проходи і зазори можуть бути відсутніми. В цьому разі НКП дозволяється встановлювати щільно з стіною або в ніші глибиною не більше  товщини НКП.

6.3.16. Для установлення  в машинному приміщенні декількох лебідок  відстань між неізольованими струмопровідними частинами НКП одного ліфта і лебідкою другого ліфта повинна бути не менше 1200 мм.

6.3.17. Відстань від необгороджених і неізольованих струмопровідних частин, розміщених на висоті менше 2000 мм з однієї сторони проходу, до стіни або обладнання з ізольованими або обгородженими струмопровідними частинами, розміщеними на другому боці проходу, повинна бути не менше 750 мм.

Відстань між необгородженими або неізольованими струмопровідними частинами, розміщеними на висоті менше 2000 мм з протилежного боку проходу, повинна бути не менше 1200 мм.

6.3.18. У вантажного малого ліфта у разі розміщення НКП в металевій шафі поза машинним приміщенням перед дверима шафи повинен бути прохід для обслуговування шириною не менше 750 мм.

6.3.19. У машинному приміщенні біля входу повинен бути вільний простір з розмірами в горизонтальній площині не менше 1000х1000 мм. У межах цієї площини не дозволяється влаштовувати люк для виконання ремонтних робіт. У вказаному просторі дозволяється розміщувати вимикачі ланцюгів освітлення і ввідний пристрій.

6.3.20. У машинному приміщенні ліфта, крім вантажного малого, повинен бути встановлений пристрій для підвішування вантажопідйомного засобу, який призначений для проведення ремонтних робіт. Пристрій повинен бути розміщений над центром монтажного люка і повздовжньою віссю лебідки.

На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути зазначена його вантажопідйомність або допустиме навантаження.

6.3.21. Підходи до машинного і блочного приміщень повинні бути вільними і доступними для персоналу, який обслуговує ліфт, а підлога повинна мати тверде покриття.

Ширина підходу повинна бути не менше 650 мм, висота – не менше

1800 мм. Дозволяється місцеве зменшення висоти (пороги, труби, балки, які вста-новлені поперек проходу) до 1500 мм. За необхідності влаштування сходів  до них повинні примикати площадки розмірами не менше 1000х1000 мм.

Улаштування підходів до машинного і блочного приміщень на похилих дахах та пожежних сходах не дозволяється.

6.3.22. У разі розміщення підлоги машинного і блочного приміщень і підходів до нього в різних рівнях з перепадом, який перевищує 350 мм, для входу в машинне (блочне) приміщення повинні бути влаштовані стаціонарні сходи (східці) з кутом нахилу до горизонталі не більше 60º.

Між дверима машинного (блочного) приміщення і сходами на рівні підлоги

машинного (блочного) приміщення повинна бути влаштована горизонтальна площадка. Розміри її повинні дозволяти обертально-розкривним дверям повністю відчинятися, а між лінією відчинення дверей і прилеглими до площадки східцями (сходами) або огорожею площадки повинна залишатися відстань не менше

500 мм.

Якщо різниця в рівнях більше 500 мм, то східці (сходи) і площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 900 мм.

6.3.23. У разі розташування обладнання  або напрямних  блоків вантажного малого ліфта на висоті до 3000 мм від рівня підлоги, влаштування стаціонарних сходів для доступу до прорізів обслуговування не обов”язкове.

6.3.24. Машинне і блочне приміщення, а також підходи до них повинні мати освітлення, яке відповідає вимогам підрозділу 8.6.

Вимикачі ланцюгів освітлення машинного і блочного  приміщень  повинні бути установлені в машинному приміщенні  безпосередньо близько від входу.

У машинному і блочному приміщеннях прокладання  паропроводів, газопроводів, водопроводів не дозволяється.

6.3.25. Не дозволяється використання машинного або блочного приміщення для проходу крізь них на покрівлю або в інші приміщення, які не стосуються ліфта.

6.3.26. У вікнах машинного і блочного приміщень і в прорізях для природної вентиляції машинного приміщення повинні бути влаштовані грати.

 1. 3 27. У машинному приміщенні не дозволяється зберігати обладнання та матеріали, що не використовуються для технічного обслуговування та ремонту ліфтів.

 

 1. 7. Механічне обладнання електричних ліфтів

 

 7.1. Двері шахти.

7.1.1. Всі вхідні і завантажувальні прорізи повинні бути обладнані дверима.

7.1.2. Двері шахти можуть бути обертально-розкривними, розсувними або комбінованими.

Відчинення (зачинення) дверей може здійснюватись вручну або автоматично.

7.1.3. Вертикально-розсувні двері шахти можуть бути встановлені лише на вантажний малий  і вантажний ліфти, в яких не дозволяється транспортування пасажирів за умови виконання таких вимог:

а) стулки дверей повинні бути підвішені не менше ніж на двох тримальних елементах;

б) коефіцієнт запасу міцності тримальних елементів повинен бути не

менше 8;

в) стулки дверей, які зачиняються (відчиняються) вручну, повинні бути зрівноваженими.

7.1.4. Обертально-розкривні і комбіновані двері шахти повинні відчинятися тільки назовні.

7.1.5. У дверей шахти, які зачиняються автоматично, у разі попадання між стулками перешкод повинен спрацьовувати пристрій реверсу. Таким пристроєм може бути і пристрій реверсу дверей кабіни.

Останні 50 мм переміщення кожної ведучлої дверної панелі можуть знаходитись за зоною дії цього пристрою.

7.1.6. Зусилля статичного затиску автоматичних і комбінованих дверей не повинне перевищувати 150 Н. Ця вимога не відноситься до першої третини шляху переміщення дверей.

Кінетична енергія дверей шахти і механічних елементів, з якими вони жорстко зв’язані, не повинна перевищувати 10 Дж.

Середня швидкість зачинення розсувних дверей розраховується для всього шляху переміщення крім:

а) 25 мм з кожного кінця шляху переміщення дверей з центральним відкриттям;

б) 50 мм з кожного кінця шляху переміщення дверей з боковим відкриттям.

У випадку, коли з”єднані між собою двері кабіни і шахти діють одночасно, вимоги цього пункту відносяться до їх об”єднаного дверного механізму.

7.1.7. Двері шахти повинні мати суцільну огорожу. Дозволяється часткове обгородження дверей шахти металевою сіткою або склом, які дозволені для огорожі шахти,  на висоту не менше 1000 мм від рівня посадочної (завантажуваль-ної) площадки.

7.1.8. У разі прикладення ззовні до суцільної огорожі дверей шахти в будь-

якому місці перпендикулярно до площини стулки навантаження 300 Н прогин не повинен бути більше 15 мм,  залишкова деформація не дозволяється. Навантаження повинне бути рівномірно розподіленим на площі 5 см2 круглої чи квадратної форми.

У разі  прикладення до будь-якої точки сітки огорожі дверей шахти перпендикулярно площині сітки навантаження 150 Н прогин сітки не повинен бути більше 25 мм.

7.1.9. У разі прикладення до замкнутої стулки центрально-розсувних (одно-сторонньо-розсувних) дверей шахти на висоті 300 ± 20 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки зусилля 150 Н, направленого в бік відчинення стулки, зазор, який утворений знизу між стулками (стулкою і обв’язкою дверей), не повинен бути більше 15 мм.

7.1.10. Двері шахти, крім дверей, які відчиняються автоматично, а також обгороджених металевою сіткою або склом, повинні мати оглядовий отвір, обгороджений прозорим матеріалом або металевою сіткою, з якої дозволено виготовляти огорожу шахти.

У разі застосування з цією метою скла, його товщина повинна бути не мен-

ше 6 мм. У разі  обгородження оглядового отвору іншим прозорим матеріалом, його міцність повинна бути не менше ніж скла товщиною 6 мм.

Дверні панелі зі скла повинні бути встановлені так, щоб зусилля передавались без пошкодження кріплення скла.

У дверях шахти ліфта, до кабіни якого не дозволяється вхід людей, оглядові отвори дозволяється не виконувати за умови наявності сигналізації про перебування кабіни на рівні вантажної площадки.

7.1.11. Ширина або діаметр оглядового отвору дверей шахти повинні бути не більше 120 мм і не менше 50 мм.

Площа оглядового отвору повинна бути:

а) у ліфта самостійного користування – не менше 300 см2;

б) у ліфта, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, а також, який експлуатується в супроводі ліфтера, – не менше 20 см2.

У разі ширини оглядового отвору більше 80 мм, його нижній край повинен бути розміщений на висоті не менше 1000 мм від рівня посадочної (завантажува-льної) площадки.

7.1.12. У ліфта самостійного користування, в якому дозволяється рух порожньої кабіни з відчиненими дверима, виямки більше 50 мм на стулках дверей шахти, які звернені всередину шахти, повинні мати скоси під кутом не менше 60° до горизонталі.

Скоси повинні перешкоджати людині, яка перебуває в кабіні, стати на обв’язку стулки або на поріг посадочної (завантажувальної)  площадки у випадку, коли двері шахти зачинені.

7.1.13. Висота прорізу дверей шахти повинна бути:

а) в ліфті, до кабіни якого дозволяється вхід людей, – не менше 1960 мм;

б) в ліфті, до кабіни якого не дозволяється вхід людей, –  не більше 1250 мм.

У висоту прорізу дверей шахти (від рівня порога до верхньої обв’язки дверного прорізу) не враховуються елементи дверей (упори, деталі замків і т.ін.), які виступають в проріз на 50 мм і менше.

У вантажного ліфта, який завантажується за допомогою наземного транспорту з водієм, висоту дверей слід визначати з урахуванням можливості його в’їзду до кабіни ліфта.

7.1.14. Ширина прорізу дверей шахти не повинна перевищувати ширину дверного (вхідного) прорізу кабіни більше ніж на 50 мм на сторону.

7.1.15. Горизонтально-розсувні і вертикально-розсувні двері шахти в зачиненому стані повинні відповідати  вимогам:

а) між зімкненими стулками з боку зачинення стулки зазор повинен бути не більше 3 мм;

б) зазор між її лицевою поверхнею і обв’язкою дверного прорізу можливий  не більше 8 мм, з верхнього боку стулки – не  більше 10 мм;

в) стулки повинні перекривати не менше як на 15 мм обв’язку дверного прорізу  з бокових сторін у горизонтально-розсувних дверей і з усіх сторін – у вертикально-розсувних дверей. У односторонньо-розсувних дверей з боку зачи-

нення стулки дозволяється не перекривати стулкою обв’язку дверного прорізу;

г) у горизонтально-розсувних дверей за односторонньо-зачинених стулок перекриття однієї стулки другою – не менше 15 мм, а зазор між цими стулками –  не більше 8 мм;

д) у горизонтально-розсувних дверей у зачиненому стані зазор між стулками і порогом має бути не більше 10 мм.

7.1.16. У обертально-розкривних і комбінованих дверей шахти в зачиненому стані зазор між стулкою і обв’язкою дверей або між стулками повинен бути   не більше 10 мм.

7.1.17. Під час  пропускання крізь проріз дверей шахти рейкової колії відстань між обома рейками, а також між рейками і боками  обв’язки дверного прорізу повинна бути перекрита на висоту рейок, з урахуванням можливості проходу реборди коліс.

7.1.18. Двері шахти повинні бути обладнані автоматичним замком, який повинен замикатися  до того, як кабіна відійде від рівня посадочної (завантажува-льної) площадки на відстань 150 мм.

У разі перебування кабіни за межами цієї відстані двері повинні бути замкнені.

7.1.19. У пасажирського ліфта, двері шахти і кабіни якого автоматично відчиняються, дозволяється їх відчинення у разі наближення кабіни до посадочної (завантажувальної) площадки, якщо відстань від рівня підлоги кабіни до рівня її  підлоги не перевищує 150 мм, за швидкості руху кабіни  не більше 0,4 м/с.

У вантажного ліфта з внутрішнім або зовнішнім керуванням  дозволяється доведення кабіни з швидкістю руху кабіни не більше 0,15 м/с до рівня завантажувальної площадки з відчиненими дверима шахти і кабіни, якщо рівень підлоги кабіни перебуває в межах 150 мм від рівня підлоги вантажної площадки.

7.1.20. У двостулкових і багатостулкових дверей шахти дозволяється не встановлювати автоматичний замок на кожну стулку, якщо встановлений на дверях замок (замки) виключають можливість відчинення будь-якої стулки за відсутності кабіни в зоні посадочної (завантажувальної) площадки.

7.1.21. Автоматичний замок повинен мати конструкцію та бути встановлений так, щоб виключалась можливість відмикання дверей ззовні шахти.

Відмикання дверей, замкнених автоматичним замком, ззовні шахти  повинне виконуватися тільки обслуговуючим персоналом за допомогою спеціального пристрою, конструкція якого розроблена підприємством-виробником ліфта.

7.1.22. У разі встановлення  ліфта в шахті, яка обгороджена металевою сіткою, повинне бути виконане додаткове обгородження металевим листом товщиною не менше 1 мм з бокової сторони  шахти, з боку якої знаходиться ролик автоматичного замка.

Розмір огорожі повинен бути не менше 400х600 (ширина х висота) мм, а розміщення за висотою – симетричне відносно ролика автоматичного замка.

У ліфта з обертально-розкривними дверима, крім обгородження з бокової сторони, повинна бути обгороджена дільниця з боку посадочної (завантажува-льної) площадки, яка розміщена безпосередньо над роликом автоматичного замка, висотою не менше 300 мм і обмежена обв’язкою дверного прорізу і стояком шахти.

7.1.23. Двері шахти, які зачиняються вручну, крім автоматичного замка, повинні бути обладнані неавтоматичним замком або пристроєм, який утримує двері  в зачиненому стані.

7.1.24. У дверей шахти лікарняного і вантажного ліфтів з внутрішнім керуванням, які відчиняються вручну, в випадку застосування обладнання, яке утримує двері в зачиненому стані (за відсутності неавтоматичного замка), не дозволяється установлення ручок ззовні дверей, крім дверей нижньої посадочної (завантажува-льної) площадки.

7.1.25. Замок дверей шахти повинен витримувати навантаження  без залишкової деформації, прикладеного на рівні  елемента замикання в напрямку відчинення дверей, не менше:

– 1000 Н для розсувних дверей;

– 3000 Н для обертально-розкривних дверей.

7.1.26. Двері шахти, які зачиняються автоматично приводом дверей кабіни, повинні самостійно зачинятися і замикатися в разі відсутності кабіни в зоні дії приводу її дверей на двері шахти.

7.1.27.Для розсувних дверей шахти слід використовувати напрямні, залежно від  типу дверей:

– горизонтально-розсувних – зверху і знизу;

– вертикально-розсувних – з боків.

Конструкція дверей шахти повинна  запобігати виходу стулок з напрямних.

7.1.28. Зачинення дверей шахти і їх замикання автоматичним замком повинне контролюватися вимикачами, контроль замикання повинен  здійснюватися незалежно від контролю зачинення. Дозволяється в горизонтально-розсувних дверях контролювати зачинення і замикання стулок дверей шахти одним і тим самим вимикачем, конструкція якого повинна забезпечувати примусове розмикання контактів  навіть у випадку, якщо вони спаялися під час роботи між собою. Дозволяється в розсувних дверях, які мають декілька панелей, що з”єднані механічно між собою побічним чином (наприклад, за допомогою каната або ланцюга), контролювати зачинення та замикання одним вимикачем лише однієї панелі за умови, що такий контроль зачинення та замикання виключає можливість відчинення інших панелей, а конструкція вимикача забезпечує примусове розмикання контактів навіть коли вони спаялися між собою.

У вантажного малого  ліфта дозволяється не контролювати замикання дверей автоматичним замком, якщо двері обладнані неавтоматичним замком, замикання якого контролюється вимикачем.

7.1.29. Аварійні двері шахти повинні відповідати вимогам пунктів 7.1.2, 7.1.4-7.1.9, 7.1.12, 7.1.14-7.1.16, 7.1.25, 7.1.28.

У разі влаштування в аварійних дверях оглядового отвору він повинен мати ширину не більше 120 мм і бути обгородженим матеріалом, який відповідає вимогам пункту 7.1.10.

Висота прорізу аварійних дверей повинна бути не менше 1800 мм, а ширина в просвітку не менше 350 мм. Висота прорізу повинна вимірюватись у відповідності з пунктом 7.1.13.

7.1.30. Аварійні двері шахти повинні бути обладнані неавтоматичним замком, який відмикає двері зсередини шахти без ключа, а ззовні спеціальним ключем.

7.1.31. Зачинення стулок і замикання аварійних дверей шахти замком повинне контролюватися вимикачем, контроль замикання повинен бути здійснений незалежно від контролю зачинення.

7.2. Люк тротуарного ліфта.

7.2.1. У тротуарного ліфта, розміщений у верхній частині шахти люк, крізь який кабіна виходить з шахти, повинен зачинятися кришкою (стулками).

7.2.2. Зачинений люк повинен запобігати попаданню в шахту дощових і стічних вод.

7.2.3. Кришка (стулка) люка повинна бути розрахована на навантаження в 2000 Н.

7.2.4. Кришка (стулка) люка повинна автоматично відчинятися під час  виходу кабіни з шахти і зачинятись з її поверненням в шахту.

7.2.5. Після зачинення кришки (стулок) люка, вона повинна бути замкнена автоматичним замком.

7.2.6.Зачинення кришки (стулок) люка і замикання її автоматичним замком повинне контролюватися вимикачами,  контроль замикання повинен здійснюватись незалежно від контролю зачинення.

7.2.7. Відстань між поверхнею відчиненої стулки і стіною, огорожею люка або іншою перешкодою повинна бути не менше 500 мм.

 7.3. Напрямні.

7.3.1. Рух кабіни і противаги повинен здійснюватись по жорстким напрямним.

7.3.2. Напрямні кабіни і противаги, а також елементи їх кріплення повинні бути розраховані на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта і під час посадки кабіни і противаги  на уловлювачі.

Навантаження, які діють на напрямні у разі  посадки кабіни (противаги) на уловлювачі, повинні визначатись за швидкістю руху кабіни (противаги) і завантаження кабіни у відповідності з вимогами пункту 7.7.3.

7.3.3. Висота напрямних кабіни (противаги) повинна бути такою, щоб у можливих переміщеннях кабіни ( противаги) поза межі крайніх робочих положень башмаки не сходили з напрямних.

7.3.4. Кінці суміжних відрізків напрямних в місці стику повинні бути забезпеченими від взаємного зміщення.

7.3.5. Конструкція складових частин кріплення напрямних кабіни (проти-ваги) повинна забезпечувати можливість їх регулювання (переміщення в горизонтальній площині) під час монтажу, технічного обслуговування та ремонту ліфта.

 

 

 7.4. Лебідка і блоки.

7.4.1. Лебідка ліфта та елементи її кріплення повинні бути розрахованими на навантаження, які виникають у робочому режимі, під час  випробування ліфта, а також під час зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

Барабанна лебідка або лебідка з зірочкою, які застосовуються в ліфті, обладнаному противагою, повинні бути також розрахованими на навантаження, які виникають під час посадки противаги на буфер (упор), крім випадків, коли відсутні буфери (упори) для взаємодії з противагою.

7.4.2. Барабанна лебідка або лебідка з зірочкою не повинні застосовуватись у ліфті, номінальна швидкість якого перевищує 0,63 м/с.

7.4.3. Використання електричної талі як лебідки ліфта не дозволяється.

7.4.4. Спадання канатів (ланцюгів) з приводних і напрямних елементів повинне бути неможливим як у робочих режимах ліфта, так і під час його випробування.

7.4.5. Між приводними елементами канатів або ланцюгів (канат, тяговий шків, барабан, зірочка) і гальмовим шківом повинен бути нерозривний кінематичний зв’язок.

7.4.6. Зубчаті і ланцюгові передачі лебідки, а також вільні кінці валів її електродвигунів і редуктора повинні бути обгородженими. Необгороджені не робочі поверхні інших відкритих частин, які обертаються, повинні бути пофарбованими в жовтий колір.

7.4.7. Лебідка, крім безредукторної лебідки, встановленої в шахті ліфта, повинна бути обладнана пристроєм, який дозволяє переміщувати кабіну вручну. Зусилля, яке прикладається до пристрою під час  підіймання кабіни з вантажем вручну, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, повинне бути не більше 400 Н.

Штурвал, який використовується в пристрої, може встановлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипною

ручкою не дозволяється.

У безредукторної лебідки з’єднання такого знімного пристрою з  лебідкою повинне контролюватись вимикачем.

На лебідці повинно бути указано напрямок обертання штурвала (або  пристрою, що його замінює) для підіймання і опускання кабіни.

Вимоги цього пункту не поширюються на ліфти, безредукторна лебідка яких розташована у шахті ліфта.

7.4.8. У разі  обладнання лебідки пристроєм для зняття кабіни (противаги) з уловлювачів або використання для цієї мети пристрою, який призначений для пересування кабіни вручну, зусилля, яке прикладається, не повинне бути більше

640 Н.

7.4.9. Редуктор лебідки повинен мати таку конструкцію, яка б дозволяла легко перевірити рівень мастила в ньому.

7.4.10. Лебідка з канатотяговим шківом, повинна комплектуватись пристроєм, який дозволяє затискати канати в канавках шківа з зусиллям, достатнім для підіймання противаги без розвантажувальної дії кабіни.

Вимоги цього пункту не поширюються на ліфти, безредукторна лебідка яких розташована у шахті ліфта.

7.4.11. Барабан лебідки повинен мати нарізані  гвинтовою лінією канавки, які відповідають діаметрові каната.

Під час  намотування каната на барабан у декілька рядків повинна бути забезпечена укладка витків з постійним кроком у кожному з рядків.

Канатоємкість барабана повинна забезпечувати укладення не менше як півтора запасних витків кожного закріпленого на барабані каната для найнижчих положень кабіни або противаги, не враховуючи тих витків, які перебувають під затискним пристроєм.

7.4.12. Барабан лебідки повинен мати реборди, які виступають над верхнім шаром намотаного каната на висоту, не меншу за діаметр каната. Для одностороннього намотування каната на барабані дозволяється не виконувати реборди з боку (боків) кріплення каната на барабані.

7.4.13. Найменший діаметр канатотягового шківа, шківа обмежувача швидкості, барабана або блока, який дозволяється,  визначається за формулою:

Д ed,

де Д  –  діаметр шківа, барабана або блока, який вимірюється за середньою лі-

нією огинального каната, мм;

     e –  коефіцієнт, який приймається за таблицею 3 для тягового каната і за

таблицею 4 – для зрівноважувального каната і каната обмежувача

швидкості;

d –  діаметр каната, мм.

 

Таблиця 3

 

 

Вид ліфта

Лінійна швидкість каната на канатотяговому шківі, барабані, блоці (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с Значення

коефіцієнта «е»

В якому дозволяється транспортування людей до          1,6 включно

більше   1,6

40

45

В якому не дозволяється

транспортування людей

 

 

40

 

Таблиця 4

 

Призначення блока,

шківа

Лінійна швидкість каната на блоці, шківі (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с Значення

коефіцієнта «е»

Для каната обмежувача швидкості до         1,6 включно

більше  1,6

 30

30

Для натяжного пристрою

зрівноважувальних канатів

 

 

30

Для вирівнювання натягу у вітці зрівноважувальних канатів  

 

 

 

18

 

7.4.14. Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючим гальмом нормально-замкнутого типу.

Гальмовий момент повинен створюватися за допомогою пружини (пружин) стискання або вантажу.

Застосування стрічкового гальма не дозволяється. Як гальмовий шків дозволяється використовувати напівмуфту з”єднання електродвигуна з редуктором, яка розташована на валу редуктора.

Безредукторна лебідка у разі  відсутності в системі електропривода пристрою, який утримує кабіну на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за рахунок моменту електродвигуна, повинна бути обладнана двома гальмами. Дозволяється замість двох гальм застосовувати одне двоколодкове гальмо, яке складається з двох систем гальмування, що діють незалежно.

Кожна з цих систем повинна складатись з гальмівної колодки, на яку діє своя пружина (вантаж) і свій розгальмовий електромагніт (електрогідроштов-хач).

Гальмовий момент, який створюється кожним з двох гальм або кожною з двох систем одного гальма, повинен бути достатнім для зупинки і утримання кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

Робота кожного з двох гальм або кожної з двох систем одного гальма повинна контролюватись своїм вимикачем.

7.4.15. Гальмо лебідки повинне зупиняти маси (рухомі частини ліфта), які рухаються, а також утримувати кабіну під час проведення випробувань.

7.4.16. У гальма лебідки повинен бути передбачений пристрій для ручного розгальмування. У разі  припинення дії на цей пристрій, дія гальма повинна автоматично відновлюватись.

7.4.17. На лебідці повинна бути закріплена табличка, на якій зазначається:

– назва або товарний знак підприємства-виробника;

– заводський номер і рік  її виготовлення;

– тип;

– номінальний крутильний момент  на вихідному валу;

– передаточне відношення редуктора.

7.5. Кабіна.

7.5.1. Кабіна ліфта повинна бути розрахованою на навантаження, які виникають у робочих режимах, під час випробування ліфта і  посадки її на уловлювачі і буфери (упори).

Навантаження, які діють на кабіну під час посадки її на уловлювачі і буфери (упори), повинні визначатись за швидкістю руху кабіни і її навантаження у відповідності з :

– пунктом 7.7.3 – під час посадки на уловлювачі;

– пунктом 7.9.2 – під час  посадки на буфери (упори).

7.5.2. Кабіна ліфта повинна бути обладнана уловлювачами.

Дозволяється не обладнувати уловлювачами кабіну тротуарного ліфта з висотою підіймання не більше 6500 мм, яка підвішена не менше ніж на чотирьох канатах.

7.5.3. Кабіна ліфта повинна бути обгороджена на всю висоту і мати стелю та підлогу.

У тротуарного ліфта дозволяється обгороджувати кабіну на таку висоту, на якій неможливе довільне зміщення вантажу за габарити кабіни, а також – не влаштовувати стелю.

7.5.4. В огорожі кабіни слід передбачати вхідні (завантажувальні) прорізи (проріз) і дозволяється виконувати проріз для аварійних дверей і вентиляційні отвори.

В стелі кабіни дозволяється влаштовувати люк для виходу обслуговуючого персоналу на дах кабіни.

7.5.5. Огорожа кабіни повинна бути суцільною. Дозволяється виконувати огорожу  з металевої сітки або перфорованого листа, які дозволені для виготовлення огорожі шахти на висоті:

а) більше 2000 мм від рівня підлоги – в ліфті, в якому дозволяється транспортувати пасажирів тільки у супроводі ліфтера;

б) більше 1000 мм від рівня підлоги – в ліфті, в якому не дозволяється транспортувати пасажирів.

7.5.6. Для огорожі кабіни не слід використовувати скло, крім огорожі кабіни в  панорамних ліфтах.

Дозволяється огорожу кабіни пасажирського ліфта, крім ліфта житлового будинку, на висоті більше 1000 мм від рівня підлоги виконувати зі скла товщиною не менше 8 мм.

Стіни кабіни зі скла, розташовані нижче 1100 мм від підлоги, повинні мати поручень на висоті від 900 мм до 1100 мм. Цей поручень повинен бути закріплений незалежно від скла.

7.5.7. У разі розміщення декількох ліфтів в одній шахті і за відсутності перегородки на всю висоту шахти, яка б відокремлювала один ліфт від другого, верх кабіни повинен бути обладнаний поручнями висотою не менше 1000 мм з суцільним обшиттям знизу на висоту не менше 100 мм..

Якщо відстань у горизонтальній площині від краю даху кабіни до стіни шахти перевищує 300 мм, то повинні бути встановлені перила на відстані не більше 150 мм від краю даху кабіни.

В залежності від відстані в горизонтальній площині за зовнішнім краєм перил висота їх повинна бути:

а) відстань  до 850 мм  – не менше 700 мм;

б) відстань більше 850 мм – не менше1000 мм.

З боку входу (виходу) в кабіну перила повинні забезпечувати вільний доступ на її дах.

Перила повинні витримувати горизонтальне навантаження – 440 Н і вертикальне навантаження – 1270 Н, які прикладені одночасно в будь-якій точці.

7.5.8. Висота кабіни ліфта повинна бути:

а) в кабіну якого дозволяється вхід людей –  не менше 2000 мм;

б) в кабіну якого не дозволяється вхід людей – не більше 1250 мм.

Висота кабіни вимірюється від рівня її підлоги до стелі. Елементи, які виступають (плафони, грати, багет і т.ін.) не більше, ніж на 50 мм, розташовані на стелі, а також розташовані на підлозі кабіни рейки, не враховуються.

Висота кабіни вантажного ліфта, який завантажується наземним транспортом з водієм, повинна визначатись можливістю його в’їзду до кабіни.

7.5.9. Кабіна ліфта самостійного користування повинна відповідати вимогам пунктів 5.2 та 5.5.

7.5.10. Площа підлоги кабіни вантажного малого ліфта повинна бути не більше 1м2, а найбільший лінійний розмір підлоги повинен бути не більше

1450 мм.

7.5.11. Кабіна, в якій дозволяється транспортування людей, повинна бути обладнана дверима.

Кабіна, в якій не дозволяється транспортування людей (ліфт із зовнішнім керуванням), може не обладнуватись дверима за умови  виключення довільного зміщення вантажів за габарити кабіни.

7.5.12. Двері кабіни можуть бути обертально-розкривними, розсувними і комбінованими.

Відчинення (зачинення) дверей може здійснюватись вручну або автоматично.

7.5.13. Вертикально-розсувні двері кабіни можуть бути застосовані тільки у вантажних малих і вантажних ліфтів, в яких не дозволяється транспортування людей. Двері кабіни вантажного ліфта повинні відповідати умовам, які зазначені в пункті 7.1.3.

7.5.14. Огорожа дверей кабіни повинна бути суцільною.

Дозволяється виконувати огорожу дверей кабіни ліфта металевою сіткою або перфорованим листом, який застосовується для огорожі шахти на висоту:

а) більше 2000 мм від рівня підлоги – у ліфта, в якому дозволяється транспортування пасажирів тільки в супроводі ліфтера;

б) більше 1000 мм від рівня підлоги  у ліфта, в якому не дозволяється транспортування пасажирів.

У вантажного ліфта, керування якого здійснюється  з кабіни ліфтером, а також у ліфта, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, дозволяється застосування розсувних гратчастих дверей кабіни. Просвіт між смугами розсувних (зачинених) дверей кабіни, в якій дозволяється транспортування людей, повинен бути не більше 120 мм.

7.5.15. Обертально-розкривні і комбіновані двері кабіни повинні відчинятись тільки всередину кабіни.

7.5.16. Зусилля статичного стискання стулок або стулки і обв’язки (у односторонньо-розсувних дверей) і кінетична енергія стулок дверей кабіни, які зачиняються автоматично з усіма жорстко закріпленими до неї елементами, повинне відповідати вимогам пункту 7.1.6.

7.5.17. Кабіна, в якій дозволяється транспортування людей, двері якої відчиняються вручну і яка має суцільну огорожу від рівня підлоги до висоти 2000 мм і більше, повинна мати оглядовий отвір, закритий прозорим матеріалом. У разі застосування з цією метою скла, його товщина повинна бути не менше 6 мм. Якщо використовується інший матеріал, його міцність повинна бути не менша, ніж у скла, товщиною 6 мм.

Ширина оглядового отвору повинна бути не більше 120 мм,  площа –  не менше 300 см2.

Нижній край оглядового отвору  розміщується на висоті не менше 1000 мм від рівня підлоги кабіни.

7.5.18. Висота дверей кабіни повинна бути не менше висоти дверей шахти.

7.5.19. Розсувні двері кабіни повинні відповідати вимогам пункту 7.1.27.

Горизонтально-розсувні і вертикально-розсувні двері кабіни, крім гратчастих дверей, також повинні відповідати вимогам пункту 7.1.15. Обертально-роз-кривні і комбіновані двері кабіни повинні відповідати вимогам пункту 7.1.16.

7.5.20. У разі перебування кабіни між посадочними (завантажувальними) площадками повинна бути виключена можливість відчинення вручну дверей зсередини кабіни, які відчиняються автоматично.

Дозволяється не обладнувати двері кабіни ліфта механічними замками за умови наявності вертикальних (відбійних) щитів висотою 750 мм під порогом дверей кабіни на всю ширину вхідного прорізу.

Відстань від порогу кабіни до передньої стінки шахти повинна бути  не більше 150 мм та забезпечувати можливість відчинення дверей кабіни із купе кабіни зусиллям не більше 300 Н і не менше 50 Н.

7.5.21. Зачинення стулок дверей кабіни ліфтів, крім ліфтів, в кабіні якого не дозволяється транспортування людей, контролюється вимикачем.

7.5.22. У разі прикладення до огорожі кабіни або її дверей, крім огорожі з сітки, в будь-якому місці перпендикулярно до її поверхні навантаження 300 Н, прогин не повинен бути більше 15 мм, залишкова деформація – недопустима. Навантаження повинне бути рівномірно розподілене на площі 5 см2 круглої або квадратної форми і прикладене зсередини кабіни.

У разі прикладення зсередини кабіни в будь-якій точці сітки огорожі або її дверей перпендикулярно до площини сітки навантаження 150 Н прогин сітки не повинен бути більше 25 мм.

7.5.23. Дах кабіни повинен витримувати вертикальне навантаження не менше 1000 Н, крім кабіни вантажного малого ліфта, яке прикладене на площі 200х200 мм в будь-якому місці, а також, навантаження 2000 Н від одночасного перебування на ньому двох чоловік.

7.5.24. Кабіну дозволяється обладнувати аварійними дверима для переходу людей до кабіни сусіднього ліфта за виконання таких умов:

а) двері  повинні відчинятися  в середину кабіни;

б) стулка дверей повинна бути суцільною;

в) відстань між кабінами повинна бути не більше 750 мм;

г) в проході між кабінами не повинні розташовуватись канати, вертикально розміщені проводи і кабелі;

д) прохід між кабінами не повинен перетинати зону руху противаги.

7.5.25. Висота прорізу аварійних дверей кабіни повинна бути не менше 1800 мм, ширина – не менше 350 мм.

7.5.26.Аварійні двері кабіни обладнуються замком, а їх зачинення – контролюється вимикачем.

7.5.27. Якщо  улаштовано в стелі кабіни люк, то його розміри повинні бути не менше 700´500 мм, а кришка люка – відчинятись назовні і у відчиненому стані не виступати за габарити кабіни (в плані).

Розміщення люка в кабіні безпосередньо над постом керування не дозволяється.

Люк  обладнується  замком і відмикається спеціальним ключем. Зачинення люка  контролюється вимикачем.

7.5.28. У кабіні з суцільною огорожею і суцільними дверима, в якій дозволяється транспортування людей, повинна бути передбачена вентиляція, яка забезпечує достатнє надходження повітря під час роботи ліфта, а також – у разі аварійної зупинки.

Вентиляційні отвори можуть розміщуватися в нижній частині кабіни на висоті не більше 600 мм від рівня підлоги і в верхній частині кабіни на висоті не менше 1800 мм від рівня підлоги.

Площа вентиляційних отворів як у верхній, так і в нижній частинах кабіни повинна бути не менше  1 %  від корисної площі підлоги кабіни.

Вентиляційні отвори повинні бути такими, щоб через отвір з середини кабіни було неможливо протягнути жорсткий стержень діаметром 10 мм.

7.5.29. Рухома підлога кабіни повинна бути виготовлена з одного щита і повністю перекривати поріг дверей кабіни на всій ширині дверного прорізу. У кабіні, рух якої в робочому режимі проходить тільки з зачиненими дверима, поріг дверей дозволяється виконувати нерухомим.

Вертикальний хід рухомої підлоги повинен бути не більше 20 мм.

7.5.30. У разі влаштування сидіння в кабіні, яка обладнана рухомою підлогою, навантаження, яке діє на сидіння, повинне передаватись на рухому підлогу.

7.5.31. Підлога кабіни вантажного ліфта, який завантажується наземним транспортом, розраховується на навантаження, які виникають під час  в’їзду його в кабіну з вантажем.

7.5.32. Кабіну слід  обладнувати башмаками, які не повинні виходити з напрямних як у робочому режимі ліфта, так і під час  його випробування.

У разі застосування башмаків, у яких робочі поверхні можуть переміщуватися відносно кабіни за рахунок деформації пружних елементів, повинні бути передбачені додаткові жорсткі контрольні башмаки.

У разі застосування башмаків, робоча поверхня яких спрацьовується, повинне бути неможливе самовільне включення уловлювачів за гранично допустимого спрацювання робочої поверхні башмака.

7.5.33. Під порогом кабіни, крім кабіни вантажного малого ліфта, на всю ширину дверного (вхідного) прорізу повинен бути встановлений вертикальний щит нарівні передньої кромки порога. Висота щита повинна бути не менше

150 мм, а у ліфта з дверима шахти, які відчиняються автоматично до повної зупинки кабіни – не менше 300 мм.

В кабіні ліфта, яка переміщується вздовж похило встановлених напрямних (в межах 15°), указаний щит повинен бути встановлений паралельно до внутрішньої поверхні стіни шахти з боку входу в кабіну.

7.5.34.Освітлення кабіни ліфта повинне відповідати вимогам підрозділу 8.6.

7.6. Противага.

7.6.1. Противага ліфта повинна бути розрахована на навантаження, які ви-

никають в робочому режимі ліфта, під час випробування і  посадки противаги (кабіни) на уловлювачі та буфери (упори).

7.6.2. Противага, до складу якої входять вантажі, повинна бути виконана так, щоб можливе зміщення кожного вантажу не зменшувало нормованих відстаней, зазначених у  таблиці 2.

Вантажі противаги повинні бути забезпечені від вертикального переміщення.

7.6.3. Противага повинна бути обладнана башмаками, які не повинні виходити з напрямних як у робочому режимі ліфта, так і під час його випробування.

Башмаки противаги повинні відповідати вимогам пункту 7.5.32.

7.6.4. Противага повинна бути обладнана уловлювачами у випадках, які передбачені пунктом 6.2.26.

7.7. Уловлювачі

7.7.1. Уловлювачі повинні зупиняти  кабіну (противагу), яка рухається вниз і утримувати її на напрямних.

Уловлювачі гідравлічного та вантажного малого ліфта дозволяється приводити в дію пристроєм, який спрацьовує від слабини  або від обриву  всіх тягових канатів, без застосування обмежувача швидкості .

7.7.2. Приведення в дію уловлювачів противаги від обмежувача швидкості, який приводить в дію уловлювачі кабіни, не дозволяється.

7.7.3. Уловлювачі повинні бути розрахованими на гальмування і утримання на напрямних кабіни з вантажем або противаги у випадку обриву всіх тягових канатів або ланцюгів.

Маса вантажу може перевищувати вантажопідйомність ліфта на 10%, а у ліфта самостійного користування, у якого корисна площа підлоги кабіни перевищує площу, зазначену  в пункті 5.2 для його вантажопідйомності, маса вантажу повинна бути рівна вантажопідйомності, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни ліфта.

За розрахункову швидкість посадки на уловлювачі слід приймати швидкість, яка буде досягнута кабіною (противагою) в момент початку гальмування після включення обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, зазначеною в пункті 7.8.1.

У разі  приведення в дію уловлювачів пристроєм, який спрацьовує від слабини  або обриву  всіх тягових канатів (ланцюгів) без застосування обмежувача швидкості, за розрахункову швидкість посадки на уловлювачі слід приймати швидкість кабіни (противаги) в момент початку гальмування після спрацювання указаного пристрою.

7.7.4. Ліфт з номінальною швидкістю 0,75 м/с і більше, а також лікарняний ліфт незалежно від швидкості повинні бути обладнані уловлювачами  плавного  або комбінованого гальмування.

7.7.5. У разі обладнання кабіни (противаги) більше ніж одним уловлювачем на кожну напрямну, всі уловлювачі повинні бути плавного гальмування.

7.7.6. Після підіймання кабіни (противаги), зупиненої уловлювачами, вони повинні автоматично зайняти початковий стан  і бути готовими до роботи.

7.7.7. Уповільнення порожньої кабіни (противаги) під час посадки на уловлювачі повинне бути не більше 25 м/с2.

Дозволяється перевищення цієї величини, якщо час дії уповільнення, яке перевищує 25 м/с2, не більше 0,04 с, крім кабіни (противаги), яка обладнана комбінованими уловлювачами з амортизувальним пристроєм енерго-накопичуваль-ного типу (пружина, пружна прокладка і т.ін.).

7.7.8. Гідравлічний буфер, який входить до складу комбінованих уловлювачів як амортизувальний пристрій, повинен відповідати вимогам пунктів 7.9.5 і 7.9.7-7.9.9.

Повний хід його плунжера повинен бути не менше відстані, рівної шляху гальмування кабіни, який розраховується за  параметрами його руху:

– швидкість кабіни до початку гальмування – швидкість, яка буде досягнута кабіною до моменту затиснення напрямних клинами уловлювачів, після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за  верхньою межею, установленою пунктом 7.8.1;

– кабіна гальмується з постійним уповільненням 9.81 м/с2.

Використання в складі комбінованих уловлювачів, амортизувального пристрою енерго-накопичувального типу дозволяється тільки для ліфтів з номінальною швидкістю не більше 1 м/с.

7.7.9. Спрацювання приводу уловлювачів повинне контролюватись вимикачем.

7.7.10. Уловлювачі  повинні бути забезпеченими табличкою з позначенням назви підприємства-виробника або його товарного знака, заводського номера, року виготовлення, типу уловлювачів (різкого гальмування, плавного гальмування, комбінованого), граничної номінальної швидкості ліфта, для якого вони призначені.

Крім того в табличці слід зазначити:

– розрахункову найбільшу масу, яка утримується – для уловлювачів різкого гальмування і комбінованих;

– зусилля гальмування, яке розвивається – для уловлювачів плавного гальмування.

7.8. Обмежувач швидкості.

7.8.1. Обмежувач швидкості кабіни (противаги) повинен спрацювати, якщо швидкість руху кабіни (противаги) перевищує номінальну не менше ніж на 15% і не більше :

для кабіни

–  40% для ліфта з номінальною швидкістю від 0,5 м/с до 1,6 м/с включно;

–  33% для ліфта з номінальною швидкістю більше 1,6 м/с до 4 м/с включно;

–  25% для ліфта з номінальною швидкістю більше 4 м/с;

для противаги

– 10 % від верхньої межі швидкості, установленої для спрацювання обмежувача швидкості кабіни.

У ліфті з номінальною швидкістю менше 0,5 м/с обмежувач швидкості кабі-

ни повинен спрацювати, якщо швидкість руху кабіни вниз перевищить номінальну не менше ніж на 15%, але до досягнення кабіною швидкості 0,7 м/с.

Спрацювання обмежувача швидкості повинне приводити в дію уловлювачі.

7.8.2. Обмежувач швидкості повинен мати пристрій для проведення перевірки його спрацювання під час руху кабіни (противаги) з робочою швидкістю.

7.8.3. У ліфті з електроприводом постійного струму частота обертання обмежувача швидкості повинна контролюватись вимикачем.

7.8.4. Спрацювання обмежувача швидкості, який приводить у дію уловлювачі противаги, повинне контролюватись вимикачем, коли спрацювання уловлювачів противаги електрично не контролюється.

7.8.5. Канат, який приводить в дію обмежувач швидкості, повинен натягуватись спеціальним натяжним пристроєм.

Стан натяжного пристрою каната обмежувача швидкості повинне контролюватись вимикачем.

7.8.6. Кожен обмежувач швидкості повинен бути відрегульований і опломбований організацією, яка виконала ці роботи.

7.8.7. Обмежувач швидкості повинен забезпечуватись табличкою, де  вказано назву підприємства-виробника або його товарний знак, заводський номер і рік виготовлення, номінальну швидкість ліфта, швидкість спрацювання обмежувача швидкості, діаметр каната.

7.8.8. Обмежувач швидкості може бути встановлений в машинному приміщенні, в блочному приміщенні, в шахті, на кабіні, на противазі. При цьому повинна бути забезпечена можливість його технічного обслуговування.

7.9. Буфери і упори.

7.9.1. У нижній частині шахти (приямка) повинні бути встановлені буфери, призначені для амортизації і зупинки кабіни (противаги) під час переходу нижнього робочого положення.

Дозволяється розміщувати вказані буфери на кабіні (противазі), вони повинні взаємодіяти з жорсткими упорами, які встановлені в шахті.

У ліфті з номінальною швидкістю, яка не перевищує 0,3 м/с та малих вантажних ліфтах, замість буферів дозволяється застосування жорстких упорів.

У ліфті з противагою, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, буфери (упори) для взаємодії з противагою дозволяється не встановлювати.

7.9.2. Буфери й упори повинні бути розраховані на посадку кабіни з вантажем або противаги, які рухаються з швидкістю:

а) яка  перевищує на 15% номінальну швидкість ліфта – всі буфери й упори, крім гідравлічного буфера зі зменшеним ходом плунжера;

б) яка перевищує на 15% розрахункову зменшену швидкість ліфта – гідравлічний буфер зі зменшеним ходом плунжера.

Розрахункова маса вантажу приймається згідно з пунктом 7.7.3.

7.9.3. Буфери енерго-розсіювального типу (гідравлічні буфери, буфери тертя і т.ін.) можуть застосовуватися за будь-якої номінальної швидкості ліфта.

У ліфті з номінальною швидкістю, яка не перевищує 1 м/с, дозволяється за

стосування буферів енерго-накопичувального типу (пружинні буфери, пружні прокладки і т.ін.).

7.9.4. У разі посадки на буфер противаги або кабіни  з вантажем, маса яких  перевищує вантажопідйомність ліфта на 10%, уповільнення швидкості повинне бути не більше 25м/с2. Дозволяється перевищення цієї величини, в разі застосування буфера енерго-розсіювального типу, під час уповільнення швидкості на протязі не більше 0,04 с.

7.9.5. Хід плунжера гідравлічного буфера повинен бути не менше відстані, що рівна шляху гальмування кабіни (противаги), розрахованому за  параметрами:

а) швидкість кабіни (противаги) до початку гальмування перевищує номінальну швидкість на 15%;

б) кабіна (противага) гальмується з постійним уповільненням 9,81 м/с2.

Хід плунжера гідравлічного буфера дозволяється зменшити за умови обладнання ліфта аварійним пристроєм обмежувача швидкості у відповідності з вимогами пункту 8.3.23. У цьому випадку кабіна (противага) повинна сідати на буфер зі зменшеною швидкістю (менше номінальної), а хід плунжера повинен бути не менше відстані, що рівна шляху гальмування кабіни (противаги), розрахованому за такими параметрами її руху:

а) швидкість кабіни (противаги) до початку гальмування перевищує розрахункову зменшену швидкість на 15%;

б) кабіна (противага) гальмується з постійним уповільненням 9,81 м/с2.

Зменшений хід плунжера відносно ходу плунжера буфера ліфта, не обладнаного аварійним пристроєм обмежувача швидкості (за однакових номінальних швидкостей), повинен бути не менше:

а) 50% – у ліфта з номінальною швидкістю до 4 м/с включно;

б) 33% – у ліфта з номінальною швидкістю більше 4 м/с.

7.9.6. Гідравлічний буфер повинен бути забезпечений пристроєм для визначення рівня рідини.

Застосування скляного покажчика не дозволяється.

7.9.7. Плунжер гідравлічного буфера після зняття з нього навантаження повинен автоматично повертатись у початкове стан. Повернення плунжера повинне контролюватись вимикачем.

7.9.8. Кожний гідравлічний буфер повинен мати сертифікат, який додається до паспорта.

7.9.9. Гідравлічний буфер слід забезпечити табличкою із зазначенням  назви підприємства-виробника або його товарного знаку, заводського номера і року виготовлення, типу буфера, найбільшого ходу плунжера, максимального й мінімального навантаження, а також максимальної швидкості, на яку розрахований буфер.

7.10. Канати і ланцюги.

7.10.1. Кабіна і противага повинні бути підвішені на сталевих канатах, або

на тягових пластинчатих, або на приводних роликових (втулкових) ланцюгах.

7.10.2. Канати (ланцюги), які застосовуються в ліфтах, повинні мати доку

мент (сертифікат) про якість, складений у відповідності з вимогами державних стандартів.

7.10.3. Тягові канати кабіни (противаги) ліфта повинні бути однакової конструкції, одного діаметра і мати однакові характеристики.

7.10.4. Зрощування канатів, які застосовуються в ліфті, не дозволяється.

7.10.5. Мінімальний діаметр тягових канатів повинен бути не менше:

– 8 мм – для ліфта, в якому дозволяється транспортування людей;

– 6 мм – для ліфта, в якому не дозволяється транспортування людей.

Діаметр каната, який приводить у дію обмежувача швидкості, повинен бути не менше 6 мм.

7.10.6. Кількість окремих канатів, на яких необхідно підвішувати кабіну й противагу, повинна відповідати таблиці 5 і пункту 7.10.7.

 

Таблиця 5

 

Тип лебідки
Вид ліфта барабанна з канатотяговим шківом
Кількість окремих канатів, не менше
В якому дозволяється транспортування людей  

2

 

3

В якому не дозволяється транспортування людей, крім вантажного малого  

 

2

 

 

2

Вантажний малий 1 2

 

 

7.10.7. Для з’єднання противаги з кабіною канатами, які огинають напрямні блоки, обминаючи лебідку, кількість окремих канатів, на яких необхідно підвішувати противагу, крім противаги вантажного малого ліфта, повинне бути не менше двох. У вантажного малого ліфта в указаному випадку дозволяється підвішувати противагу на одному канаті.

7.10.8. Для  підвішування кабіни (противаги) на ланцюгах, кількість окремих ланцюгів повинна бути не менше двох.

7.10.9. Тягові канати повинні розраховуватися за формулою:

P/S ³ K,

де    K – коефіцієнт запасу міцності, який приймається за таблицею 6;

P – розривне зусилля каната в цілому, яке приймається за сертифікатом або за  документом про якість каната, складеному згідно з результатами випробувань, а під час  проектування – за даними державних стандартів або технічних умов, Н.

У випадку, коли в сертифікаті указане сумарне розривне зусилля для всіх

дротів у канаті,  значення Р повинне бути визначене множенням зазначеного зусилля на коефіцієнт 0,85;

S – розрахункове статичне зусилля в витку каната, Н.

Розрахункове статичне зусилля у витку каната слід визначати за формулою:

для канатів кабіни

S = ((Q + GK + G1+ 0,5 GH) / n) х g

для канатів противаги

S = ((Qn + G1 + 0,5 GH) / n) х g

де Q – вантажопідйомність ліфта, кг;

GK – вага кабіни, кг;

Gn – вага противаги, кг;

G1 – вага тягових канатів від точки їх збігу з канатотягового шківа (барабана, блока), який розміщений над шахтою, до місця їх кріплення до кабіни (противаги), у разі перебування кабіни (противаги) в найнижчому положенні, кг;

GH – вага натяжного пристрою зрівноважувальних канатів, кг;

n – кількість канатів, на яких підвішена кабіна (противага). За поліспастної підвіски – збільшується на кратність поліспаста;

g = 9,81 – прискорення вільного падіння, м/с2.

 

Таблиця 6

Коефіцієнт запасу міцності

 

Лінійна швидкість Коефіцієнт запасу міцності, К
Тип лебідки каната на канато- Вид ліфта
тяговому шківі, барабані (за номінальної швидкості руху кабіни), м/с

 

в якому дозволяється транспортування людей в якому не дозволяється транспорту-вання людей
Барабанна до 0,63 9 8
З канатотяговим шківом до 1

від 1 до 2

від 2 до 4

більше 4

12

13

14

15

10

11

12

13

 

7.10.10. Відношення розривного зусилля каната (в цілому), який приводить в дію обмежувач швидкості, до розрахункового зусилля протягування цього каната за незношеного робочого шківа обмежувача швидкості або через затискний пристрій обмежувача швидкості, повинне мати значення не менше 8.

7.10.11. Ланцюги, на яких підвішується кабіна (противага), повинні мати

запас міцності за статичного навантаження не менше 10. Метод розрахунку запасу міцності ланцюгів проводиться відповідно з пунктом 7.10.9, з урахуванням конструктивних особливостей ліфта.

7.10.12. Кріплення канатів (ланцюгів) до кабіни і противаги повинне бути розраховане на навантаження, які виникають у робочому режимі ліфта, під час випробування ліфта , посадки кабіни (противаги) на уловлювачі та буфери, а також  знімання кабіни (противаги) з уловлювачів.

У разі  з’єднання противаги з кабіною канатами, які огинають напрямні блоки, обминаючи лебідку, кріплення тягових канатів до кабіни повинне бути розраховане на навантаження, які виникають під час посадки противаги на буфер або упор (за їх наявності).

7.10.13. У ліфта з барабанною лебідкою довжина канатів повинна бути такою, щоб на барабані лебідки у найнижчому положенні кабіни або противаги (під час посадки на упори або  стиснуті буфери) залишалось не менше півтора запасних витків кожного каната, не враховуючи витків, які перебувають під затискним пристроєм.

У разі кріплення каната до барабана притискними планками, їх кількість повинна бути не менше двох.

7.10.14. Виникнення слабини тягових канатів (крім канатів противаги за барабанної лебідки), а також зрівноважувальних канатів і канатів, які приводять в дію обмежувач швидкості, повинне контролюватись вимикачами.

7.10.15. Виникнення слабини ланцюгів, на яких підвішена кабіна, повинне контролюватись вимикачем.

7.10.16. Норми бракування сталевих канатів, які є в роботі, приведені в додатку 2.

 

 1. Електрична частина ліфта

 

8.1. Загальні вимоги.

8.1.1. Технічна характеристика електричного обладнання, електромережі і їх виконання повинні відповідати параметрам ліфта за напругою і частотою мережі живлення, струмовим навантаженням, надійності, а також умовам його експлуатації, зберігання, транспортування.

8.1.2. Напруга від джерела живлення повинна подаватись через ввідний пристрій з ручним приводом, яким повинен обладнуватися кожний ліфт.

У разі  розміщення двох і більше ліфтів в загальному машинному приміщенні, воно повинне бути забезпечене вводом не менше двох ліній живлення.

8.1.3. У разі розміщення електрообладнання в різних приміщеннях, у відповідності з пунктом 6.3.1, повинні бути передбачені несамозворотні вимикачі для вимикання живлення ліфта у кожному із приміщень.

8.1.4. Ввідний пристрій може бути розрахований  на зняття напруги з ліфта під навантаженням або без навантаження.

Ввідний пристрій повинен мати  фіксовані положення ввімкнення та вимикання і можливість фіксації вимкненого положення за допомогою навісного замка або аналогічного пристрою для забезпечення неможливості випадкового включення.

У разі застосування ввідного пристрою, який призначений для зняття напруги без навантаження або з навантаженням не більше двох амперів, повинен бути передбачений допоміжний вимикач силового ланцюга і ланцюга керування, розрахованого на комутацію ланцюгів під навантаженням.

8.1.5. Автоматичний вимикач може бути використаний як ввідний пристрій, якщо його вмикання можливе тільки вручну.

8.1.6. Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів:

– освітлення шахти, машинного і блочного приміщень;

– освітлення кабіни;

– вентиляції кабіни;

– виклику обслуговуючого персоналу з кабіни;

– двостороннього переговорного зв’язку з кабіни;

– ремонтного зв’язку.

Для вимикання указаних ланцюгів повинні бути передбачені вимикачі, розміщені в машинному приміщенні, а за його відсутності – у шафі, яка замикається.

Дозволяється ланцюги допоміжного освітлення кабіни, виклику обслуговуючого персоналу з кабіни, двостороннього переговорного зв’язку з кабіни і ремонтного зв’язку приєднувати до інших електричних мереж будинку або споруди.

8.1.7. На одній з посадочних (завантажувальних) площадок дозволяється установка вимикача для дистанційного вимикання (вмикання) силового ланцюга і (або) ланцюгів керування за ввімкнутого ввідного пристрою. Доступ сторонніх осіб до цього вимикача повинен бути виключений.

8.1.8. Для живлення ланцюгів керування, освітлення і сигналізації дозволяється використання фази і нульового дроту мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела струму (вмикання на фазну напругу). У разі використання фази і нульового дроту між ними повинна бути напруга не більше  220 В.

8.1.9.У разі живлення змінним струмом від понижуючого трансформатора

ланцюгів, які мають вимикачі безпеки, один вивід вторинної обмотки трансформатора повинен бути заземлений (занулений).

8.1.10. У разі живлення постійним струмом від понижуючого трансформатора через випрямний пристрій ланцюгів керування постійного струму, які мають вимикачі безпеки, один з полюсів цього пристрою на стороні випрямленої напруги повинен бути заземлений (занулений).

8.1.11. Установлення в ланцюгах заземлення (занулення) запобіжників, контактів і інших елементів, що розмикають, в тому числі безконтактних, не дозволяється, але можливе за умови, коли їх спрацювання  викликає зняття напруги живлення ліфта.

8.1.12. Ввідний пристрій та вимикачі, які встановлені в приямку, блочному і машинному приміщеннях, вимикачі дистанційного вмикання (вимикання) електричних ланцюгів повинні бути захищені від випадкового дотику до струмопровідних частин. Положення цих вимикачів повинне бути позначено відповідними символами або написами «Ввімкнено», «Вимкнено».

8.2. Електропривод.

8.2.1. Електропривод ліфта повинен відповідати таким вимогам:

а) замикання струмопровідних частин електричного пристрою приводу гальма (електромагніта і т.ін.) на корпус не повинне викликати самовільне вмикання цього приводу і зняття механічного гальма під час зупинки ліфта і не  порушувати накладення механічного гальма після вимкнення електродвигуна;

б) у ліфта з номінальною швидкістю більше  0,71 м/с повинна бути забезпечена можливість руху кабіни з пониженою швидкістю не більше  0,4 м/с.

8.2.2. Електропривод змінного струму у разі живлення електродвигуна безпосередньо від мережі повинен відповідати  вимогам:

а) зняття механічного гальма  відбувається одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вмикання;

б) вимикання електродвигуна  супроводжується накладенням механічного гальма;

в) ланцюг головного струму електродвигуна переривається двома незалежними електромагнітними апаратами (один з яких може бути кінцевим вимикачем).

8.2.3. Електропривод змінного струму у разі  живлення електродвигуна від керованого перетворювача повинен відповідати  вимогам:

а) зняття механічного гальма  відбувається тільки за величини струму двигуна, яка забезпечує необхідний момент для утримання кабіни;

б) вимкнення електродвигуна  супроводжується накладенням механічного гальма;

в) ланцюг силового струму електродвигуна  переривається двома незалежними електромагнітними апаратами, може мати одинарний розрив всіх фаз контактами одного електромагнітного апарата за умови, що  його вимкнення повністю блокує (припиняє) живлення від перетворювача до електродвигуна;

г) вимкнення електродвигуна  відбувається від несправності перетворювача, коли перетворювач не пропускає живлення до електродвигуна під час пуску,  установленої швидкості і гальмуванні або коли живлення двигуна не припиняється під час зупинки ліфта.

8.2.4. Електропривод постійного струму у разі  живлення електродвигуна від керованого перетворювача повинен відповідати  вимогам:

а) зняття механічного гальма відбувається за величини струму електродвигуна, яка забезпечує необхідний момент електродвигуна для утримання кабіни;

б) кожна зупинка кабіни супроводжується накладенням механічного гальма. Механічне гальмо можна не накладати  під час зупинки кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за умови утримування її  моментом електродвигуна в межах точної зупинки;

в) у випадку несправності механічного гальма під час перебування кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки електродвигун і перетворювач  залишаються ввімкнутими і забезпечують утримання (електричне гальмування) кабіни на   рівні посадочної (завантажувальної) площадки. Електричне гальмування не вимагається, якщо лебідка ліфта обладнана двома незалежними гальмами або двома незалежними гальмовими системами одного гальма;

г) у разі спрацювання вимикачів безпеки під час руху кабіни забезпечується електричне гальмування електродвигуна, вимикання перетворювача і накладення механічного гальма. У випадку несправності механічного гальма  забезпечується зниження швидкості електродвигуна з наступною зупинкою і утриманням кабіни моментом електродвигуна на рівні посадочної (завантажувальної) площадки. Автоматичний привід дверей вимикається і подальша робота ліфта до усунення несправностей припиняється. Якщо лебідка ліфта обладнана двома незалежними гальмами або двома незалежними системами одного гальма, то вказаний режим роботи електропривода (зниження швидкості і наступна зупинка) не вимагається;

д) дистанційне вимикання перетворювача, який живить електродвигун (якщо воно передбачене системою керування), можливе тільки після накладення механічного гальма;

є) у разі роз’єднання ланцюга збудження електродвигуна забезпечується автоматичне зняття напруги з якоря електродвигуна і накладення механічного гальма;

ж) вмикання запобіжників і вимикачів або інших пристроїв розімкнення між перетворювачем і електродвигуном не дозволяється, якщо система електропривода передбачає утримання кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки моментом електродвигуна.

8.3. Системи керування.

8.3.1. Ліфти можуть мати такі системи керування:

– внутрішню;

– зовнішню;

– змішану.

8.3.2. Керування ліфтом повинне здійснюватися за допомогою кнопок або інших пристроїв.

Вони повинні бути розміщені в корпусах з метою виключення доступу користувачів до деталей, які перебувають під струмом.

8.3.3. Пасажирські, вантажні і лікарняні ліфти, які працюють в супроводі ліфтера, повинні мати внутрішнє керування.

8.3.4. Пасажирський ліфт самостійного користування повинен мати змішане керування.

8.3.5. Вантажний ліфт може мати внутрішнє, зовнішнє або змішане керування.

8.3.6. Лікарняний ліфт може мати внутрішнє або змішане керування.

8.3.7. Тротуарний і вантажний малий ліфти повинні мати зовнішнє керування.

8.3.8. У разі змішаного керування у пасажирського ліфта на посадочних (завантажувальних) площадках повинні бути встановлені кнопки виклику або пристрої, які виконують ці функції.

8.3.9. У разі змішаного керування виклик кабіни з пасажиром дозволяється в ліфті, система керування яким дозволяє рух кабіни тільки з зачиненими  дверима. Рух кабіни за викликом повинен відбуватися тільки тоді, коли мине час не менше  5 с, встановлений для реєстрації наказу пасажира, який зайшов до кабіни, і такий наказ не було зареєстровано.

8.3.10. У ліфті зі змішаним керуванням, двері якого відчиняються вручну, виклик порожньої кабіни дозволяється з відчиненими  дверима. Рух кабіни за викликом повинен бути неможливим  за наявності в кабіні пасажира або вантажу масою 15 кг і більше, а також у тому випадку, якщо пасажир, який в ній перебуває, якимось чином звільнить підлогу (двері шахти зачинені). На посадочних (завантажувальних) площадках такого ліфта  встановлюється світловий сигнальний пристрій «Зайнято», який діє:

– за наявності в кабіні пасажира або вантажу масою 15 кг і більше;

– після переводу на керування з машинного приміщення;

– після переводу в режим «Ревізія»;

– під час руху кабіни;

– у разі відчинених будь-яких дверей шахти.

У ліфтів зі збірним  керуванням за викликами сигнальний пристрій «Зайнято» дозволяється не встановлювати. В такому ліфті повинна бути передбачена сигналізація про прийняття виклику.

8.3.11. Сигнальний пристрій «Зайнято» повинен бути вмонтований в кнопку виклику або встановлений безпосередньо біля неї.

8.3.12. У разі внутрішнього керування ліфт повинен мати сигналізацію в кабіні про виклик з посадочних (завантажувальних) площадок.

8.3.13. Зовнішнє керування вантажним і вантажним малим ліфтами може бути здійснене з однієї, декількох або з усіх посадочних (завантажувальних) площадок. У разі керування з однієї площадки на ній повинна бути передбачена сигналізація про виклик кабіни з кожної посадочної (завантажувальної) площадки.

8.3.14. Зовнішнє керування тротуарним ліфтом повинне бути здійснене з площадки, на якій розташований люк шахти. На цій площадці повинна бути передбачена сигналізація про виклик кабіни з нижніх завантажувальних площадок.

Кнопковий пост керування тротуарним ліфтом повинен бути установлений в шафі, яка замикається, безпосередньо біля люка, через який кабіна виходить з шахти.

8.3.15. У вантажного ліфта зі змішаним керуванням з посадочної (завантаж-увальної) площадки (площадок) можуть подаватись команди керування:

– тільки на виклик кабіни на ці площадки;

– на виклик кабіни і на пуск її на інші площадки, пристрій для подачі команд керування може бути розміщений на одній, декількох або на всіх посадочних (завантажувальних) площадках. У разі керування з однієї площадки на ній повинна бути передбачена сигналізація про виклик кабіни з кожної посадочної (завантажувальної)  площадки.

8.3.16. У вантажного ліфта зі змішаним керуванням, у якого команди керування можуть подаватись як на виклик кабіни, так і на пуск її на інші площадки, а також у тротуарного, вантажного малого і вантажного ліфтів, які мають зовнішнє керування, на посадочних (завантажувальних) площадках, з яких здійснюється керування, повинен бути встановлений сигнальний пристрій «Зайнято».

Сигнал «Зайнято» повинен бути ввімкнений:

– у вантажного ліфта – за відчинених будь-яких дверей шахти, під час руху кабіни, після переведення на керування з машинного приміщення, після переведення в режим «Ревізія»;

– у тротуарного ліфта –  за відчинених будь-яких дверей шахти або люка, під час руху кабіни і після переведення на керування з машинного приміщення;

– у вантажного малого ліфта – за відчинених будь-яких дверей шахти і під час руху кабіни.

8.3.17. У вантажного ліфта зі змішаним керуванням, не призначеного для самостійного користування, повинен бути передбачений пристрій для переведення керування з кабіни на керування з посадочних (завантажувальних) площадок і навпаки.

8.3.18. Ліфти можуть мати окреме або групове керування.

8.3.19. Система керування ліфтом повинна відповідати таким вимогам:

а) у разі зникнення електрозабезпечення ліфта одночасно з вимкненням електродвигуна повинен автоматично вимикатись ланцюг керування. Після відновлення електрозабезпечення пуск кабіни ліфта повинен бути можливим тільки після подання нової команди керування або від раніше зареєстрованого виклику.

Дозволяється автоматичний рух кабіни на одну з посадочних (завантажу-вальних) площадок для відновлення відповідності її місця перебування в шахті і стан системи керування – «калібровочний рейс». В усіх перелічених режимах рух кабіни повинен бути можливим тільки за зачинених дверей кабіни і шахти. У ліфта з дверима кабіни, які відчиняються (зачиняються) вручну, за наявності в кабіні пасажирів пуск кабіни дозволяється тільки за командою з кабіни.

б) у ліфта зі збірним керуванням повинна бути виключена можливість зупинки кабіни за командами керування з кабіни або з посадочної (завантажу-вальної) площадки, які надійшли в момент, коли кабіна знаходилась від цієї площадки на відстані, яка менше шляху робочого гальмування;

в) електричні контакти апаратів, які призначені безпосередньо для вимкнення електродвигуна і забезпечення накладення механічного гальма, а також електричні вимикачі безпеки повинні працювати на розімкнення електричного ланцюга;

г) електромагнітні або ємкісні перешкоди, які виникають під час  роботи ліфта або надходять з зовні, не повинні викликати помилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки.

8.3.20. Система керування ліфтом, крім ліфта зі збірним керуванням, повинна виключати можливість виконання нової команди, крім команди «Стоп», до тих пір, поки раніше подана команда не буде виконана.

8.3.21. Система керування тротуарним ліфтом повинна виключати можливість пуску і руху кабіни за розімкнутих контактів вимикачів зачинення люка шахти і його замка, крім періоду, коли кришка (стулка) люка відчиняється кабіною за виходу її з шахти і перебуває після цього у відчиненому положенні або зачиняється під час повернення кабіни в шахту.

8.3.22. Система керування ліфтом з номінальною швидкістю 1,4 м/с і більше

повинна забезпечувати перед крайніми посадочними (завантажувальними) площадками дублюючу команду уповільнення руху кабіни.

8.3.23. Системою керування ліфтом, в якому застосовані буфери зі зменшеним ходом плунжера, повинен бути передбачений аварійний пристрій обмеження швидкості під час підходу кабіни до верхньої і нижньої посадочних (завантажу-вальних) площадок. Пристрій повинен зменшувати швидкість, якщо під час підходу до площадок  робоче уповільнення і уповільнення у відповідності з вимогами пункту 8.3.22 не забезпечують розрахункове зменшення швидкості.

Аварійний пристрій обмежувача швидкості повинен відповідати таким вимогам:

а) діяти незалежно від пристрою робочого уповільнення;

б) знижувати до моменту зіткнення з буфером швидкість руху кабіни до величини не більше:

Vб/1,15,

де Vб — швидкість, на яку розрахований буфер;

в) забезпечувати під час зниження швидкості уповільнення не більше

9,81 м/с2.

8.3.24. Для  ліфтів, які мають групову систему керування, повинна бути забезпечена можливість:

– вимикання одного або декількох ліфтів без порушення нормальної роботи інших ліфтів, які входять до групи;

– повного зняття напруги з усього електрообладнання ліфта, який вимкнено для ремонту. Якщо неможливо повністю зняти напругу з загальних для групи елементів схеми, з якими електрично зв’язані елементи кожного ліфта, вони повинні бути відокремлені від клем , які перебувають під  напругою та, якщо напруга перевищує  42 В змінного струму і більше  50 В постійного струму, повинні бути захищені від дотику і позначені упереджувальними написами або спеціальним маркуванням.

8.3.25. У разі  групового керування на посадочних (завантажувальних) площадках повинна бути передбачена сигналізація про підхід кожної кабіни до площадки (перед її зупинкою) і напряму її подальшого руху. В житлових будинках сигналізацію дозволяється не виконувати.

8.3.26. Вимкнення електродвигуна, накладення механічного гальма і зупинення кабіни повинні відбуватись у випадках :

а)  теплового перевантаження електродвигуна;

б)  короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгах керування;

в)  зникнення збудження двигуна постійного струму;

г)  у разі встановлення перемички, що шунтує контакти вимикачів зачинення дверей кабіни і шахти.

Дозволяється у разі  теплового перевантаження електродвигуна проводити його вимикання, накладення механічного гальма і зупинення кабіни на найближчій за напрямом руху посадочній (завантажувальній) площадці або від раніше зареєстрованої команди, якщо це передбачено технічною документацією.

8.3.27. Ліфт з канатотяговим шківом повинен бути обладнаний пристроєм, який відключає лебідку і підтримує її у відключеному стані, якщо:

а) шків не крутиться після того, як на лебідку подана команда запуску;

б) кабіна або противага під час руху вниз були зупинені перешкодою, яка привела до пробуксовування канатів на канатотяговому шківу.

Пристрій повинен спрацьовувати, якщо час роботи приводу перевищує  термін, необхідний для проходження всього шляху кабіни плюс 10 с, але не більше 20 с.

Повернення до нормальної роботи після спрацювання пристрою, повинне бути можливим лише за відновлення початкового стану вручну.

Цей пристрій  повинен виключатися в  режимі «Ревізія» або під час керування лебідкою спеціальним пристроєм для зняття кабіни з уловлювачів згідно з вимогами пункту 8.3.28.

8.3.28. Для ліфтів, у яких ручне зусилля для підняття  кабіни з  номінальним навантаженням більше 400 Н, системою керування повинне  бути передбачена можливість переміщення кабіни в аварійному режимі від електроприводу ліфта.

Під час переведення ліфта в режим аварійної роботи повинні виконуватися  умови:

а) керування руху кабіни за допомогою постійного натиску на кнопки, захищені від випадкового спрацювання. Напрям руху – позначений;

б) виключення можливості руху кабіни в інших режимах. Робота в режимі аварійного електричного керування переривається вимикачем режиму ревізії;

в) вимикач аварійного електричного керування  сам або за допомогою іншого електричного пристрою безпеки шунтує такі електричні пристрої:

– вимикач слабини канатів;

– вимикач уловлювача;

– вимикачі упорів або буферів;

– кінцеві вимикачі;

– вимикачі обмежувача швидкості;

Розміщення вимикача режиму аварійного електричного керування і його кнопок забезпечує можливість нормального спостереження за кабіною.

Рух кабіни не повинен перевищувати 0,4 м/с .

8.3.29. Дозволяється в режимі «Ревізія» рух кабіни ліфта під час шунтування контактів вимикачів зачинення дверей шахти і вимикачів автоматичних замків дверей контактом (контактами) спеціальної кнопки за виконання умов, перелічених в пункті 8.3.31 з урахуванням таких доповнень:

а) на даху кабіни  встановлена додаткова кнопка. Керування  здійснюється тільки з даху кабіни одночасною дією на вказану кнопку і кнопку режиму «Ревізія»;

б) швидкість руху кабіни – не більше  0,4 м/с.

Дозволяється швидкість руху кабіни не більше 0,63 м/с за умови, що її рух здійснюється тільки зверху вниз.

8.3.30. Ліфт з машинним приміщенням повинен мати пристрій з кнопкою  для керування з цього приміщення, а також кнопку «Стоп», яка повинна бути установлена біля указаного пристрою або на ньому.

У разі керування ліфтом з машинного приміщення повинна бути виключена можливість:

а) керування від апаратів, які встановлені зовні машинного приміщення,

крім  кнопки «Стоп»;

б) відчинення дверей шахти і кабіни;

У разі керування з машинного приміщення пуск кабіни і її рух повинні бути можливі тільки за замкнутих контактів вимикачів безпеки, крім випадків, указаних в пункті 8.3.28.

Дозволяється виконувати керування з машинного приміщення аналогічно командам «Виклик», в разі відсутності команд від інших апаратів.

У разі керування з машинного приміщення кабіна повинна автоматично зупинятись на рівні нижньої і верхньої посадочних (завантажувальних) площадок.

Наступний пуск кабіни повинен бути можливий тільки після виконання попередньої  команди керування.

Вимоги цього пункту поширюються також на керування  ліфтами, яке здійснюється з шафи, яка замикається за відсутності машинного приміщення.

Дозволяється у вантажного малого ліфта не передбачати спеціальних пристроїв для керування з машинного приміщення або з шафи, якщо пуск кабіни може бути здійснений шляхом натискання на апарат НКП керування (реле і т.ін.), за якого рух кабіни можливий тільки у разі замкнутих контактів вимикачів безпеки.

8.3.31. Ліфт, крім вантажного малого і тротуарного, повинен мати керування з даху кабіни (режим «Ревізія»).

Швидкість руху під час  керування з даху кабіни повинна бути не більше як 0,4 м/с.

Керування ліфтом повинне здійснюватися постом ревізії (далі – ПР). Включення ПР повинне здійснюватися двопозиційним вимикачем, який задовольняв би вимоги до пристроїв безпеки. Вимикач повинен бути захищений від випадкового спрацювання.

Під час переводу роботи ліфта в режим «Ревізія» повинні  відключатися:

– пристрої керування, які використовуються в режимі «Нормальна робота», в тому числі органи керування автоматичними дверима, якщо такі є;

– режим аварійного керування (пункт 8.3.27);

– режим роботи з машинного приміщення.

Керування ліфтом в режимі «Ревізія» повинне здійснюватися за умови виконання таких вимог:

а) рух кабіни може здійснюватися тільки за натиснутої кнопки або іншого самозворотнього пристрою;

б) забезпечена автоматична зупинка кабіни в зонах підходу до нижньої і  верхньої посадочних (завантажувальних) площадок або на рівні цих площадок;

в) рух кабіни здійснюється за замкнутих контактів безпеки, крім випадку,  передбаченого пунктом 8.3.29;

г) вмикається сигнал «Зайнято», якщо він є.

На ПР повинна бути встановлена кнопка «Стоп» з фіксацією. Якщо ПР установлено стаціонарно на відстані більше 1000 мм від дверного прорізу, то повинна бути установлена додатково кнопка «Стоп» з фіксацією та захищена від випадкового спрацювання на відстані до 1000 мм від дверного прорізу.

На ПР також можуть бути установлені спеціальні вимикачі, захищені від випадкових спрацювань і призначені для керування механізмом відкривання дверей з даху кабіни;

Повернення в режим нормальної експлуатації здійснюється за умови відповідного переключення вимикача.

8.3.32. У разі внутрішнього і змішаного керування ліфтом повинна бути передбачена звукова, а за необхідності і світлова сигналізації з кабіни для виклику обслуговуючого персоналу.

У ліфта самостійного користування повинен бути  двосторонній переговорний зв’язок між кабіною і місцем перебування обслуговуючого персоналу, а також звукова і світлова сигналізації для виклику персоналу на двосторонній переговорний зв’язок.

8.4. Вимикачі.

8.4.1. До вимикачів безпеки в ліфтах відносяться:

– кінцевий (пункти 8.4.6 і 8.4.9);

– зачинення стулок дверей кабіни ліфта (пункт 7.5.21);

– зачинення  аварійних дверей кабіни ліфта (пункт 7.5.26);

– зачинення дверей шахти (пункт 7.1.28);

– автоматичного або неавтоматичного замків дверей шахти (пункт 7.1.28);

– зачинення аварійних дверей шахти (пункт 7.1.31);

– прорізу обслуговування шахти (пункт 6.2.7);

– зачинення дверей приямка (пункт 6.2.24);

– зачинення люка кабіни ліфта (пункт 7.5.27);

– зачинення кришки (стулок) люка тротуарного ліфта (пункт 7.2.6);

– автоматичного замка люка тротуарного ліфта (пункт 7.2.6);

– завантаження кабіни (пункт 8.4.24);

– перевантаження кабіни (пункт 8.4.17);

– обмежувача швидкості (пункти 7.8.3,7.8.4, 8.4.25);

– приводу уловлювачів (пункти 7.7.9, 8.4.26);

– слабини тягових канатів (ланцюгів) (пункт 8.4.27);

– натяжного пристрою зрівноважувальних канатів (пункт 8.4.29);

– натяжного пристрою каната обмежувача швидкості (пункти 7.8.5, 8.4.28);

– пристрою ручного приводу безредукторної лебідки (пункти 7.4.7, 8.4.30);

– гальма безредукторної лебідки (пункти 7.4.14, 8.4.31);

– плунжера гідравлічного буфера (пункти 7.9.7, 8.4.33);

– кнопки «Стоп» (пункти  8.4.16 і 8.4.34);

– приямка шахти ліфта (пункт 8.4.35);

– блочного приміщення (пункт 8.4.35).

На ліфтах, в залежності від їх конструкції, можуть бути застосовані й інші вимикачі безпеки, які відповідають вимогам цих Правил.

На ліфтах, у яких кабіна може рухатись тільки з зачиненими дверима, вимикач завантаження не є вимикачем безпеки.

8.4.2. Вимикачі безпеки повинні бути  в ланцюзі  керування, крім кінцевого вимикача, який може діяти в ланцюзі силового струму електродвигуна.

8.4.3. В якості  вимикачів безпеки повинні бути застосовані апарати з контактним розривом електричного ланцюга (контактний апарат), не дозволяється застосування магнітно-керованих контактів (герконів).

8.4.4. Вимикачі безпеки повинні мати конструкцію, за якої їх спрацювання  повинне відбуватися тільки за рахунок примусового розмикання  пристроїв відключення, при цьому повинні розмикатися навіть спаяні між собою контакти.

8.4.5. Вимикач уловлювачів повинен бути установлений так, щоб у разі спрацювання уловлювачів його контакт розмикався внаслідок безпосередньої механічної дії на відповідний елемент вимикача.

8.4.6. Кінцевий вимикач, вимикач обмежувача швидкості, слабини тягових канатів (ланцюгів), натяжних пристроїв зрівноважувальних канатів і каната обмежувача швидкості повинні бути не самозворотними.

Дозволяється виконання перерахованих вимикачів самозворотними у тому разі, коли елемент, який безпосередньо діє на вимикач, повинен діяти на нього до тих пір, поки не буде усунена причина, яка викликала дію на вимикач.

8.4.7. Не дозволяється вмикання паралельно електричним контактам вимикачів безпеки будь-яких електротехнічних пристроїв або їх шунтування, крім випадків, зазначених у пунктах 8.3.28, 8.3.29, 8.4.14, 8.4.16, 8.4.17, 8.4.19, 8.4.24.

Не дозволяється виконувати шунтування контактів вимикачів безпеки установкою струмопровідних перемичок.

Після переведення ліфта в робочий режим з режимів, які вказані в пунктах 8.3.24, 8.3.28, 8.3.29, 8.3.31, 8.4.17, рух кабіни повинен бути можливим тільки після розмикання ланцюгів, які шунтують контакти вимикачів безпеки, і відновлення дії вимикачів систем керування.

Примітка.  Паралельно контактам вимикачів безпеки можуть бути ввімкнуті елементи для іскрогасіння або поліпшення комутації.

8.4.8. Спрацювання кінцевого вимикача повинне відбуватись у разі переходу кабіною ліфта:

а) рівня крайньої нижньої посадочної (завантажувальної) площадки, але до дотику кабіни з її буферами (упорами);

б) рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, обладнаного в нижній частині шахти буфером (упором) для взаємодії з противагою, але до дотику противаги з цим буфером (упором);

в) рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, у якого буфер (упор) для взаємодії з противагою відсутній, не більше 200 мм.

У разі розміщення буфера на кабіні (противазі) кінцевий вимикач повинен спрацьовувати до дотику буфера з відповідним упором в шахті.

8.4.9. Кінцевий вимикач повинен розмикати ланцюг струму електродвигуна або (і) ланцюг керування.

Вимога про розмикання ланцюга головного струму не поширюється на кін-

цевий вимикач, який установлений в ліфті, обладнаному електроприводом по-

стійного струму.

В цьому випадку кінцевий вимикач повинен розмикати ланцюг керування так, щоб вимикались привід гальма і ланцюг збудження (живлення) перетворювача (генератора).

8.4.10. У разі  установлення кінцевого вимикача в ланцюзі керування ліфта (одношвидкісних ліфтів, крім вантажного малого), обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинне бути передбачене подвійне переривання електричного ланцюга головного струму електродвигуна двома незалежними електромагнітними апаратами, контакти яких повинні бути ввімкнені послідовно в ланцюг головного струму електродвигуна. Дозволяється одне переривання головного струму здійснювати безконтактним пристроєм за умови дотримування  вимог пункту 8.2.3 (в, г).

Якщо на ліфті, який зупинився, один з електромагнітних апаратів або безконтактний пристрій не перервали ланцюг головного струму електродвигуна, подальший рух ліфта повинен бути виключений до зміни напряму руху.

У вантажного малого ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, дозволяється одинарне розмикання ланцюга головного струму електродвигуна.

8.4.11. В ланцюзі керування ліфта з барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою повинне встановлюватись не менше двох кінцевих вимикачів, які діють в кожному з напрямків руху кабіни і які приводяться в дію незалежними елементами.

Кінцеві вимикачі повинні діяти на окремі електромагнітні апарати в ланцюзі керування, які забезпечують подвійне переривання електричного ланцюга головного струму електродвигуна. Якщо під час  зупинки кабіни один з електромагнітних апаратів не перервав ланцюг головного струму, подальший рух кабіни повинен бути виключений у разі зміни напряму руху.

Аналогічне включення двох кінцевих вимикачів в ланцюзі керування повинне бути виконано також у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, коли вага тягових канатів така, що не відбувається прослизання канатів на канатотяговому шківі під час посадки противаги (кабіни) на буфер (упор).

8.4.12. Вимикачі зачинення дверей шахти і зачинення дверей кабіни повинні розмикати електричний ланцюг, якщо хоча б одна з стулок дверей шахти або кабіни не зачинена, крім випадків, зазначених у пунктах 7.1.18, 8.3.29 і 8.4.24.

8.4.13. Для забезпечення зрушення кабіни з рівня посадочної (завантажу-вальної) площадки за незамкненого автоматичного замка дверей шахти дозволяється шунтування контактів вимикачів автоматичного замка під час  перебування кабіни в межах 150 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки.

8.4.14. Під час  виконання операцій з доведенням кабіни до посадочної (завантажувальної) площадки у відповідності з пунктом 7.1.19 повинні бути передбачені електричні пристрої, які допускають можливість руху за відчинених дверей шахти і кабіни тільки в межах 150 мм від рівня площадки.

8.4.15. У разі влаштуванні люка в даху кабіни рух з відчиненим люком за командами керування зсередини кабіни або з посадочних (завантажувальних) площадок повинен бути виключений. Рух кабіни може відбуватись тільки після зачинення люка та виконання обслуговуючим персоналом певних комутаційних операцій в машинному приміщенні.

У ліфті, призначеного для роботи в режимі «Перевезення пожежних підрозділів», рух кабіни за командами керування зсередини кабіни дозволяється з відчиненим люком, при цьому контакт вимикача люка повинен бути зашунтованим.

8.4.16. У ліфті, який працює в режимі «Пожежна небезпека», дозволяється шунтувати контакти кнопок «Стоп».

8.4.17. У ліфті самостійного користування згідно з пунктом 5.5 повинен бути встановлений вимикач перевантаження, який за наявності в кабіні вантажу масою, яка перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта, повинен виключати можливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажувальної) площадки і ввімкнути сигнал про перевантаження.

8.4.18. У тротуарного ліфта повинні бути установлені вимикачі (перемика-чі), контакти яких  шунтують контакти вимикачів зачинення люка і його замка тільки тоді, коли кришка (стулка) люка відчиняється у разі виходу кабіни з шахти, і перебуває після цього у відчиненому положенні або зачиняється під час повернення кабіни в шахту.

8.4.19. Вимикачі зачинення дверей шахти, в тому числі і аварійних, дверей кабіни і приямка, а також прорізу обслуговування шахти, повинні розмикати електричний ланцюг за відчинених дверей.

8.4.20. Вимикачі замків будь-яких дверей ліфта повинні відповідати вимогам пункту 8.4.4 і розмикати електричний ланцюг у разі незамкнених дверях.

8.4.21. Вимикач зачинення замка люка кабіни повинен розмикати електричний ланцюг у разі незачиненої кришки люка.

8.4.22. Вимикач зачинення люка тротуарного ліфта повинен розмикати електричний ланцюг за відчиненої кришки (стулки) люка.

8.4.23. Вимикач автоматичного замка люка тротуарного ліфта повинен розмикати електричний ланцюг у разі незамкненої кришки (стулки) люка.

8.4.24. Вимикач завантаження кабіни повинен розмикати електричний ланцюг за наявності в кабіні вантажу масою 15 кг і більше. Для виконання вимог пункту 8.3.10 контакт вимикача зачинення дверей кабіни може бути зашунтований контактом вимикача навантаження кабіни.

8.4.25. Вимикач обмежувача швидкості кабіни (противаги) повинен розмикати електричний ланцюг у разі перевищення номінальної швидкості до або після спрацювання обмежувача швидкості.

У разі обладнання ліфта з електроприводом постійного струму двома обмежувачами швидкості дозволяється:

– вимикач установлювати тільки на одному обмежувачі швидкості;

– на одному з обмежувачів швидкості установлювати вимикач, який розмикає електричний ланцюг, коли кабіна рухається вниз, а на другому – коли кабіна рухається вверх.

8.4.26. Вимикач приводууловлювачів повинен розмикати електричний ланцюг у разі спрацювання уловлювачів.

8.4.27. Вимикач слабини тягових канатів (ланцюгів) повинен розмикати

електричний ланцюг у разі слабини і (або) обриві одного, декількох або усіх тягових канатів (ланцюгів).

8.4.28. Вимикач натяжного пристрою каната обмежувача швидкості повинен розмикати електричний ланцюг у разі переходу натяжним пристроєм крайніх робочих положень.

8.4.29. Вимикач натяжного пристрою зрівноважувальних канатів повинен розмикати електричний ланцюг у разі переходу натяжним пристроєм крайніх робочих положень.

8.4.30. Вимикач пристрою ручного приводу лебідки повинен розмикати електричний ланцюг у разі з’єднання (зачеплення) частини вказаного пристрою з елементами лебідки, які обертаються.

8.4.31. Вимикач гальма безредукторної лебідки (пункт 7.4.14) повинен розмикати електричний ланцюг, якщо гальмо не наклалось. Після цього рух ліфта повинен бути виключений.

8.4.32. Вимикач упора в приямку повинен розмикати електричний ланцюг під час установлених у робоче положення упорів у приямку, які прибираються.

8.4.33. Вимикач гідравлічного буфера повинен розмикати електричний ланцюг під час опускання плунжера буфера на 50 мм і більше.

8.4.34. Кнопка «Стоп» повинна розмикати електричний ланцюг під час дії на неї.

Під час натискання на кнопку «Стоп» повинні бути відмінені усі команди керування, крім викликів у ліфта зі збиральним керуванням.

Після зупинення кабіни кнопкою «Стоп» рух може бути розпочатий тільки після припинення дії на неї і подачі нової команди керування.

8.4.35. У блочному приміщенні повинен бути встановлений несамозворотній вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування. Два такі ж вимикачі повинні бути встановлені в приямку шахти, до одного із них повинен бути доступ з нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або з дверей приямка, до другого – з підлоги приямка.

8.4.36. На одній з посадочних (завантажувальних) площадок можуть бути установлені різні вимикачі і перемикачі ручної дії для здійснення обслуговуючим персоналом комутаційних операцій з відключенням (включенням) ланцюгів керування або зміни режиму роботи ліфта (ліфтів).

Ці вимикачі (перемикачі) повинні бути недоступні для сторонніх осіб.

8.4.37. На електронних і електронно-релейних НКП повинна бути виведена світлова сигналізація про спрацювання вимикачів безпеки, встановлених на ліфті.

 8.5. Електропроводка.

8.5.1. Ізольовані провідники різних ланцюгів: силових, керування, освітлен-ня, сигналізації і ін., які відносяться до одного ліфта, незалежно від роду струму і напруги, якщо напруга не більше 460 В, дозволяється прокладати спільно (в одному пучці, одній трубі, одному кабелі і т.ін.) за умови, що ізоляція усіх провідників розрахована на найбільшу напругу.

Дроти і кабелі ланцюгів освітлення шахти і електроживлення ліфта повинні бути прокладені окремо від інших ланцюгів ліфта.

Якщо можливий негативний вплив різних ланцюгів один на одного (виник-

нення електромагнітних наведень, перешкод і т.ін.), то у разі  спільної прокладки повинне бути застосоване екранування дротів і кабелів.

8.5.2. Дроти, які підходять до затискувачів клемних рейок, а також до затискувачів електрообладнання, повинні мати маркування. У разі наявності електропровідних з’єднувачів повинні маркуватися тільки контакти, а не їх дроти.

8.5.3. Для забезпечення механічного захисту оболонки дротів та кабелів, вони повинні повністю входити в корпуса вимикачів та пристроїв або повинні затискуватись ущільнювачем відповідної конструкції. Коробчате обрамлення дверей шахти і кабіни розглядається як корпус пристрою.

8.5.4. Для забезпечення механічної міцності дротів ланцюгів вимикачів безпеки дверей кабіни і шахти, площа їх поперечного перерізу повинна бути не менше 0,75 мм2  мідного дроту.

8.6. Освітлення

         8.6.1. Кабіна повинна бути обладнана стаціонарним освітленням, яке забезпечувало б світло інтенсивністю не менше 50 люкс на рівні підлоги і на пристроях керування.

Кабіну вантажного малого і тротуарного ліфтів дозволяється електричним освітленням не обладнувати.

8.6.2. Під час руху кабіна ліфта повинна бути постійно освітлена. Дозволяється відключення освітлення у випадку, коли кабіна обладнана автоматичними дверима, стоїть на точній зупинці, її двері закриті і відсутня команда на рух.

8.6.3. У шахті ліфтів, крім вантажного малого  повинна бути стаціонарна електрична освітлювальна мережа, яка б забезпечувала освітлення  не менше

5 лк.

Дозволяється стаціонарну освітлювальну мережу не встановлювати, якщо шахта частково обгороджена і має достатнє  освітлення.

8.6.4. Електричне освітлення кабіни, шахти ліфта, машинного і блочного приміщень повинне бути незалежним від електричного живлення обладнання ліфта. Така незалежність забезпечується подачою живлення від освітлювальної мережі будинку або за допомогою підключення до електричного ланцюга живлення підйомної машини з боку подачі напруги.

8.6.5. Електричним ланцюгом, від якого живляться освітлення і розетки ліфта, повинен керувати один вимикач. У разі розташування в машинному приміщенні декількох підйомних механізмів,  необхідно мати вимикач на кожну кабіну окремо. Вимикач повинен бути розташований поблизу від ввідного пристрою.

8.6.6. Вимикачі освітлення шахти ліфта  повинні бути розміщені  в машинному приміщенні і в приямку для керування освітленням шахти із машинного приміщення і приямка.

8.6.7. В машинному і блочному приміщеннях, поблизу входів необхідно розміщати вимикачі керування освітленням.

Освітлення в машинному і блочному приміщеннях, а також на посадочних (завантажувальних) площадках повинне бути не менше 30 лк на рівні підлоги.

8.6.8. Кожен ланцюг, який керується вимикачами (пункт 8.6.5), повинен бути обладнаний своїм власним захистом від короткого замикання.

8.6.9. В машинному і блочному приміщенні, на даху кабіни, під кабіною, у приямку повинні бути установлені штепсельні розетки (не менше однієї) напругою не більше 220 В від мережі живлення згідно з пунктом 8.6.4.

Ці розетки повинні мати напругу:

а) до 42 В;

б) до 250 В. При цьому слід використовувати пристрій захисного відключення або роз”єднувальний трансформатор.

8.6.10. Світильники, які установлені в кабіні вантажного ліфта, повинні мати огорожу для захисту від ушкоджень.

8.6.11. Дозволяється в глухих шахтах, у разі розміщення ліфтів з автоматичним приводом дверей кабіни шахти,  вмикати її освітлення  тільки під час проведення оглядів і ремонту.

 

 1. Гідравлічні ліфти

 

    9.1. Будівельна частина і розміщення обладнання ліфтів.

9.1.1. Будівельна частина і розміщення обладнання повинні відповідати вимогам розділу 6 з урахуванням вимог цього розділу.

9.1.2. Після зупинки гідроциліндра пристроєм, який обмежує хід рухомих частин, відстань від площадок на даху кабіни, які призначені для розміщення обслуговуючого персоналу, до виступаючих елементів перекриття над шахтою або обладнання, установленого під перекриттям (над цими площадками), повинне бути не менше 750 мм.

9.1.3. Висота шахти повинна бути такою, щоб після зупинки гідроциліндра пристроєм, який обмежує хід рухомих частин, забезпечувалось:

– у ліфта з канатною (ланцюговою) передачею від гідроциліндра до кабіни можливість вільного ходу кабіни вверх на відстань не менше (0,1+0,035v2), м;

– у ліфта з безпосереднім приводом кабіни від гідроциліндра відстань не менше  100 мм від найбільш виступаючих вверх деталей кабіни до виступаючих елементів перекриття над шахтою, або обладнанням, яке установлено під перекриттям (над цими деталями).

9.1.4. У гідравлічного ліфта, де противага не з’єднана жорстко з гідроциліндром, після зупинки кабіни на упорі або стиснутому буфері повинна бути забезпечена можливість вільного ходу противаги вверх на відстань не менше  (0,1+0,035v2), м;

9.1.5. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється встановлення напрямних блоків, обмежувача швидкості, елементів підвіски канатів і т.ін. за умови забезпечення можливості їх технічного обслуговування і виконання вимог пунктів 9.1.2 – 9 .1.4.

9.1.6. Під перекриттям шахти повинен бути установлений пристрій (при-строї) для підвіски вантажопідйомного засобу, який призначений для підіймання порожньої кабіни і рухомих частин гідроциліндра. На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути указана його вантажопідйомність або допустиме навантаження.

9.1.7. Гідроагрегат, НКП, трансформатори, ввідний пристрій і т.ін., повинні установлюватись в спеціальному приміщенні (машинному), крім випадку, зазначеному в пункті 9.1.8. В машинному приміщенні ширина проходу з боку обслуговування гідроагрегата повинна бути не менше  750 мм.

9.1.8. У гідравлічного ліфта машинне приміщення може бути відсутнім. В цьому разі гідроагрегат, НКП, ввідний пристрій і трансформатори повинні бути розміщені в металевій шафі (шафах) або ніші, двері яких замикаються на замок, з переднього боку яких повинен бути прохід обслуговування шириною не менше 750 мм. Технічне обслуговування, монтаж і демонтаж електричних апаратів і приєднання до них дротів повинне здійснюватись з переднього боку.

Зазначене обладнання може бути віддалене від шахти на відстань не більше заданого в монтажному кресленні підприємства-виробника.

9.2. Механічне обладнання.

9.2.1. Двері шахти повинні відповідати вимогам підрозділу 7.1.

9.2.2. Люк тротуарного гідравлічного ліфта повинен відповідати вимогам підрозділу 7.2.

9.2.3. Напрямні кабіни і противаги повинні відповідати вимогам підрозділу 7.3.

9.2.4. Напрямні рухомих частин гідроциліндра повинні бути жорсткими. Якщо рухомі частини гідроциліндра жорстко зв’язані з кабіною або противагою, які мають свої напрямні, то рухомі частини гідроциліндра дозволяється не обладнувати своїми напрямними.

9.2.5. Напрямні рухомих частин гідроциліндра, а також елементи їх кріплення, повинні бути розраховані на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта.

9.2.6. Висота напрямних рухомих частин гідроциліндра повинна бути такою, що б у разі  можливих переміщень гідроциліндра башмаки не виходили з напрямних.

9.2.7. Кінці суміжних відрізків напрямних рухомих частин гідроциліндра в місці стикання повинні бути забезпечені від взаємного зміщення.

9.2.8. Напрямні блоки повинні відповідати вимогам пункту 7.4.13.

9.2.9. Кабіна повинна відповідати вимогам підрозділу 7.5.

9.2.10. Кабіну, яка приводиться в дію безпосередньо гідроциліндром, дозволяється не обладнувати уловлювачами. В разі аварійного витоку робочої рідини з трубопроводів або гідроагрегату в гідроциліндрі повинен бути передбачений пристрій, який запобігає опусканню кабіни з швидкістю, яка перевищує номінальну більше ніж на 15%.

9.2.11. З’єднання кабіни з гідроциліндром повинне бути виконано так, щоб

навантаження на гідроциліндр діяло тільки уздовж його осі.

9.2.12. Кабіна повинна бути обладнана пристроєм, який виключає її самовільне опускання з рівня посадочної (завантажувальної) площадки більше, ніж на

150 мм. Для цієї мети дозволяється використовувати уловлювачі кабіни. В цьому випадку виключення уловлювачів під час  самовільного опускання кабіни дозволяється здійснювати за допомогою електромеханічного пристрою шляхом припинення подачі на нього електроживлення.

9.2.13. Противага повинна відповідати вимогам підрозділу 7.6.

9.2.14. Уловлювачі повинні відповідати вимогам підрозділу 7.7.

9.2.15. Обмежувач швидкості повинен відповідати вимогам підрозділу 7.8.

9.2.16. Буфери і упори, які взаємодіють з кабіною (противагою), повинні відповідати вимогам підрозділу 7.9.

Буфери і упори під  противагу дозволяється не установлювати.

9.2.17. Канати і ланцюги повинні відповідати вимогам підрозділу 7.10. Число канатів і запаси міцності повинні прийматись згідно з таблицями 5 і 6, як для ліфта, обладнаного барабанною лебідкою.

 9.3. Гідропривод.

9.3.1. Гідропривод повинен бути розрахований на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта і під час підіймання кабіни з вантажем, маса якого на 40% перевищує вантажопідйомність ліфта, а також під час випробування.

9.3.2. Для  розрахунку елементів гідроприводу повинні бути прийняті такі запаси міцності:

а) для стиснутого плунжера запас поздовжньої стійкості – не менше 2;

б) для навантаженого розтягуючим навантаженням штока (плунжера) і в тому числі, того, в якому перебуває робоча рідина під тиском, запас міцності у відношенні до випробувального тиску гідроциліндра – не менше 2;

в) для трубопроводів з металевих труб запас міцності у відношенні до тиску,

який перевищує у 2 або 3 рази тиск повного навантаження і випробувального тиску для труби трубопроводу –  не менше 1,7;

г) для гнучкого трубопроводу запас міцності у відношенні до тиску повного навантаження і руйнівного тиску – не менше  8.

9.3.3. В гідросистемі повинен бути передбачений пристрій, який забезпечує зупинку кабіни в будь-якому місці шахти у разі припинення подачі робочої рідини в циліндр або зливу її з нього. Пристрій повинен бути розрахований на зупинення  кабіни з вантажем, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на 50%.

У ліфті самостійного користування, корисна площа підлоги кабіни якого перевищує площу, зазначену в пункті 5.2 для його вантажопідйомності, пристрій повинен бути розрахований на зупинення кабіни з вантажем, маса якого на  50% перевищує вантажопідйомність, визначену за фактичною корисною площею підлоги кабіни.

Під час зупинки кабіни дозволяється її самовільне опускання не більше

30 мм  протягом 60 хв.

Повинен бути також передбачений пристрій, який забезпечує проведення випробувань гідроциліндра і трубопроводу на герметичність відповідно з пунктом 13.2.4.

9.3.4. У гідросистемі повинен бути передбачений зворотний гідроклапан,

який запобігає зворотньому потоку робочої рідини крізь насос у разі вимкненого

електродвигуна.

9.3.5. У нагнітальному трубопроводі гідросистеми між насосом і пристроєм згідно з пунктом 9.3.3 повинен бути передбачений запобіжний гідроклапан. Він повинен відчинятись від тиску робочої рідини, який відповідає за підіймання кабіни з вантажем, маса якого на 50% і більше перевищує вантажопідйомність ліфта. Кожний гідроклапан підлягає випробуванню на підприємстві-виробникові.

9.3.6. У гідроагрегаті повинен бути передбачений пристрій, який дозволяє опустити кабіну на найближчу посадочну (завантажувальну) площадку в разі, якщо відсутнє електроживлення апаратів керування гідроприводом. Швидкість опускання  повинна бути не більше 0,3 м/с.

9.3.7. У ліфтів, які мають кабіну з уловлювачами, повинен бути ручний насос для підіймання кабіни і зняття її з уловлювачів

9.3.8. У гідроагрегаті і гідроциліндрі повинні бути передбачені пристрої для випускання повітря.

9.3.9. У гідроагрегаті повинен бути передбачений манометр, який повинен показувати величину тиску робочої рідини в гідроциліндрі, а також передбачена можливість його відключення.

9.3.10. Конструкція гідробаку повинна  забезпечувати можливість вимірювання  рівня робочої рідини в ньому.

9.3.11. Гідроелементи гідросистеми повинні маркуватися у відповідності з позначеннями  на гідравлічній схемі.

9.3.12. Гідроагрегат повинен мати паспорт і табличку з зазначенням назви або товарного знаку підприємства-виробника, заводського номера, року виготовлення, типу (позначення) гідроагрегату, робочого і випробувального тиску, величини потоку робочої рідини.

9.3.13. У гідроциліндрі повинен бути передбачений пристрій для  обмеження ходу рухомих частин (упор, злив робочої рідини).

У разі, коли цей пристрій виконано як жорсткий упор, а швидкість руху рухомих частин більше 0,5 м/с, повинне бути передбачене автоматичне зниження цієї швидкості перед упором до 0,5 м/с і менше.

9.3.14. Хід гідроциліндра повинен бути таким, щоб під час зупинення його рухомих частин пристроєм ( пункт 9.3.13), кабіна знаходилась вище рівня верхньої посадочної (завантажувальної) площадки не менше 100 мм.

У ліфта з номінальною швидкістю руху рухомих частин гідроциліндра не більше  0,3 м/с дозволяється перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки під час  перебування рухомих частин гідроциліндра на упорі, зупинка кабіни в цьому випадку повинна контролюватись вимикачем.

9.3.15. Під час  перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері, рухомі частини гідроциліндра не повинні доходити до упора.

9.3.16. Гідроциліндр повинен мати паспорт і табличку з зазначенням назви або товарного знаку підприємства-виробника, заводського номера, року виготовлення, типу (позначення) гідроциліндра, робочого і випробувального тиску, робочого ходу.

9.3.17. Конструкція трубопроводу з металевих труб повинна забезпечувати компенсацію температурних деформацій.

Роз’ємні з’єднання окремих дільниць трубопроводу повинні бути доступними для огляду.

9.3.18. Гнучкий трубопровід повинен мати сертифікат якості і бути доступним для огляду по всій його довжині.

9.4. Електрична частина.

9.4.1. Загальні вимоги до електричної частини гідравлічного ліфта повинні відповідати вимогам підрозділу 8.1.

9.4.2. У гідравлічного ліфта з номінальною швидкістю більше ніж 0,71 м/с повинна бути забезпечена можливість руху кабіни в режимі «Ревізія» із швидкістю не більше 0,4 м/с.

9.4.3. Системи керування гідравлічних ліфтів повинні відповідати вимогам підрозділу 8.3, а також вимогам пунктів 9.4.4 і 9.4.5.

За відсутності у ліфта машинного приміщення:

– вимоги пункту 8.3.30 поширюються на керування з шафи, яка замикається;

– виключення дії команд керування у відповідності з вимогами пункту 8.3.31 повинне здійснюватись з шафи, яка замикається.

9.4.4. Система керування гідравлічним ліфтом повинна забезпечувати повернення кабіни на рівень посадочної (завантажувальної) площадки в випадках, коли кабіна в результаті завантаження, розвантаження або тривалої стоянки змістилась на величину, яка перевищує допустиму точність зупинки. Точність зупинки після повернення кабіни повинна бути в межах ±15 мм для лікарняного і вантажного ліфтів і ±35 мм – для інших.

Повернення кабіни повинне бути здійснене автоматично або, крім ліфтів самостійного користування, за допомогою кнопок керування, як із зачиненими, так  і відчиненими дверями шахти і кабіни.

Під час повернення кабіни за допомогою кнопок керування рух кабіни дозволяється на відстані не більш як 150 мм від рівня посадочної (завантажуваль-ної) площадки.

Швидкість руху під час повернення кабіни повинна бути не більше 0,15 м/с.

9.4.5. Вимикання електродвигуна і зупинка кабіни повинні відбуватися в випадках, які зазначені в пункті  8.3.26.

У разі  теплового перевантаження електродвигуна дозволяється проводити його відключення і зупинення кабіни на найближчій за  напрямком руху посадочної (завантажувальної) площадки.

9.4.6. Вимикачі, які застосовуються в гідравлічному ліфті, повинні відповідати вимогам підрозділу 8.4, крім пунктів 8.4.8 – 8.4.11, а також вимогам пунктів 9.4.7 – 9.4.10. Кінцевий вимикач для крайнього нижнього положення кабіни не вимагається.

9.4.7. Вимикачем безпеки в гідравлічному ліфті, крім зазначених в пункті 8.4.1, є вимикач контролю перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (за-вантажувальної) площадки (пункт 9.3.14).

9.4.8. Кінцевий вимикач крайнього верхнього положення кабіни повинен розмикати ланцюг керування.

9.4.9. Кінцевий вимикач повинен забезпечувати відключення електродвигуна і зупинення кабіни.

Спрацювання кінцевого вимикача повинне відбуватися:

– під час  переходу кабіною ліфта, обладнаного в нижній частині шахти буфером (упором) для взаємодії з противагою, рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, але до зіткнення противаги з цим буфером (упором);

– під час  переходу кабіною ліфта, у якої відсутній буфер (упор) для взаємодії з противагою, рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки не більш ніж на 200 мм.

Під час перебування буфера на противазі кінцевий вимикач повинен спрацьовувати до зіткнення буфера з відповідним упором в шахті.

9.4.10. У ліфті, в якому дозволяється перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки при знаходженні рухомих частин гідроциліндра на упорі в відповідності з пунктом 9.3.14, установлення кінцевого вимикача в верхній частині шахти не вимагається. В цьому випадку вимикач контролю перебування кабіни на рівні верхньої посадочної (завантажувальної) площадки повинен розмикати електричний ланцюг у разі  перебування рухомих частин гідроциліндра на упорі і відповідати вимогам пункту 9.4.7.

9.4.11. Електропроводка гідравлічного ліфта повинна відповідати вимогам підрозділу 8.5.

9.4.12. Освітлення гідравлічного ліфта повинне відповідати вимогам підрозділу 8.6.

9.4.13. Диспетчеризація гідравлічних ліфтів повинна відповідати вимогам розділу 15.

 

 1. Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт і  реконструкцію ліфтів

 

   10.1. Загальні положення.

10.1.1. Видача дозволів на монтаж, технічне обслуговування, ремонт ліфтів здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду  за охороною праці України, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.06.99 №103, зареєстрованого Мінюстом  08.10.99 за

№ 690/3983.

10.1.2. Дозвіл на  монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію ліфтів може бути видано тільки організації (підприємству), яка забезпечена технічними засобами і технічною документацією для виконання указаних робіт та має відповідні кадри.

Термін дії дозволу встановлюється не менше 5 років.

Зупинення дії дозволу та визнання його анульованим здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

10.1.3. Відступи від цих Правил можуть бути допущені тільки з дозволу органів Держнаглядохоронпраці.  Копія дозволу повинна бути вкладена до паспорту ліфта.

   10.2. Видача дозволу на виготовлення та реконструкцію ліфтів.

10.2.1. Видача дозволу на виготовлення та реконструкцію ліфтів здійснюється згідно з ДНАОП 0.00-5.02.

10.2.2. Дозвіл на реконструкцію ліфтів не вимагається для організації  (підприємства), яка має дозвіл  на їх монтаж, ремонт, тощо. Реконструкція здійснюється за проектами, розробленими спеціалізованою організацією.

  10.3. Видача дозволу на монтаж ліфтів.

10.3.1. Дозвіл на монтаж ліфтів видається спеціалізованій  організації  органом Держнаглядохоронпраці.

10.3.2. Дозвіл на монтаж ліфтів діє на всій території України. Спеціалізована організація, яка буде здійснювати монтаж, до початку виконання робіт повинна пред’явити дозвіл органу Держнаглядохоронпраці, на території якого ці роботи будуть виконуватися.

10.3.3. Дозвіл на монтаж ліфтів видається на підставі заяви організації, яка здійснює монтаж.

До заяви повинні бути додані такі документи:

а) перелік типів ліфтів, які підлягають монтажу (пасажирські, вантажні, лікарняні і т.ін.) з зазначенням діапазонів швидкості і вантажопідйомності, або посилання на чинний стандарт;

б) нормативна та технічна документація на монтаж ліфтів;

в) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати монтаж ліфтів, навчені і мають посвідчення на право виконання цих робіт;

г) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи під час монтажу ліфтів, навчені і мають посвідчення на право виконання цих робіт.

10.3.4. Подану заяву та документи для одержання дозволу на монтаж ліфтів орган Держнаглядохоронпраці повинен розглянути в термін не більше 5 днів з дня отримання і за відсутності щодо неї зауважень у термін не більше 10 днів з дня отримання заяви провести обстеження монтажного підрозділу або організації (підприємства) з метою перевірки його готовності до монтажу ліфтів.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл на монтаж ліфтів або в письмовій формі  відмовляє в його видачі з обгрунтуванням причин відмови.

10.3.5. Для одержання дозволу на монтаж ліфтів у зв’язку з закінченням терміну дії раніше виданого дозволу спеціалізована організація, яка здійснює монтаж ліфтів, повинна подати до органу Держнаглядохоронпраці заяву з доданням документів:

а) довідки, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати монтаж ліфтів, атестовані на знання цих Правил;

б) довідки, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи під час монтажу ліфтів, мають посвідчення на право виконання цих робіт.

Термін розгляду заяви, документів та обстеження органом Держнаглядохоронпраці – у відповідності з вимогами пункту 10.3.4.

За позитивних результатів  обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає організації або її підрозділу дозвіл на монтаж ліфтів на черговий термін.

За рішенням органу Держнаглядохоронпраці дозвіл може бути виданий без проведення обстеження.

   10.4. Видача дозволу на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів.

   10.4.1. Дозвіл на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів видається:

а) спеціалізованій організації;

б) організації (підприємству) – власнику ліфтів.

10.4.2. Дозвіл на технічне обслуговування і ремонт ліфтів діє на території, визначеній цим дозволом.

10.4.3. Дозвіл на технічне обслуговування, ремонт і модернізацію ліфтів видається на підставі заяви організації (підприємства), яка буде здійснювати ці роботи.

До заяви повинні бути додані такі документи:

а) перелік типів ліфтів, які підлягають технічному обслуговуванню, ремонту  (пасажирські, вантажні, лікарняні і т.ін.) із зазначенням діапазону швидкості і вантажопідйомності або посиланням на відповідний державний стандарт;

б) довідка про наявність в організації (підприємстві) приміщень, обладнання, телефонного зв’язку, ліфтової аварійної служби, приладів, пристосувань,  інструменту, які необхідні для виконання робіт, у відповідності з вимогами нормативних документів;

в) довідка, яка підтверджує, що працівники, які будуть виконувати відповідні роботи, навчені і атестовані у відповідності з вимогами розділу 14 цих Правил.

10.4.4. Подані заява та  документи для одержання дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів орган Держнаглядохоронпраці повинен розглянути в термін не більше 5 днів з дня їх отримання і за відсутності щодо неї зауважень в термін не більше 10 днів з дня отримання заяви і документів провести обстеження організації (підприємства) з метою перевірки її готовності до виконання  цих робіт.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл або в письмовій формі  відмовляє в його виданні з обгрунтуванням причин відмови.

10.4.5. Для одержання дозволу на технічне обслуговування і ремонт  ліфтів у зв’язку з закінченням терміну раніше виданого дозволу до органу Держнаглядохоронпраці слід представити заяву організації (підприємства), яка виконує ці роботи, з доданням довідки, яка підтверджує, що фахівці і працівники, які виконують ці роботи, атестовані у відповідності з вимогами розділу 14 цих Правил.

Термін  розгляду подання документів органом Держнаглядохоронпраці – у відповідності з вимогами пункту 10.4.4.

За позитивних результатів обстеження орган Держнаглядохоронпраці видає дозвіл або в письмовій формі  відмовляє в його виданні з обгрунтуванням причин відмови.

За  рішенням  органу Держнаглядохоронпраці дозвіл може бути виданий без проведення обстеження.

 

 

 1. Випробування ліфта на стадії виробництва

 

11.1. Випробування ліфтів на стадії виробництва повинне проводитися згідно з ГОСТ 15.001, ГОСТ 22011 і ДНАОП 0.00.5.02.

 

 

 1. Реєстрація, перереєстрація, приймання і введення ліфта

                                     в експлуатацію

 

12.1. Реєстрація та перереєстрація ліфта.

12.1.1. Новоустановлений ліфт, крім вантажного малого, до вводу в експлуатацію повинен бути зареєстрований, а той, що перебуває в експлуатації, після його передачі іншому власнику, реконструкції та заміни повинен  бути перереєстрований в органах Держнаглядохоронпраці.

Вантажний малий ліфт повинен бути зареєстрований у власника ліфта в журналі обліку вантажних малих ліфтів або в спеціалізованій організації.

12.1.2. Реєстрація (перереєстрація) ліфта в органі Держнаглядохоронпраці  повинна проводитись на підставі таких документів:

а) письмової заяви керівництва організації-власника ліфта;

б) паспорта ліфта (додаток 1);

в) акту технічної готовності (додаток Ж до ГСТУ 36.1-001).

Ліфт реєструється (перереєстровується) власником після його випробування і складання акту технічної готовності ліфта організацією, яка змонтувала ліфт або виконала його реконструкцію. Акт технічної готовності вкладається до паспорта ліфта з документацією, зазначеною в пункті 12.2.4, крім підпунктів з, і, ї.

У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні, в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинне бути зображене загальне машинне приміщення з розстановкою обладнання всіх ліфтів, позначена нумерація і вказана відстань між елементами обладнання ліфтів, а у разі розміщення ліфтового обладнання в одній загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначена нумерація і указані відстані між елементами обладнання суміжних ліфтів.

Розроблення монтажних (установчих) креслень може здійснюватись проектною або спеціалізованою організацією.

Під час реєстрації (перереєстрації) ліфта відомості про нього, за умови відповідності поданої документації вимогам цих Правил, заносяться до реєстраційного журналу установленої форми, а паспорт,  пронумерований і скріплений печаткою, повертається власнику ліфта.

 12.2. Порядок приймання і введення в експлуатацію  ліфта.

12.2.1. Введення ліфта в експлуатацію може бути здійснене тільки за наявності дозволу, одержаного в порядку передбаченому цим розділом.

Дозвіл на введення ліфта в експлуатацію повинен бути одержаний:

а) для новоустановленого або реконструйованого ліфта;

б) після ремонту, який вимагає проведення часткового технічного огляду;

в) після закінчення терміну роботи, установленого під час попереднього технічного огляду, крім ліфтів, які відпрацювали призначений термін служби.

12.2.2. Дозвіл на введення в експлуатацію новоустановленого або реконст-

руйованого ліфта, крім вантажного малого ліфта, видає інспектор органу Держнаглядохоронпраці на підставі позитивних результатів перевірки та проведеного повного технічного огляду. Під час проведення повного технічного огляду, крім осіб перелічених у розділі 13, повинні бути присутніми представники організації, яка змонтувала ліфт або виконала його реконструкцію, також представник будівельної організації, яка виконала будівельну частину ліфта.

12.2.3. Власник (замовник, генпідрядник) ліфта після дати його реєстрації (перереєстрації) повинен  не менше ніж за 5 днів повідомити інспектора і організації  згідно з вимогами пункту 12.2.2  про дату приймання ліфта в експлуатацію.

12.2.4. Власник (замовник, генпідрядник) ліфта повинен пред’явити інспектору:

а) паспорт ліфта (додаток 1);

б) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електрообладнання (протокол № 2 ГСТУ 36.1-001);

в) протокол перевірки опору заземлювача (протокол № 4 ГСТУ 36.1-001);

г) протокол перевірки стану ізоляції електрообладнання і електричних мереж ліфта (протокол № 1 ГСТУ 36.1-001);

д) протокол виміру повного опору петлі «фаза-нуль» (протокол № 3  ГСТУ 36.1-001);

е) акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей і

т.ін.);

є) акт готовності будівельної частини (додаток 2);

ж) наказ про призначення  особи, відповідальної за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфта;

з) наказ про призначення і закріплення електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта.

і) наказ про призначення особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта;

ї) довідку про наявність атестованого обслуговуючого персоналу.

12.2.5. Ліфт підлягає  перевіркам і випробуванням згідно з вимогами

розділу 13.

За результатами проведеного огляду і перевірки інспектор органу Держнаглядохоронпраці  записує до паспорта ліфта дозвіл на введення ліфта в експлуатацію. У випадку виявлення порушень, перерахованих в пункті 12.2.10, інспектор складає припис, в якому указуються причини, що перешкоджають введенню ліфта в експлуатацію, і передає його власнику (замовнику) ліфта для їх усунення.

12.2.6. На підставі актів технічної готовності і приймання вантажного малого ліфта його власник повинен зареєструвати новоустановлений або перереєструвати реконструйований ліфт в журналі їх обліку, а особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, зробити в паспорті запис про дозвіл на введення ліфта в експлуатацію.

12.2.7. Дозвіл на введення ліфта в експлуатацію, крім вантажного малого, після ремонту, який вимагає проведення часткового технічного огляду, а також після закінчення терміну роботи, установленого під час  попереднього технічного огляду, повинен бути виданий фахівцем ЕТЦ або фахівцем спеціалізованої організації, яка має дозвіл органу Держнаглядохоронпраці.

12.2.8. Дозвіл на введення  в експлуатацію після ремонту вантажного малого ліфта, який вимагає проведення часткового технічного огляду, а також – після закінчення терміну роботи, установленого під час попереднього технічного огляду, повинен бути виданий особою, відповідальною за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

12.2.9. Дозвіл на введення ліфта в експлуатацію у випадках, зазначених у пунктах 12.2.7 і 12.2.8 повинен бути виданий на підставі результатів технічного огляду, проведеного у відповідності з вимогами  розділу 13.

Запис про проведення технічного огляду, його результати, виданий дозвіл на введення ліфта в експлуатацію, а також про термін наступного технічного огляду, повинен бути зроблений у паспорті ліфта особою, яка проводила огляд.

12.2.10. Введення ліфта в експлуатацію не дозволяється, якщо під час обстеження, а також  технічному огляді було виявлено:

а) наявність несправностей, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта і які не можуть бути усунені в процесі огляду, перевірки або технічного огляду;

б) невиконання приписів інспектора органу Держнаглядохоронпраці або особи, якій доручено проведення технічних оглядів;

в) відсутність особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і (або) особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта;

г) відсутність атестованого обслуговуючого персоналу (електромеханік, ліфтер, оператор).

У разі виявлення в процесі технічного огляду вказаних порушень в паспорті ліфта повинен бути зроблений відповідний запис.

Дозволяється введення ліфта в експлуатацію, якщо виявлені несправності можуть бути усунені в процесі огляду, перевірки і технічного огляду, а несправності, які не впливають на безпечну експлуатацію ліфта – під час найближчого за  графіком ремонту.

12.2.11. Нагляд за безпечною експлуатацією ліфтів повинен здійснюватись органами Держнаглядохоронпраці під час  проведення обстежень підприємств і організацій.

Кількість ліфтів, які підлягають контрольному обстеженню, повинна установлюватись органом Держнаглядохоронпраці з урахуванням стану охорони праці в організації (підприємстві).

12.2.12. У випадку виявлення під час  контрольного обстеження порушень, зазначених у пункті 12.2.10, інспектором органу Держнаглядохоронпраці повинен бути складений припис про припинення роботи ліфта з врученням його власнику ліфта.

12.2.13. Власник ліфта повинен письмово повідомити про усунення порушень, виявлених під час  технічного огляду або контрольного обстеження орган Держнаглядохоронпраці,  представником якої ці порушення буди виявлені. Після цього повинен бути проведений технічний огляд або контрольне обстеження в порядку, передбаченому цим розділом, і, у разі позитивних результатів, виданий дозвіл на експлуатацію.

 

 1. Технічний огляд ліфтів

 

    13.1. Загальні вимоги.

    13.1.1. Ліфти повинні підлягати технічним оглядам:

    а) повному;

б) періодичному;

в) частковому.

13.1.2. Технічний огляд (повний, періодичний, частковий) ліфтів, крім ліфтів новозмонтованих і реконструйованих, можуть проводити фахівець ЕТЦ або фахівець організації, яка отримала дозвіл на їх проведення в органах Держнаглядохоронпраці.

13.1.3. Під час  проведення технічного огляду ліфта повинні бути присутні представник власника ліфта, особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів і електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта.

13.1.4. Результати  технічного огляду необхідно записувати в паспорті ліфта особою, яка  його проводила.   

  13.2. Повний технічний огляд.

13.2.1. Повний технічний огляд ліфтів повинен проводитись:

а) після установлення ліфта і реєстрації його в органах Держнаглядохоронпраці;

б) після реконструкції;

в) періодично один раз на 4 роки.

Під час повного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевіркам, статичному і динамічному випробуванням в обсязі вимог цього розділу.

13.2.2. Під час огляду ліфта слід перевіряти:

– стан обладнання і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цими Правилами;

– наявність і стан заводських табличок і графічних символів;

– наявність і стан технічної документації;

– організацію обслуговування ліфта та наявність дозволу на технічне обслуговування і ремонт ліфтів у відповідності з підрозділом 10.4;

– відповідність установлення ліфта установчому кресленню і наявність в ньому і в принциповій електричній схемі записів відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням. Записи повинні бути підписані відповідальною особою.

13.2.3. Під час перевірки  ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робота:

а) лебідки;

б) дверей кабіни і шахти;

в) пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряються під час динамічного випробування ліфта;

г) системи керування;

д) сигналізації і освітлення;

е) гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) у гідравлічного ліфта.

Зовнішнім оглядом слід перевірити стан купе кабіни.

Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом,  перевірити неможливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

13.2.4. Під час  статичного випробування ліфта повинні бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дію гальма.

У гідравлічного ліфта, додатково слід  перевірити герметичність гідросистеми і спрацювання запобіжного клапана.

У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, додатково перевірити відсутність сковзання канатів у канавках шківа.

Під час статичного випробування, крім гідравлічного ліфта, кабіна встановлюється  на рівні нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або вище неї не більше 150 мм протягом 10 хвилин у разі перебування в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на:

а) 50 % – у вантажного малого ліфта, а також ліфта, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, в якому не дозволяється транспортування людей;

б) 100 % – у всіх інших ліфтах.

Під час випробування гідравлічного ліфта на міцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцність конструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана та його спрацювання, кабіна повинна розміщуватись на рівні нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або вище неї, але не більше 150 мм протягом 60 хвилин у разі перебування в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на 50 %. Опускання кабіни не повинне бути більше 30 мм.

13.2.5. Під час статичного випробування ліфта з електроприводом постійного струму, обладнаним пристроєм для утримання кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки за рахунок крутильного моменту електродвигуна, додатково  перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого:

а) дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни,  під час  розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої посадочної (завантажувальної) площадок на протязі 3 хвилин на кожній з них ;

б) перевищує вантажопідйомність ліфта, визначену за фактичною корисною площею кабіни  на 50 % – під час  розміщення кабіни на рівні нижньої посадочної (завантажувальної) площадки  протягом 30 с.

13.2.6. Під час динамічного випробування ліфта  перевірити в дії його механізми, спрацювання  уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинки кабіни.

Випробування буферів кабіни слід проводити тільки після монтажу ліфта.

Випробування, крім перевірки точності зупинки кабіни,  проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на 10 %.

Перевірку точності зупинки кабіни слід проводити під час руху в обох напрямах порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

13.2.7. Під час  випробування гідравлічних буферів і уловлювачів плавного гальмування  гальмо лебідки повинне бути виключене.

У ліфта з електроприводом постійного струму під час указаних випробувань також повинна бути виключена дія електричного гальмування.

У гідравлічного ліфта під час випробування уловлювачів повинна бути виключена дія пристрою зупинки кабіни (пункт 9.3.3), а регулятор швидкості – уста-новлений у положення, яке відповідає найбільшій швидкості опускання кабіни.

13.2.8. Випробування буферів слід проводити за номінальною швидкістю ру-ху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера повинне проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15 % менше від швидкості, на яку вони розраховані. В цьому випадку в паспорті ліфта повинна бути указана швидкість, за якої слід випробовувати буфери.

13.2.9. Під час випробування буферів дія пристрою уповільнення і точної

зупинки на нижній і верхній посадочних (завантажувальних) площадках повинна бути виключена.

У ліфта, обладнаного гідравлічними буферами зі зменшеним повним ходом плунжера, під час випробування дозволяється не виключати дію аварійного пристрою обмежування швидкості на підході до верхньої і нижньої посадочних (завантажувальних) площадок.

Вимкнення електродвигуна перед посадкою кабіни або противаги на буфер  здійснюється кінцевим вимикачем.

13.2.10. Результати випробувань буфера вважаються незадовільними, якщо:

а) у пружинного буфера під час посадки кабіни або противаги на нього відбувається повне  стискання пружини або її поломка;

б)  у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час  посадки кабіни або противаги на буфер, або у разі  зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.

13.2.11. Уловлювачі, які випробовуються, повинні зупиняти і утримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз з вантажем, маса якого перевищує вантажопідйомність на 10 %.

13.2.12. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувача швидкості, повинні випробовуватись без обриву та імітації обриву тягових канатів (ланцюгів).

Випробування уловлювачів повинно проводитись в робочому режимі. У ліфтів з номінальною швидкістю більше 1 м/с  дозволяється проводити випробування із меншою швидкістю, але не менше 1 м/с.

13.2.1З. Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись від дії цього пристрою.

Кабіна (противага) повинна бути розміщена в нижній частині шахти, а шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початку падіння до посадки її на уловлювачі, повинен бути не більше 100 мм.

У випадку несправності уловлювачів повинне бути виключене падіння кабіни (противаги) на відстань більше  200 мм за рахунок використання будь-яких пристроїв, установлених в шахті на період випробування.

13.2.14. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачів швидкості і від пристрою, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись незалежно від кожного з приводних пристроїв.

13.2.15. Під час  проведення випробувань, відповідність уловлювачів плавного гальмування  повинна контролюватись вимірюванням шляху гальмування, який проходить кабіна (противага) з моменту стискання напрямної робочими поверхнями уловлювачів до зупинення кабіни (противаги).

13.2.16. Обмежувач швидкості повинен бути випробуваний на спрацювання за частоти обертання, яка відповідає швидкості руху кабіни (противаги), зазначеній в пункті 7.8.1, а також – на його здібність приводити в дію уловлювачі під час перебування каната обмежувача швидкості на робочому шківу.

13.2.17. У ліфта самостійного користування, корисна площа підлоги кабіни якого перевищує площу, зазначену в пункті 5.2 для його вантажопідйомності , крім перевірок і випробувань, викладених в цьому підрозділі, повинна бути перевірена неможливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажувальної) площадки у разі завантаження кабіни масою, яка перевищує на 10 % вантажопідйомність ліфта.

13.2.18. Дозволяється  випробування ліфта  проводити за іншою методикою,  узгодженою з Держнаглядохоронпраці.

13.3. Періодичний технічний огляд.

   13.3.1.Періодичний технічний огляд ліфта повинен проводитись не рідше одного разу на 24 місяці.

13.3.2. Під час  періодичного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевіркам в обсязі вимог пункту 13.2.2, крім перевірок, регламентованих цими Правилами, відстаней і розмірів, які не змінюються в процесі експлуатації ліфта, а також акта на приховані роботи.

Перевірка опору ізоляції повинна бути проведена після закінчення робіт з підготовки електрообладнання до технічного огляду.

Перевірка елементів заземлення і повного опору петлі “фаза-нуль” повинна бути проведена в термін, установлений  “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів”.

13.3.3. Під час випробування ліфта з незавантаженою кабіною повинні бути виконані перевірки, які зазначені  в пункті 13.2.3., а також перевірка дії уловлювачів від обмежувача швидкості.

   13.4. Частковий технічний огляд.

13.4.1. Ліфт повинен підлягати частковому технічному огляду після:

а) заміни тягових канатів (ланцюгів);

б) заміни  канатотягового шківа;

в) заміни або капітального ремонту лебідки;

г) заміни у гідравлічного ліфта пристрою зупинки кабіни (пункт 9.3.3), ущільнувачів гідроциліндра, повної або часткової заміни трубопроводів;

д) заміни уловлювачів, обмежувача швидкості, буфера, НКП;

е) зміни електричної схеми;

є) заміни електропровідки силового ланцюга або ланцюга керування;

ж) установки робочих вимикачів і вимикачів безпеки іншої конструкції;

з) заміни автоматичних замків дверей шахти замками іншої конструкції.

13.4.2. Під час  часткового технічного огляду замінені, новоустановлені і відремонтовані елементи повинні підлягати огляду для визначення їх стану, перевірені на функціонування, а в випадках, зазначених у пункті 13.4.3 – випробувані.

13.4.3. Випробуванню підлягають такі елементи ліфта у випадках їх заміни:

а) тягові канати (ланцюги);

б) лебідка;

в) канатотяговий шків;

г) уловлювачі;

д) гідравлічний буфер;

е) обмежувач швидкості;

є) ущільнення гідроциліндра, трубопроводи, пристрій зупинки кабіни (пункт 9.3.3)  у гідравлічного ліфта.

Випробуванню підлягає також лебідка після її капітального ремонту.

Обсяг випробувань і методика їх проведення повинні бути такими, як під час  випробування указаних елементів у разі повного технічного огляду.

  

 1. Експлуатація ліфтів

 

14.1. Власник ліфта повинен забезпечити його утримання в справному стані і безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування або заключити договір зі спеціалізованою організацією з визначенням обов’язків і прав сторін з урахуванням вимог цього розділу.

14.2. Власник або спеціалізована організація повинні:

а) призначити наказом особу із числа інженерно-технічних працівників, відповідальну за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів з покладенням на неї обов’язків:

– організовувати роботу електромеханіків з технічного обслуговування і ремонту ліфтів і контролювати якість її виконання;

– організовувати роботу з охорони праці у відповідності з вимогами нормативних документів;

– забезпечувати своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів і контролювати його якість;

– пред’являти ліфти до технічного огляду і бути присутньою під час його проведення;

– проводити технічний огляд ліфтів і видавати дозвіл на введення їх в експлуатацію згідно з наказом по організації (підприємству);

– забезпечувати зберігання паспортів, експлуатаційної й іншої технічної документації;

– не допускати до обслуговування ліфтів неатестований персонал;

– контролювати забезпечення обслуговуючого персоналу виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці;

– забезпечувати своєчасну періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу;

– проводити роботу з обслуговуючим персоналом для підвищення його кваліфікації;

– виконувати в установлений термін приписи органів Держнаглядохоронпраці;

– зупиняти роботу ліфтів у разі  виявлення несправностей, які можуть призвести до аварії або нещасного випадку, а також у разі відсутності атестованого персоналу;

– контролювати виконання власником ліфта (ліфтів) умов договору між спеціалізованою  організацією і власником.

б) призначити наказом особу із числа інженерно-технічних працівників, відповідальну за організацію експлуатації ліфтів з покладенням на неї обов’язків:

– забезпечувати експлуатацію ліфтів у відповідності з їх призначенням і вантажопідйомністю, а також указані  в паспорті ліфта умови його експлуатації (температура, вологість, навколишнє середовище і т.ін.),

– контролювати виконання порядку допуску до роботи обслуговуючого персоналу, забезпечувати обслуговуючий персонал виробничими інструкціями, а також їх виконання, своєчасну періодичну перевірку знань у випадках, якщо обслуговуючий персонал (ліфтери та оператори) їй підпорядкований;

– виконувати в установлений термін приписи органів Держнаглядохоронпраці;

– забезпечувати виконання умов договору між спеціалізованою  організацією і власником ліфта;

– забезпечувати, щоб двері машинного і блочного приміщень були завжди замкнені, а підходи до цих приміщень були вільними і освітленими;

– забезпечувати виконання установленого в організації (підприємстві) порядку зберігання і обліку видачі ключів від машинного і блочного приміщень та шаф, в яких розміщене обладнання ліфтів;

– зупиняти роботу ліфтів у разі виявлення несправностей, які можуть приве-

сти до аварії або нещасного випадку, а також у разі відсутності атестованого персоналу.

Дозволяється покладання  обов’язків особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфта   на особу, відповідальну за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів;

в) призначити наказом електромеханіків з закріпленням за ними ліфтів – відповідальними особами за їх справний стан  з покладанням на них обов’язків:

– проведення регулярних оглядів і ремонтів в установленому порядку;

– своєчасне усунення виявлених несправностей;

– систематичне ведення журналу періодичних оглядів;

У разі обслуговування ліфтів спеціалізованою організацією дозволяється закріплення ліфтів і відповідальність покладати на бригадира електромеханіків, якщо такі є в організації.

г) призначити наказом ліфтерів і операторів з диспетчерського контролю ліфтів (далі -оператори) з покладанням на них обов’язків згідно з виробничими інструкціями.

За відсутності диспетчерського пункту наявність оператора не вимагається. Дозволяється покладати обов’язки ліфтера на електромеханіка.

д) організовувати проведення технічних оглядів;

є) організовувати навчання і періодичну перевірку знань обслуговуючого

персоналу, який обслуговує ліфти;

ж) забезпечувати обслуговуючий персонал, який обслуговує ліфт,  виробничими інструкціями, а особи відповідальні за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів і організацію експлуатації ліфтів – цими Правилами, посадовими інструкціями (положеннями), керівними вказівками і нормативною документацією. Електромеханіки, відповідальні за справний стан ліфтів, також повинні бути забезпечені цими Правилами;

з) забезпечити в машинному приміщенні  наявність принципової електричної схеми.

Відповідальні особи за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту та організацію експлуатації повинні бути призначені наказом тільки після перевірки у них знань цих Правил і посадових інструкцій  екзаменаційними комісіями цих організацій або за договором в інших організаціях з участю інспектора органу Держнаглядохоронпраці. Повторна перевірка знань повинна проводитись не рідше одного разу на три роки.

14.3. Ліфтерами, операторами і електромеханіками  повинні призначатися особи не молодше 18 років, які  навчені згідно з відповідними програмами  і склали екзамени  в учбовому закладі або в організації, яка  має дозвіл органу Держнаглядохоронпраці на проведення навчання і атестацію. Електромеханіки складають екзамени в присутності інспектора Держнаглядохоронпраці.

Не рідше одного разу на 12 місяців вони повинні проходити повторну перевірку знань.

Додаткова або позачергова перевірка знань повинна проводитись:

а) у разі  переходу з одної організації (підприємства) на інше;

б) на вимогу інспектора органу Держнаглядохоронпраці або особи, відповідальної за організацію робіт з технічного  обслуговування і ремонту ліфтів;

в) у разі  переводу електромеханіка або ліфтера на обслуговування ліфтів іншої конструкції (з електричного ліфта – на гідравлічний, з ліфта, який має не регульований електропривод, на ліфт з регульованим електроприводом і т.ін.). Повторна перевірка знань  може проводитись за відсутністю інспектора Держнаглядохоронпраці.

14.4. Особи, зазначені в цьому розділі, повинні мати кваліфікаційні групи з електробезпеки,  не нижче:

а) IV – особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;

б) III – електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфта;

в) II – ліфтер і оператор.

14.5. Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні проходити медичний огляд і мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, якому доручено технічне обслуговування і ремонт ліфтів.

14.6.  Посада, прізвище, ім’я та по-батькові і підпис осіб, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, а також дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта , а також їх підписи заносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження або хвороби особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов’язки  покладаються наказом на іншу особу, атестовану у відповідності з вимогами цього розділу.

14.7. Кожний ліфт, крім диспетчеризованих, повинен підлягати огляду ліфтером щоденно  відповідно до вимог  його виробничої інструкції.

Диспетчеризовані ліфти підлягають огляду в терміни, визначеними організаціями, які проводять їх  технічне обслуговування.

Огляд ліфтів може бути доручений електромеханіку, який здійснює технічне обслуговування.

Терміни огляду ліфтів зазначаються у виробничих інструкціях осіб, які його обслуговують.

Результати огляду  заносяться  до журналу  прийому-здачі змін.

14.8. Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами з внутрішнім керуванням  повинне бути доручено ліфтерам.

Керування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням, установленим в будинку промислового підприємства, за узгодженням з органом Держнаглядохоронпраці, дозволяється доручати іншим працівникам підприємства. До цих працівників пред’являються  вимоги цих Правил  (навчання, атестація, повторна перевірка знань і т.ін.).

Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами.

Керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажним малим ліфтом може здійснюватися особами, які користуються цими ліфтами і які пройшли відповідний інструктаж і перевірку навиків з керування ліфтом.

Вимоги цього пункту не поширюються на керування, яке здійснюється з даху кабіни,  з машинного приміщення або з шафи, в якому розміщена НКП.

14.9. Власник ліфта або спеціалізована організація повинні розробити правила користування ліфтом, в яких зазначаються короткі відомості про порядок користування ліфтом з урахуванням його типу й призначення.

Правила користування пасажирським ліфтом самостійного користування, установленому в житловому будинку, повинні передбачати заборону проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборону пуску кабіни з поверхової посадочної (завантажувальної) площадки, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

В правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням і вантажним ліфтом самостійного користування  повинна бути передбачена заборона одночасного транспортування пасажира і вантажу.

В правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням повинна бути передбачена заборона транспортування людей.

14.10. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

а) на основній посадочній (завантажувальній) площадці або в кабіні – у разі змішаного керування;

б) в кабіні – у разі внутрішнього  керування;

в) біля кожного поста керування – у разі зовнішнього керування.

У разі групового керування на основній посадочній (завантажувальній) площадці дозволяється  вивішувати одну табличку правил, яка відноситься до всієї групи ліфтів.

14.11. На основній посадочній (завантажувальній) площадці  повинна бути вивішена табличка з зазначеннями:

а) назви ліфта (за призначенням);

б) вантажопідйомності (з зазначенням допустимого числа пасажирів);

в) реєстраційного номера;

г) номера телефона для зв’язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також  указується місце перебування обслуговуючого персоналу.

На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням робляться написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону транспортування людей.

14.12. Користування ліфтом, у якого закінчився зазначений в паспорті термін роботи, забороняється.

14.13.У разі демонтажу або списання ліфта, власник повинен зняти ліфт з реєстрації в органі Держнаглядохоронпраці, де він був зареєстрований.

14.14. У шахті, машинному і блочному приміщеннях ліфта забороняється зберігати предмети, які не відносяться до його експлуатації.

14.15. Машинне і блочне приміщення, приміщення для розміщення лебідки і блоків вантажного малого ліфта, а також шафи для розміщення обладнання за відсутності машинного приміщення повинні бути замкнені, а підходи до дверей цих приміщень і шаф – вільні.

На дверях машинного (блочного) приміщення повинен бути зроблений напис “Машинне (блочне) приміщення ліфта. Стороннім вхід заборонено”.

14.16. На кожному поверсі повинен бути зазначений номер поверху, який повинно бути добре видно з кабіни ліфта.

 

 

 1. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ

 

15.1. Пасажирські ліфти, установлені в житлових будинках, повинні бути обладнані диспетчерськими системами двостороннього зв’язку з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу. Термін обладнання ліфта диспетчерським двостороннім зв’язком встановлюється власником ліфта за погодженням з органом Держнаглядохоронпраці.

Система диспетчерського контролю повинна бути виконана за проектом   спеціалізованою організацією.

15.2. Диспетчерський контроль за роботою ліфтів повинен відповідати таким вимогам:

а) для всіх ліфтів, крім вантажних малих, між диспетчерським пунктом і кабіною ліфта ( за узгодженням з замовником і спеціалізованою організацією і в  машинному приміщенні) установлюється двосторонній переговорний зв’язок;

б) для пасажирських ліфтів з обертально-розкривними дверима, крім двостороннього переговорного зв’язку, на диспетчерському пункті слід передбачити сигналізацію зачинення всіх дверей шахти і в разі наявності пасажира в кабіні.

15.3. Дозволяється підключення до ліфтових установок обладнання, яке призначене для контролю за їх роботою і технічним станом. Підключення цього обладнання  проводиться відповідно зі схемою підприємства-виробника або схемою, розробленою спеціалізованою організацією і узгодженою з органом Держнаглядохоронпраці.

15.4. Дозволяється за узгодженням між  власником ліфтів і спеціалізованою організацією, яка обслуговує ці ліфти, встановлювати обладнання для дистанційного вмикання і вимикання ліфтів з диспетчерського пункту, відключати ланцюги управління або силові ланцюги.

 

 1. Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії

 

16.1. Загальні вимоги.

16.1.1. На підйомники поширюються вимоги розділу 4 цих Правил, крім пунктів 4.13, 4,16, 4,20.

16.1.2. Номінальна швидкість руху кабіни повинна бути не більше  0,3 м/с.

16.1.3. Максимальна величина уповільнення кабіни під час зупинення кнопкою “Стоп” або спрацювання іншого вимикача безпеки – не більше  3 м/с2.

16.1.4. В одній кабіні дозволяється перебування одного або двох пасажирів залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з пунктом 16.4.7.

Транспортування в підйомнику вантажів не дозволяється.

16.1.5. Відстань між суміжними кабінами повинна бути такою, щоб на дільницях, де відбувається зміна напряму руху, кабіна, яка йде попереду, входила в напрямну до того, як наступна за нею кабіна досягне кінця внутрішньої напрямної.

16.1.6. Підйомник повинен бути обладнаний пристроєм, який виключає можливість руху кабіни в зворотному напрямі під час вмикання електродвигуна лебідки.

16.1.7. Підприємство-виробник  забезпечує  кожний виготовлений підйомник табличкою, в якій  зазначається:

– назва або товарний знак підприємства-виробника;

– місткість однієї кабіни;

– заводський номер і рік виготовлення підйомника.

Табличка встановлюється підприємством-виробником на рамі лебідки так, щоб її було видно після монтажу підйомника.

 16.2. Будівельна частина і розміщення обладнання.

16.2.1. Будівельна частина повинна відповідати вимогам підрозділу 6.1.

16.2.2. Всі підходи до підйомника повинні бути вільними і мати освітлення у відповідності з вимогами пункту 16.6.23.

Підлога посадочної (завантажувальної) площадки на відстані не менше  750 мм перед входом в кабіну повинна бути рівною і не повинна допускати ковзання ніг.

16.2.3. Шахта  обгороджується з усіх сторін і на всю висоту. Улаштування

перекриття, яке відокремлює шахту від машинного приміщення і від приміщення натяжних пристроїв, не вимагається.

В шахті не вимагається встановлення  перегородки, що відокремлює кабіни, які підіймаються, від кабін, які опускаються.

16.2.4. Огорожа шахти, яка зроблена з металевого листа або скла, повинна відповідати вимогам пункту 6.2.2.

Застосування сітки для огорожі шахти і застосування скла для огорожі шахти збоку входу в кабіну не дозволяється.

Шахта, для часткової огорожі якої застосовується скло, з боку прилеглих до неї площадок і сходів, на яких можуть перебувати люди, повинна мати огорожу або грати, відповідно до вимог  пункту 6.2.3.

16.2.5. В огорожі шахти для проходу в кабіну повинні бути зроблені вхідні прорізи, які не мають дверей.

Ширина вхідного прорізу шахти  дорівнює ширині вхідного прорізу кабіни, а його висота – не менше 2600 мм і не більше 3000 мм.

16.2.6. Вхідні прорізи шахти не  розміщуються на дільницях, де відбувається зміна напряму руху кабіни, як вверху, так і внизу шахти.

16.2.7. В огорожі шахти дозволяється робити прорізи для вентиляції і обслуговування обладнання, відповідно до вимог пунктів 6.2.7 і 6.2.8.

Дозволяється збільшення розмірів прорізу, призначеного для обслуговування обладнання, до 600 х 2000 мм (ширина х висота).

16.2.8. Для зручності обслуговування підйомника, огорожу шахти в межах нижнього поверху дозволяється виконувати знімними щитами. Кріплення щитів повинне виключати можливість їх знімання без застосування інструменту.

16.2.9. Внутрішня поверхня стіни шахти збоку входу в кабіну на всю ширину дверного прорізу повинна бути без виступів і виїмок, крім виступів, створених площадками, які розміщені над і під вхідними прорізами у відповідності з пунктом 16.2.14.

На цій поверхні дозволяються виступи не більше 25 мм за умови обладнання зверху і знизу скосів під кутом не менше 750 по горизонталі. Ці скоси повинні бути обладнаними на всю ширину виступу.

16.2.10. Розміщення підлоги і даху машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинне бути таким, щоб за граничних верхнього і нижнього положень кабіни, які досягаються в разі зміни напрямів їх руху, залишалась відстань не менша 500 мм між частиною, яка найбільш виступає і підлогою (стелею).

16.2.11. Розміщення шахти над проходами і приміщеннями, в яких можуть перебувати люди, крім машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв, не дозволяється.

16.2.12. На дільницях, де відбувається зміна напряму руху кабіни (зверху і знизу шахти), збоку входу в кабіну повинні бути установлені вертикальні суцільні гладенькі щити, які повністю перекривають вхідний проріз кабіни, яка рухається. Ці щити повинні також перекривати приводні (натяжні) зірочки, що відгороджують їх від прорізу кабіни.

Дозволяється на цих щитах робити прорізи шириною не більше 150 мм для проходження через них елементів, за допомогою яких кабіна з’єднується з ланцюгом.

Зазор між щитами і порогом кабіни повинен бути не більше 20 мм.

Знизу від щита, розміщеного в верхній частині шахти збоку, з якого підіймаються кабіни, повинен бути обладнаний скіс під кутом не менше 600 до горизонталі і шириною, що дорівнює ширині вхідного прорізу шахти. Цей скіс дозволяється не доводити до стіни шахти на 50 мм і менше.

16.2.13. Дія з кабіни на щити, зазначені в пункті 16.2.12, перпендикулярно до їх поверхні навантаженням 200 Н і більше повинна контролюватись вимикачами.

Навантаження повинне прикладатись до нижньої кромки щита, розміщеного в верхній частині шахти з того боку, з якого підіймаються кабіни, і до верхньої кромки щита, розміщеного в нижній частині шахти з того боку, з якого опускаються кабіни.

16.2.14. На рівні верха і низу вхідного прорізу шахти на всю його ширину

слід обладнувати горизонтальні площадки, які прилягають до стіни шахти і виступають в шахту.

Між площадками і стіною шахти дозволяється зазор не більше 20 мм.

Розмір площадки в напрямі, перпендикулярному до стіни, де розміщені вхідні прорізи, повинен бути не менше 230 мм.

Відстань між цими площадками і порогом кабіни повинна бути не менше

10 мм і не більше 20 мм.

16.2.15. Площадки за пунктом 16.2.14, розміщені в тій частині шахти, в якій кабіна рухається вверх, повинні мати можливість від зусилля 100 Н і більше повертатись вверх на кут не менше 750 і не більше 900. Зусилля повинне бути прикладене  до краю площадки збоку кабіни перпендикулярно  до площини площадки. У разі припинення силової дії на площадку вона повинна самостійно повертатись у початкове положення. Відстань в світлі між площадками в піднятому положенні і порогом кабіни повинна бути не більше 250 мм.

Підйом площадок повинен контролюватись вимикачами.

16.2.16. На всій висоті шахти, перпендикулярно і примикаючи до стіни, на якій розміщені вхідні прорізи, повинна бути установлена суцільна гладенька вертикальна огорожа.

Огорожа повинна бути розміщена з обох сторін площадок, зазначених в пункті 16.2.14, і впритул до них.

Між огорожею і площадками, а також між огорожею і стіною шахти дозволяється зазор не більше 20 мм.

Зазор між огорожею і стінками кабіни на всьому шляху її руху повинен бути не менше 10 мм і не більше 20 мм.

В верхній і нижній частині шахти огорожа повинна бути доведена до щитів, зазначених у пункті 16.2.12. За наявності на щиті скосу, огорожа повинна бути доведена до вертикальної частини щита.

16.2.17. З обох сторін кожного вхідного прорізу шахти на огорожі, вказаній у пункті 16.2.16, повинні бути влаштовані гладенькі поручні такої форми, щоб за них неможливо було зачепитись одягом. Довжина поручня повинна бути не менше 275 мм. Поручні повинні бути розміщені на висоті 1100 мм ± 20 мм  від рівня підлоги посадочної (завантажувальної) площадки до середини поручня.

Поручень повинен витримувати горизонтальне навантаження не менше

300 Н.

16.2.18. Всі вхідні прорізи повинні бути обладнані пристроєм, який перекриває вхід до кабіни недіючого підйомника. Для цієї мети дозволяється використовувати зйомні ланцюги, шнури і т.ін.

16.2.19. Відстані між кабіною і елементами шахти або обладнанням, розміщеним в шахті, повинні відповідати, зазначеним у таблиці 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7

 

Назва відстані Значення, мм
не менше не більше
Від виступаючих елементів кабіни до виступаючих елементів огорожі шахти і до поверхні огорожі з боку, до якого не звернений вхідний проріз кабіни  

 

25

 

 

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до найближчої внутрішньої поверхні огорожі шахти  

 

350

Між виступаючими деталями кабіни і деталями кріплення напрямних кабіни (стикові планки, притискачі, болти і т.ін.)  

 

10

 

 

Між виступаючими деталями кабіни і конструкціями, призначеними для установки напрямних кабін (кронштейни, балки і т.ін.)  

 

20

 

 

 

 

16.2.20. Установлення обладнання і прокладення в шахті комунікацій, які не стосуються підйомника забороняється.

16.2.21. Шахта повинна мати освітлення, яке повинне відповідати вимогам пунктів 16.6.23 і 16.6.25.

16.2.22. Лебідка з приводними зірочками, НКП, трансформатори, ввідний пристрій і т.ін. повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (машинному). Розміщення ввідного пристрою повинне відповідати вимогам пункту 6.3.1.

16.2.23. Натяжні пристрої тягових ланцюгів повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (приміщення натяжних пристроїв).

16.2.24. Машинне приміщення (приміщення натяжних пристроїв) повинне мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також мати верхнє перекриття і підлогу.

У разі розміщення над шахтою машинного приміщення (приміщення натя-

жних пристроїв) не потрібно обладнувати підлогу на дільниці, розміщеній безпосередньо над шахтою.

16.2.25. Машинне приміщення і розміщене в ньому обладнання повинні відповідати вимогам пунктів 6.3.9, 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.16, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.21, 6.3.22, 6.3.27.

16.2.26. У машинному приміщенні слід забезпечувати проходи для обслуговування лебідки з усіх сторін з шириною проходу не менше 500 мм.

16.2.27. Приміщення натяжних пристроїв повинне відповідати вимогам пунктів 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.21, 6.3.26.

16.2.28. У приміщенні натяжних пристроїв, розміщених над шахтою, а також у машинному приміщенні зона, в якій переміщуються кабіни, повинна мати стаціонарну або зйомну огорожу висотою не менше 1800 мм.

16.2.29. Двері машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.3.5.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше 800ммх1800 мм (ширина х висота).

Вхід в ці приміщення через люк не дозволяється.

16.2.30. В підлозі і верхньому перекритті машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв дозвол%

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!
     ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины