(067) 617-30-03 (099) 617-30-03

dgv2011@ukr.net

НАПБ Б.02.004-2004. Положение о добровольных пожарных дружинах (команды)

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

НАКАЗ

 

11.02.2004                                                                                                                              N 70

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004 р. за N 221/8820

 

Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну комісію

 

 

На виконання  Указу Президента України від 27 січня 2003 року N 47 (47/2003) «Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій» і відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» ( 3745-12 )

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типове положення про пожежно-технічну комісію ( z0222-04 ), що додаються.
 2. Начальникам Г(У) МНС України в АР Крим областях, містах Києві та Севастополі встановити контроль за створенням і організацією роботи добровільних пожежних дружин (команд) та пожежно-технічних комісій відповідно до затверджених Положень.
 3. Першому заступнику начальника Держпожбезпеки Крісі І.Я. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу МНС «Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну комісію».
 4. Директору Департаменту стратегічного планування та моніторингу Бойку А.П. в 10-денний термін після державної реєстрації наказу «Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну комісію» забезпечити його тиражування та надсилання головним управлінням (управлінням) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Держпожбезпеки Крісу І.Я.

 

Виконуючий обов’язки Міністра                                                                        В.М.Романов

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та соціальної політики України                          К.Є.Крищенко

 

Заступник Голови Федерації  профспілок України                                    І.Я.Луцишин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

1.02.2004  N 70

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2004 р. за N 221/8820

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про добровільні пожежні дружини (команди)

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Добровільні пожежні дружини (команди) створюються відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (3745-12) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно  від  форм власності (далі — підприємства) та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих від 25 осіб і більше, а на об’єктах підвищеної небезпеки — незалежно від кількості працюючих.

1.2. Добровільна пожежна дружина (далі — ДПД) створюється з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням установлених  законодавством  вимог  пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення роз’яснювальної роботи серед працівників підприємства.

1.3. ДПД можуть бути загальнооб’єктовими та (або) цеховими (декілька на об’єкт) залежно від структури і місцевих особливостей підприємства.

У разі потреби в цехах, на складах та в інших структурних підрозділах підприємства можуть створюватися відділення ДПД (бойова обслуга) відповідно до кількості робочих змін.

Бойова обслуга утворюється також за наявності пожежної техніки (автомобілів, мотопомп)

1.4. На підприємствах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі або причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування), з числа членів ДПД організовуються добровільні пожежні команди (надалі — ДПК), які забезпечують цілодобове чергування бойової обслуги.

1.4.1. Пересувна пожежна техніка (пожежні автомобілі, причіпні мотопомпи, що знаходяться на озброєнні ДПК) має утримуватись в опалювальних (у зимовий період) пожежних депо або спеціально призначених гаражах, приміщеннях (боксах), котрі повинні мати освітлення, телефонний зв’язок, тверде покриття підлоги, утеплені ворота, інші пристрої та обладнання, необхідні для забезпечення нормальних і безпечних умов праці.

1.4.2. Пересувна пожежна техніка має бути справною, мати повний комплект пожежно-технічного озброєння, заправлена пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами.

1.4.3. Добровільні пожежні команди залучаються для ліквідації пожеж або інших надзвичайних ситуацій за межами підприємства згідно з планом залучення сил і засобів та інструкції взаємодії між підприємством і підрозділами МНС.

1.5. Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (3745-12) (стаття 5), підприємства, які мають або утримують ДПК з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на утримання команд).

1.6. Створення ДПД (ДПК) та організація їх діяльності покладається на власників підприємств або уповноважені ними органи (далі — власники).

1.7. Щороку керівництвом підприємства здійснюється розрахунок потреби коштів на утримання ДПД (ДПК), пожежної техніки, на соціальні гарантії та заохочення членів ДПД. Указані кошти вносяться окремою графою до кошторису  підприємства на наступний рік.

1.8. У своїй діяльності ДПД (ДПК) керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, цим Положенням.

Добровільні пожежні команди у питаннях організації гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварії та підготовки членів ДПД (бойової обслуги) керуються Законом України «Про пожежну безпеку» (3745-12), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами МНС України.

1.9. Контроль за діяльністю ДПД (ДПК) здійснюють керівники підприємств, на яких вони створені, та посадові особи, на яких безпосередньо покладені функції контролю за станом пожежної безпеки на підприємстві, служби пожежної безпеки відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об’єднань підприємств, а також органи державного пожежного нагляду.

1.10. Посадові особи, на яких покладено контроль за діяльністю ДПД (ДПК), зобов’язані щомісяця перевіряти їх готовність до дій з ліквідації пожеж. Результати перевірки реєструються в спеціальному журналі.

Результати перевірки ДПД (ДПК) місцевим органом державного пожежного нагляду відображаються в спеціальному журналі або оформляються відповідним актом (додаток 3).

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ (КОМАНДИ)

2.1. На добровільну пожежну дружину покладається:

2.1.1. Здійснення контролю за виконанням (дотриманням) установлених на підприємстві правил пожежної безпеки (протипожежного режиму).

2.1.2. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників підприємства щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки (шляхом організації семінарів, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо).

2.1.3. Здійснення щоденного нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту, зв’язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю.

2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику пожежо-рятувальних підрозділів:  рятування людей, майна та її ліквідація наявними засобами.

2.2. На добровільну пожежну команду покладається:

2.2.1. Здійснення цілодобового чергування на пожежних автомобілях та причіпних мотопомпах.

2.2.2. Нагляд за технічним станом пожежних автомобілів та причіпних мотопомп, обслуговування й утримання їх у постійній бойовій готовності.

2.2.3. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення.

2.2.4. Здійснення контролю за працездатністю джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

2.2.5. ДПК виконує також завдання, передбачені  пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 цього Положення.

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ (КОМАНДИ)

3.1. Добровільна пожежна дружина (команда) створюється на добровільних засадах з числа працівників підприємства, які досягли 18 років та здатні за своїми здібностями, станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

3.2. Особи, які вступають до ДПД, подають на ім’я керівника підприємства письмову заяву.

Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом керівника підприємства.

Начальник ДПД призначається з інженерно-технічних працівників і підпорядковується керівникові підприємства.

Начальник ДПД (ДПК), водії (мотористи) пожежних автомобілів (мотопомп) повинні пройти спеціальне навчання у навчальних центрах, пунктах МНС або іншому навчальному закладі, що має відповідну ліцензію та отримати посвідчення.

3.3. Добровільна пожежна команда організовується з членів ДПД.

3.4. Чисельний склад ДПД і ДПК визначається керівником підприємства з урахуванням пожежної небезпеки виробництва за погодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду.

3.5. Виключення з членів ДПД (ДПК) проводиться:

3.5.1. За порушення правил пожежної безпеки.

3.5.2. За невиконання своїх обов’язків.

3.5.3. За власним бажанням шляхом подання про це заяви керівникові підприємства.

3.5.4. У разі звільнення з роботи.

3.6. Комплектування ДПД слід проводити таким чином, щоб у кожному підрозділі та кожній зміні підприємства були члени ДПД.

3.7. Табель з обов’язками членів ДПД щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення вивішується в приміщеннях підприємства на дошці оголошень.

Табель обов’язків бойової обслуги ДПК на пересувній пожежній техніці та порядок дій на випадок пожежі розробляються відповідно до Типового табеля (додатки 1, 2) і вивішуються на дошці оголошень у приміщенні, де розташована пожежна техніка (пожежному депо).

3.8. З членами ДПД (ДПК) мають проводитися учбові заняття згідно з розробленою програмою, що затверджується керівником підприємства та погоджується з місцевим органом державного пожежного нагляду. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД у визначений керівництвом час (не менше 4 годин на місяць).

3.9. Порядок залучення членів ДПД (ДПК) до чергувань, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи час, установлюється керівником підприємства.

3.10. Керівники підприємств повинні щороку організовувати проведення змагань бойової обслуги ДПД (ДПК) з метою відпрацювання навичок гасіння пожеж.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ТА ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРУЖИНИ (КОМАНДИ)

4.1. Начальник ДПД (ДПК) зобов’язаний:

4.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві вимог правил пожежної безпеки, виконанням заходів, запропонованих приписами органів державного пожежного нагляду.

4.1.2. Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів пожежогасіння, систем пожежної автоматики, водопостачання, що є на підприємстві, та не допускати їх використання не за призначенням.

4.1.3. Вести роз’яснювальну роботу серед працівників про заходи пожежної безпеки.

4.1.4. Проводити заняття із особовим складом ДПД (ДПК) іперевіряти його готовність до дії.

4.1.5. Організовувати гасіння пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів відомчої або місцевої пожежної охорони.

4.1.6. Інформувати керівництво підприємства в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки.

4.1.7. Розповсюджувати серед працівників підприємства плакати, брошури, листівки, правила та інструкції на протипожежну тематику.

4.1.8. Проводити заняття з евакуації робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації.

Начальник ДПД входить до складу пожежно-технічної комісії.

4.2. Начальник відділення ДПД зобов’язаний:

4.2.1. Стежити за додержанням протипожежного режиму та готовністю до дії засобів пожежогасіння.

4.2.2. Перед початком роботи перевіряти присутність членів відділення ДПД.

4.2.3. Перевіряти знання членами ДПД своїх обов’язків.

4.2.4. Після  закінчення роботи перевіряти наявність порушень правил пожежної безпеки,  які можуть привести до виникнення пожежі або надзвичайної ситуації, вживати заходів до їх усунення.

4.2.5. У разі виникнення пожежі організовувати її ліквідацію до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів МНС або начальника добровільної пожежної дружини (команди).

4.3. Начальник бойової обслуги ДПК зобов’язаний:

4.3.1. Знати порядок організації гасіння пожежі, застосування наявної пожежної техніки, розміщення пожежних вододжерел (водоймищ, гідрантів тощо).

4.3.2. Заступаючи на роботу (чергування), приймати наявну пожежну техніку, пожежно-технічне озброєння, засоби зв’язку і стежити  за  їх справністю.  Доповідати начальникові ДПД (ДПК) або керівникові підприємства про виявлені недоліки.

4.3.3. Перевіряти знання членів ДПК своїх обов’язків відповідно до табеля обов’язків бойової обслуги.

4.3.4. У разі виникнення пожежі, одержання повідомлення про неї сповістити Державну пожежну охорону, негайно виїхати на гасіння пожежі і діяти згідно з табелем обов’язків  бойової обслуги.

4.4. Члени ДПД (ДПК) повинні:

4.4.1. Знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють на підприємстві.

4.4.2. Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння, зв’язку, пожежної техніки.

4.4.3. Знати свої обов’язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її ліквідації.

4.4.4. Виконувати розпорядження начальника дружини (команди), підвищувати свої пожежно-технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом.

4.4.5. У разі виявлення на підприємстві порушень вимог пожежної безпеки складати на винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення (ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80732-10) та передавати їх на розгляд до місцевих органів державного пожежного нагляду.

 

 1. УТРИМАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД), ЗАОХОЧЕННЯ І СТРАХУВАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

5.1. Усі витрати з утримання добровільних пожежних дружин (команд) здійснюються за рахунок підприємств, на яких вони створені.

5.2. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин (команд) за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків аварій, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також навчальної підготовки та чергувань здійснюється з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи.

5.3. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які беруть активну участь у забезпеченні пожежної безпеки на підприємстві та у гасінні пожеж, надаються додаткові відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю до десяти робочих днів на рік, а також грошові премії та цінні подарунки.

Механізм надання додаткових пільг, їх види та розміри регулюються колективним договором.

5.4. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які належать до складу бойової обслуги на пожежні автомобілі та мотопомпи, за рахунок підприємств, видається комплект спецодягу (спорядження).

5.5. Члени добровільних пожежних дружин (команд) підлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії.

5.6. Страхування членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється за рахунок підприємств, де вони створені.

5.7. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

 

Перший заступник начальника Держпожбезпеки

полковник внутрішньої служби                                                                           І.Я.Кріса

 

Додаток 1

до пункту 3.7 Положення про добровільні пожежні дружини (команди)

 

ТИПОВИЙ ТАБЕЛЬ ОБОВ’ЯЗКІВ БОЙОВОЇ ОБСЛУГИ НА МОТОПОМПУ

———————————————————————————|  Обов’язки |Начальник      |  Дружинник N 1    | Дружинник N 2|  Моторист    ||            |бойової обслуги|                   |              |              ||————+—————+——————-+—————+—————||     1      |       2       |        3          |       4      |      5       ||————+—————+——————-+—————+—————||Заступаючи  |Приймає        |Приймає всі        |Приймає       |Приймає двигун||на роботу   |мотопомпу з    |напірні рукави,    |розгалуження  |і насос       ||(чергування)|обладнанням,   |стволи, рукавні    |рукавне,      |мотопомпи     ||            |пальномастильні|затримки, гумові   |рукавні       |всмоктувальні ||            |матеріали,     |прокладки,         |затискачі,    |рукави,       ||            |пожежно-       |перехідні гайки,   |ручний        |всмоктувальну ||            |технічне       |комплект для       |пожежний      |сітку,        ||            |спорядження,   |різки              |інструмент    |з’єднувальні  ||            |рятувальну     |електропроводів,   |(лом, багор,  |ключі, гак    ||            |мотузку,       |а також особисте   |сокиру), а    |для відкриття ||            |електроліхтар, |спорядження        |також особисте|кришки        ||            |а також        |                   |спорядження   |гідранта,     ||            |особисте       |                   |              |колонку,      ||            |спорядження    |                   |              |торцевий ключ ||——————————————————————————||За сигналом тривоги збираються в депо, одягають бойовий одяг та спорядження.  ||Начальник бойової обслуги викликає пожежну охорону.                           ||Дружинник N 2 відчиняє ворота гаража. Виїжджають до місця пожежі.             ||——————————————————————————||На пожежі   |1. Керує       |Разом з дружинником|1. Разом з    |1. Разом з    ||(занятті)   |роботою бойової|N 2 прокладає      |мотористом    |дружинником   ||            |обслуги.       |рукавну лінію до   |готує         |N 2 готує     ||            |2. Організовує |місця пожежі і     |всмоктувальну |рукавну лінію.||            |рятувальні     |працює зі стволом  |лінію.        |2. Запускає   ||            |роботи і       |                   |Приєднує рукав|мотор         ||            |особисто бере  |                   |до напірного  |мотопомпи,    ||            |участь у       |                   |патрубка      |переключає    ||            |рятуванні      |                   |насоса.       |його на роботу||            |людей,         |                   |2. Прокладує  |насоса та     ||            |матеріальних   |                   |другу рукавну |забезпечує    ||            |цінностей.     |                   |лінію до місця|подання води в||            |3. У разі      |                   |пожежі.       |рукавні лінії.||            |недостатньої   |                   |3. Працює з   |3. Спостерігає||            |кількості води,|                   |ручним        |за рукавними  ||            |організовує її |                   |пожежним      |лініями       ||            |постачання до  |                   |інструментом, |              ||            |місця пожежі   |                   |здійснює      |              ||            |               |                   |розбирання    |              ||            |               |                   |конструкцій   |              |———————————————————————————

Примітки:

 1. Наведений табель бойової обслуги складений на переносні (МП-600, МП-800), а також причіпні мотопомпи (МП-1600).
 2. Мінімальна обслуга на переносну мотопомпу становить 4 особи: начальник бойової обслуги, 2 дружинники і моторист.
 3. Моторист може бути (за сумісництвом) водієм транспортного засобу для транспортування причіпної мотопомпи.
 4. Бойовий одяг та спорядження мають укладатися на постійному місці в депо.
 5. У залежності від обставин на пожежі начальник бойової обслуги в першу чергу приймає рішення щодо рятування людей, евакуації майна, матеріальних цінностей.
 6. Табель обов’язків бойової обслуги підписує начальник добровільної пожежної дружини, затверджує — керівник підприємства та погоджує з місцевим органом ДПН.

 

Заступник начальника  Держпожбезпеки                                                          М.П.Пилипенко

 

Додаток  2

до пункту 3.7 Положення про добровільні пожежні дружини (команди)

 

ТИПОВИЙ ТАБЕЛЬ ОБОВ’ЯЗКІВ БОЙОВОЇ ОБСЛУГИ НА АВТОЦИСТЕРНУ

——————————————————————————————|  Обов’язки |Начальник     |Дружинник N 1| Дружинник N 2  | Дружинник N 3|   Шофер      ||            |бойової       |             |                |              |              ||            |обслуги       |             |                |              |              ||————+—————+————-+—————-+—————+—————||     1      |       2      |     3       |       4        |       5      |       6      ||————+—————+————-+—————-+—————+—————||Заступаючи  |Приймає       |Приймає всі  |Приймає всі     |Приймає       |Приймає       ||на роботу   |автомобіль з  |стволи і     |стволи і рукава |пожежні       |автомобіль    ||(чергування)|пожежно-      |рукава       |діаметром 77 мм,|драбини, ломи,|(двигун,      ||            |технічним     |діаметром    |резинові        |багри, топори,|насос,        ||            |озброєнням,   |51 мм,       |прокладки,      |пили, лопати, |ходову        ||            |рятувальну    |ГПС-600,     |комплект для    |відра,        |частину,      ||            |мотузку,      |рукавні      |різки           |електроліхтар,|кузов, ключі  ||            |електроліхтар |затримки,    |електропроводів |розгалудження,|для з’єднання ||            |план-схему    |гумові       |(чоботи гумові, |вогнегасник,  |рукавів,      ||            |вододжерел    |прокладки,   |рукавиці,       |всмоктувальні |водійський    ||            |              |рятувальні   |килимок, ножиці,|рувава,       |інструмент,   ||            |              |мотузки,     |ебонітові       |всмоктувальну |аптечку),     ||            |              |електроліхтар|палички),       |сітку,        |перевіряє     ||            |              |             |ножиці для різки|перехідну     |наявність води||            |              |             |металевих       |головку,      |і             ||            |              |             |решіток,        |колонку, крюк |піноутворювача||            |              |             |електроліхтар   |для відкриття |              ||            |              |             |                |кришки        |              ||            |              |             |                |гідранта,     |              ||            |              |             |                |зажими        |              ||            |              |             |                |рукавні,      |              ||            |              |             |                |містки, гумові|              ||            |              |             |                |прокладки,    |              ||            |              |             |                |електроліхтар |              |——————————————————————————————

 

За сигналом тривоги одягають бойовий одяг та спорядження. Начальник бойової обслуги викликає пожежну охорону. Дружинник N 2 відчиняє ворота гаража. Шофер заводить мотор автомобіля і за командою начальника бойової обслуги виїздять до місця пожежі

——————————————————————————————|  Обов’язки |Начальник     |Дружинник N 1| Дружинник N 2  | Дружинник N 3|   Шофер      ||            |бойової       |             |                |              |              ||            |обслуги       |             |                |              |              ||————+—————+————-+—————-+—————+—————||     1      |       2      |     3       |       4        |       5      |       6      ||————+—————+————-+—————-+—————+—————||На пожежі   |1. Керує      |Прокладає    |Разом з         |1. Разом з    |1.Разом з     ||(занятті)   |роботою       |магістральну |дружинником N 3 |дружинником   |дружинником   ||            |бойової       |або робочу   |переносить і    |N 2           |N 3 установлює||            |обслуги.      |лінію, працює|встановлює      |переносить і  |автомобіль на ||            |2. Організовує|зі стволом,  |висувну драбину,|встановлює    |вододжерело,  ||            |рятувальні    |виконує      |прокладує       |висувну       |переключає    ||            |роботи і      |роботу із    |магістральну    |драбину,      |роботу двигуна||            |особисто бере |спасіння     |лінію, працює зі|допомагає     |на насос,     ||            |участь у      |людей,       |стволом,        |прокладати    |забезпечує    ||            |спасінні і    |розкриття та |інструментом для|магістральну  |подання води  ||            |евакуації     |розбір       |різки           |лінію,        |(піни) в      ||            |людей,        |конструкцій  |електропроводів,|встановлює    |рукавну лінію ||            |матеріальних  |             |виконує роботу  |розгалудження.|              ||            |цінностей,    |             |зі спасіння     |2. Разом з    |              ||            |гасінні пожежі|             |людей,          |водієм        |              ||            |              |             |розкриття і     |встановлює    |              ||            |              |             |розробки        |автомобіль на |              ||            |              |             |конструкцій     |вододжерело,  |              ||            |              |             |                |працює на     |              ||            |              |             |                |розгалудженні,|              ||            |              |             |                |виконує       |              ||            |              |             |                |роботи з      |              ||            |              |             |                |спасіння      |              ||            |              |             |                |людей,        |              ||            |              |             |                |розбирання    |              ||            |              |             |                |конструкцій   |              |

——————————————————————————————

 

Примітки.

 1. У Типовому табелі наведені загальні обов’язки бойової обслуги щодо розгортання технічних засобів з поданням стволів на гасіння пожежі. У залежності від обставин обслуга згідно із вказівками керівника гасіння пожежі може виконувати й інші обов’язки.
 2. Виходячи з наявності обладнання, яке вивозиться на автоцистерні, та місцевих умов роботи, необхідно вносити зміни до табеля бойової обслуги.
 3. Мінімальна бойова обслуга на автоцистерну становить 4 особи: начальник, 3 дружинники і шофер.
 4. Типовий табель обов’язків бойової обслуги підписує начальник добровільної пожежної дружини, затверджує керівник підприємства та погоджується з місцевим органом ДПН.

 

Заступник начальника Держпожбезпеки                                                                                   М.П.Пилипенко

 

Додаток 3

до пункту 1.10 Положення про добровільні пожежні дружини (команди)

 

АКТ перевірки державним пожежним наглядом боєздатності ДПД (ДПК)

 

______________________________                                                          N _____ _________________
(число, місяць, рік)                                                                                                                        (місто)

 

Комісія у складі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

У присутності ________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

провела обстеження __________________________________________________________________.

(назва підприємства, установи, організації)

За результатами перевірки встановлено __________________________________________________

(оцінка діяльності ДПД (ДПК))

Висновки і пропозиції _________________________________________________________________

(рекомендації адміністрації підприємства

_____________________________________________________________________________________

щодо покращення роботи ДПД (ДПК))

Вжиті заходи за результатами перевірки __________________________________________________

 

____________________________________                                                                     ______________ (посада, прізвище та ініціали                                                                                                          (підпис)  працівника органу, що перевіряє)

____________________________________                                                                      _____________ (прізвище та ініціали керівника                                                                                                         (підпис) підприємства, установи, організації)

____________________________________                                                                     _____________ (посада, прізвище та ініціали                                                                                                          (підпис) членів комісії)

____________________________________                                                                     _____________

(підпис)

 

Заступник начальника  Держпожбезпеки                                                                                 М.П.Пилипенко

Заказать звонок
+
Жду звонка!
     ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины